English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Zahraniční stáže žáků – Erasmus+

Stáž na Slovensku v Žilině

19. října 2014 jsme v sestavě Karolína Černá, Tomáš Kvapil a Leoš Tatíček (všichni tři ze 3PO) vyrazili na 14 dní na stáž do Žiliny, kde jsme jako žáci oboru Požární ochrana měli možnost zdokonalit se hned v několika praktických dovednostech tohoto oboru. Stáž probíhala na Střední odborné škole stavební, kde je vyučován příbuzný obor Mechanik hasičské techniky. Ubytování
a především pak stravování bylo velmi dobré, obojí bylo zajištěno na školním internátě. Kolektiv jako takový byl velmi příjemný, hned po první hodině strávené při praktické činnosti jsme navázali velmi dobré vztahy. V prvním týdnu praxe jsme se naučili především rozebrat a opět složit požární techniku, naučili jsme se opravit mechanicky poškozené požární hadice. Tři dny jsme strávili ve svářečské škole, kde jsme si vyzkoušeli různé techniky svařování (kyslíko-vodíkovým plamenem, ubývající elektrodou, svařování v inertní atmosféře CO2). Učili jsme se plnit dýchací přístroje. Cvičili jsme s dýchací technikou ve vnitřním polygonu. Seznámili jsme se způsobem transportu hasicí vody do výšky až 40 metrů. Absolvovali jsme exkurzi na Hasičském záchranném sboru v Žilině. Prohlédli jsme si muzeum hasičské techniky.
Ve volných chvílích a o víkendu jsme podnikli výlety do okolí (hrad Strečno, Oravský hrad), prošli jsme si historické památky města Žiliny.

Stáž na Slovensku v Bratislavě

Každým rokem organizuje naše škola zahraniční odborné stáže pro skupinky žáků naší školy. Cílem je naučit se nové techniky, získat nové poznatky ve svém oboru a nabrat další ocenné zkušenosti. Tento rok se na Slovensko, konkrétně
do Bratislavy, vydaly dvě skupiny žáků. Žáci oboru Aplikovaná chemie (Lukáš Bartůněk, Anna Vokounová, Kateřina Krejčová) absolvovali stáž na Stredné odborné škole chemické. Žáci oboru Kadeřník (Jana Lásková, Viktorie Ledvinová, Eliška Petráková, Denis Behina) a oboru Kosmetické služby (Jitka Ertlová) abolvovali odborný program na Stredné odborné škole Beauty Care.

Stáže byly dvoutýdenní a uskutečnily se v termínu od 2.11. 2014 do 15. 11. 2014.

Kadeřnice se učily prodlužování vlasů různými technikami, účesové tvorbě přes počítač, tvorbě vizáže. Zhotovovaly účesy pro různé příležitosti, včetně náročných výčesů. Prováděly vlásenkářské práce, zhotovovaly příčesky. Seznámily se s materiály používanými v salonu, zúčastnily se školení firmy Rolland a získaly certifikát. V kosmetickém salonu si žákyně vyzkoušely práci s různými kosmetickými přístroji (Exilis, lymfodrenáž, kosmetický laser Lasocare, biolampa, ultrazvuk, žehlička). Prováděly masáže obličeje a dekoltu, povrchové a hloubkové čištění pleti, líčení pro různé příležitosti, manikúru
a zdobení nehtů. Absolvovaly školení líčení se značkou Mary Kay, navštívily prodejnu Ryor a další prodejny kosmetických materiálů.

Chemici pracovali v mikrobiologické a farmakologické laboratoři chemické školy. Vyzkoušeli si stanovení vápníku gravimetricky a chelatometricky, stanovení oxidu siřičitého ve víně titračně. Dále zjišťovali přechodnou a stálou tvrdost vody titračně. Stanovovali biologicky aktivní látky jako například cukry, tuky (cholesterol), enzym katalázu. V mikrobiologické laboratoři si vyzkoušeli vypěstovat plísně a bakterie, se kterými dále pracovali. Vyrobili si vlastní mýdla a prováděli řadu dalších zajímavých prací.

