English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Zahraniční mobility učitelů – Erasmus+

Trento, Itálie

Ve dnech 10.–19. 11. 2014 navštívili Ing. Miroslava Katzerová,
Ing. Eduard Macků a Ing. Blanka Ondřejová školu Istituto Tecnico Tecnologico Michelangelo Buonarroti  v italském Trentu.
Cílem projektu byl osobnostní a profesní rozvoj vyučujících a seznámení se s trendy v odborném vzdělávání v zemích EU.
Italská škola je zaměřena na technické obory chemii, elektrotechniku, speciální techniku, automatizaci a telekomunikaci. V rámci stáže byla učitelům umožněna prohlídka všech chemických laboratoří, speciálních elektrotechnických laboratoří a zúčastnili se výuky v předmětech ICT, chemické technologie, italštiny, matematiky a v laboratoři telekomunikace.
Shlédli výuku s využitím iPadů v různých předmětech (italština, matematika, fyzika) s využitím speciálních programů pro vyhodnocení znalostí a vědomostí studentů. V odborném předmětu chemie využívají studenti iPadu jako elektronické učebnice s návody na laboratorní cvičení.
Dále se seznámili s programem „První krok v chemii“ pro žáky základních škol, kde se na žádost učitelů ZŠ vytváří soubor chemických experimentů pro jednotlivé školy a žáci si je pak přijdou vyzkoušet.
Významnou odlišností ve výuce je vyučování některých odborných předmětů v anglickém jazyce.
Pro další spolupráci v rámci odborných předmětů byla diskutována témata navazujících projektů.

Nicósie, Kypr

Ve dnech 11.–20. 1. 2015 se Ing. Jan Ptáček, Ing. Marcela Burešová a Mgr. Michal Dušek zúčastnili  v rámci programu Erasmus+ mobility učitelů stáže na University of Nicosia na Kypru. Učitelé se seznámili s kyperským vzdělávacím systémem a spoluprací univerzity se středními školami. Náplní stáže byly práce v chemických laboratořích a účast na přednáškách. Navštívili i další fakulty univerzity. Jedna z velmi přínosných exkurzí byla prohlídka Cyprus Institute of Neurology and Genetics, kde se vyučující podrobně seznámili s jednotlivými pracovišti.