English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Teaching in the Digital Age – Erasmus+ KA2

USEIT2_Info_web_html_m573773c0USEIT2_Info_web_html_m567cd84a

Období realizace projektu: 1. 9. 2015–31. 8. 2018

Tento mezinárodní projekt vznikl v rámci programu Erasmus+, Projekty spolupráce v odborném vzdělávání.

Hlavním koordinátorem projektu je Střední průmyslová škola chemická Pardubice, dalšími partnery jsou:

  • Escuela F. P. Salesianos Juan XXIII Alcoi, Španělsko,
  • Byåsen videregående skole Trondheim, Norsko,
  • Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi Edremit, Turecko,
  • Valgamaa Kutseõppekeskus Valga, Estonsko,
  • ITT Michelangelo Buonarroti Trento, Itálie.

Cílem projektu je podpořit spolupráci odborných škol z hlediska zavádění moderních metod výuky odborných předmětů se silnou podporou digitálních médií (kooperativní učení, flipped classroom) a profesní rozvoj vyučujících předáváním a sdílením zkušeností s kolegy z partnerských škol. Tato spolupráce bude podpořena pěti společnými mezinárodními setkáními vyučujících partnerských škol.

V rámci projektu bude zmapováno využívání IT techniky učiteli a studenty, bude provedena SWOT analýza používaných výukových metod u všech partnerů. Hlavním výstupem pak bude vytvoření souboru podcastů pro výuku matematiky a dalších dvou odborných předmětů podle zaměření dané školy a jejich implementace do výuky.

Projekt rovněž pomáhá zintenzívnit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a podniky v partnerských zemích, které se budou podílet na výběru témat pro tvorbu podcastů.