O víkendu obě skupiny navštívily Vídeň, kde si prohlédly Stefansdom, Schönbrunnské zahrady a nejznámější nákupní ulici Mariahilfer strasse.
První týden byl doprovodnou osobou Ing. Miroslav Pavlata, druhý týden paní mistrová odborného výcviku Romana Hainzová.

Stáž v Německu

Každý rok se naše škola účastní projektu Erasmus+, díky němuž žáci naší školy mohou vyjíždět na zahraniční odborné stáže, kde mohou načerpat spoustu užitečných zkušeností. Studenti si mohou zlepšit  své komunikační dovednosti a znalosti cizího jazyka, svou samostatnost, mohou poznat způsob výuky v jiné evropské zemi, některé zvyky a kulturu navštívené země. Letošní stáže v německých Drážďanech se zúčastnili tři žáci oboru Aplikovaná chemie (Vladimír Horka, Kateřina Lustyková a Michal Mach). Stáž se konala v Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH v termínu od 19. 10. 2014 do 1. 11. 2014.

Náplň prvního týdne byly organické syntézy. Žáci si vyzkoušeli syntézu kyseliny acetylsalicylové, kyseliny 4-acetamidobenzoové, benzylmočoviny a další látky 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-on. Zde se žáci seznámili s novými způsoby syntéz a novým laboratorním vybavením. Druhý týden měli žáci na programu mikrobiologické laboratoře. Studenti se doposud nikdy nesetkali s tímto typem práce, přesto se však s pomocí německých studentů a přátelských vyučujících rychle zapracovali a naučili se tyto specifické techniky. Během tohoto týdne
si vyzkoušeli zajímavé úlohy, jako například izolaci DNA z vlastních slin, izolaci RNA z kvasnic sacharomyces cerevisiae, enzymaticky štěpit strukturu DNA, množit rezistentní buňky streptomycinu a analýzu prováděnou technikou gelové elektroforézy.

Volné chvíle trávili žáci v centru Drážďan, kde mohli obdivovat historické památky tohoto překrásného města nebo moderní architekturu prolínající
se starou zástavbou, zeleň parků a malých zahrad, které jsou nedílnou a neoddělitelnou součástí města, malebné a útulné kavárničky. O víkendu studenti navšívili muzeum Technische Sammlungen Dresden, kde se obeznámili s historií fotografování a tvorby animovaných filmů. Nacházelo se zde i obrovské množství fyzikálních pokusů, hádanek a kvízů, které si zde mohou návštěvníci vyzkoušet.

Ve druhém týdnu přijeli do SBG na odbornou stáž studenti z Litvy, se kterými se naši žáci spřátelili a trávili s nimi volné chvíle po práci v laboratoři. Díky tomu se ještě více pocvičili v angličtině.
Doprovodnou osobou byl pan Ing. Pavel Lacko, který byl s žáky celý první týden. Druhý týden byli žáci v Drážďanech sami.

Účastí na odborné stáži studenti získali drahocennou pracovní zkušenost, teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti mikrobiologie, informace o německém a litevském vzdělávacím systému. Žáci si také prohloubili slovní zásobu angličtiny, a to nejen z laboratorního prostředí, ale i běžné komunikace.

Stáž proběhla bez jakýchkoliv problémů, všem se velice líbila.

Stáž v Anglii

Ve dnech 9. 11. 2014 – 29. 11. 2014 se žáci Lukáš Janecký (3. A), Kateřina Matoušová (3. B), Daniel Kouba (3. A) a Dominika Benková (4. A) zúčastnili odborné stáže ve Velké Británii. Doprovodnou osobou byla Ing. Jana Šedová.

Místem pobytu bylo město Plymouth na jihozápadním pobřeží Anglie. Byli jsme ubytováni v rodinách. Tři z nás (Kateřina Matoušová, Lukáš Janecký, Daniel Kouba) absolvovali praxi na Universty of Plymouth. Kateřina a Lukáš pracovali na oddělení Food and Nutrition Unit, kde prováděli analýzy potravin, potravních doplňků a výživy pro ryby. Stanovovali energetickou hodnotu výživy kalorimetricky, obsah popela, sušiny, proteinů a lipidů ve vzorcích ryb a jejich výživy. Daniel Kouba pracoval na katedře Earth and Environmental Sciences. Seznámil se zde se špičkovou instrumentální technikou, zjišťoval např. koncentraci lithia ve vzorcích mořské vody pomocí metody ICP-optické emisní spektrometrie a koncentraci těžkých kovů ve vzorcích mořských sedimentů metodou ICP-hmotnostní spektrometrie. Dominika Benková pracovala na Plymouth College, na katedře chemie, kde vykonávala laborantskou práci, připravovala experimenty pro výuku chemie, vytvářela pracovní listy, asistovala v hodinách chemie. Všichni školitelé byli moc milí a vstřícní.

Během pobytu jsme podnikli řadu výletů. Absolvovali jsme projížďku a procházku národním parkem Dartmoor nedaleko města Plymouth. Zde jsme navštívili místa z některých známých filmů (Pes baskervilský), viděli jsme volně žijící Dartmoorské ponnies, prohlédli jsme si pozůstatky osídlení z doby bronzové. Dále jsme absolvovali procházku přírodním parkem kolem sídla Mount Edgcumber House na poloostrově Cornwall, kam jsme se přemístili trajektem přes řeku Tamar. Na poloostrově jsme se procházeli po plážích, lesní přírodou a pastvinami s ovcemi. Prohlédli jsme si také Plymouth Marine Aquarium.

Všichni jsme si pobyt velice užili a jsme rádi, že jsme byli jeho součástí.

Stáž na Kypru

Již poněkolikáté se studenti SPŠCH Pardubice vypravili na exotický Kypr, kde na Nicosijské universitě zlepšovali své dovednosti při práci laboratořích. Letos se nově stáže zúčastnila i studentka z kosmetického oboru, která obohacovala své znalosti v jednom z kyperských kosmetických salonů na špičkové úrovni. Stáž se konala v termínu od 11.1. do 24.1., zúčastnili se jí čtyři studenti (Jan Malina, Anna Jelínková, Petra Javůrková a Kristýna Zoufalá)a tři kantoři, kteří svůj pobyt ukončili o několik dní dříve.

Na universitě studenti prováděli především práce z oboru analytické chemie, nechyběly ale ani organické syntézy či experimenty z fyzikální chemie. Práce byly opravdu rozmanité, studenti například stanovovali obsah vitaminu C v pomerančích, syntetizovali kyselinu acetylsalicylovou nebo zjišťovali množství kyseliny octové v octu. Studenti byli nadšení z prováděných experimentů i znalostí profesora Photose Hajigeorgijou, který je pracemi provázel.

Studentka kosmetických služeb se v salónu seznámila s novou značkou kosmetiky, viděla a naučila se nové techniky, dozvěděla se o přístrojové kosmetice, viděla tetováž, pomáhala s lehkými pracemi kolem úklidu a chodu salónu. Sama poté pracovala na klientkách. Prováděla masáž,líčení, manikúru a pedikúru. Po celou dobu ji zaučovala majitelka studia Savvia Pavlou.

Celá výprava byla ubytovaná v hotelu v centru města, ze kterého se na pracoviště dopravovala buď pěšky, nebo hotelovou taxislužbou. Během celého pobytu poznali žáci nejen okolí hotelu a staré části města Nicosie, ale také ostatní velká města jako Pafos a Limasol. Zde navštívili památky, podívali se k moři a užívali si krásného počasí.

Všichni jsme si pobyt velmi užili a jsme rádi za tuto příležitost.