English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

TeachMergency – Erasmus+ KA202

Erasmus+ KA202: Preparation for emergency situations: teaching rescue, surviving and first aid (TeachMergency)

Realizace projektu: 01.12.2020-30.11.2022

Evidenční číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA202-078372

  Webová stránka: https://ugm.lrv.lt/en/activity/project-erasmus/teachmergency

Facebook: https://www.facebook.com/TeachMergency 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/teachmergency/ 

Partneři:

Shrnutí projektu:

TeachMergency má za úkol vybavit učitele/školitele inovativními nástroji při výuce záchrany, přežití a první pomoci. Partneři se zaměří na výměnu osvědčených postupů, předávání tohoto know-how kolegům a zvyšování kvality vzdělávání hasičů a záchranářů. Tam, kde je ohrožena bezpečnost života, kompetence záchranářů měly být prvořadé. Když občané volají o pomoc, tak očekávají, a zaslouží si od záchranářů, kteří zasahují, to nejlepší.

A navíc, vytvořený jednoduchý materiál bude dostupný na internetu, osloví občany a naučí základům záchrany, přežití a první pomoci.

Další CÍLE projektu jsou:

 • Identifikovat a vyměňovat si klíčové prvky, které zahrnují dovednosti v oblasti ochrany člověka: záchranu, přežití a první pomoc.
 • Poskytnout učitelům / školitelům odborného vzdělávání a přípravy nástroj a praktickou platformu pro zvýšení jejich profesionálního rozvoje.
 • Přispívat k vytvoření zdravé a bezpečné společnosti připravené na potenciálně rizikovou situaci.

Projekt bude krokem vpřed k zajištění toho, aby hasiči a organizace pro výcvik záchranářů měli šanci vytvořit profesionální a motivující výukové prostředí pro své učitele / školitele, tak aby se mohlo stát součástí jejich celoživotního učení.

Důraz je kladen na školení učitelů / školitelů (36 od všech partnerů) a na poskytnutí potřebného praktického prostředí pro výměnu osvědčených postupů v oblasti záchrany, přežití a první pomoci. TeachMergency také zapojí studenty požární ochrany (12 od všech partnerů); ti jsou první, kteří se stanou specialisty na záchranu.

Bude připraven průvodce pro učitele ke sdílení dovedností, znalostí a kompetencí získaných při výuce záchrany, přežití a první pomoci.

Během implementace projektu partneři vytvoří krátké video-návody, ve kterých budou sdílet jednoduché triky a tipy, které každý člověk může během svého života uplatnit. Tím se zvýší bezpečnost a zabezpečení členů společnosti i bez ohledu na věk.

Aktivity

Projektová schůzka – Zahájení v České republice

17-18.08.2021, Pardubice – SPSCH Pardubice

Náš projekt začal v listopadu 2020 online setkáními, která pokračovala po celý rok. Nakonec se 17. – 18. srpna 2021 všichni partneři osobně setkali. SPSCH Pardubice pozval 7 kolegů z Litvy a Slovenska, aby se připojili a prodiskutovali nadcházející mobility a detaily realizace projektu.

Prohlídka školy SPSCH Pardubice:

Zhodnotili jsme přípravu na školení zaměstnanců, diskutovali o dalším praktickém pojetí Příručky pro učitele a tvorbě videí. Můžeme potvrdit, že zatímco online schůzky jsou užitečné, fyzické schůzky jsou mnohem efektivnější, plodnější a poutavější. Za den a půl jsme toho stihli hodně a také jsme vytvořili silnější tým. Nepochybujeme o tom, že vytváříme pevný most mezi našimi partnery nejen pro tento projekt, ale i pro další iniciativy.

Návštěva v Učilišti Požární Ochrany Velké Poříčí:

Prohlídka okolí HZS Pardubice

Porada o postupu projektu – Litva

9-10.11.2021, Vilnius – Výcvikové středisko hasičů v Litvě

Souběžně se školením personálu – záchrana z vody uspořádal litevský partner také druhé mezinárodní projektové setkání. Partneři měli možnost zhodnotit průběh projektu, diskutovat podrobněji o připravovaných programech mobility.

Kromě otázek managementu si mohli projektoví manažeři prohlédnout část školení zaměstnanců a diskutovat s účastníky o jejich očekáváních, potřebách a dopadu. Bylo to velmi přínosné pro pokrok ve vývoji Příručky pro učitele.

Partneři měli také možnost navštívit 6. brigádu hasičů ve Vilniusu, Středisko nouzové reakce v Litvě a divizi praktického výcviku výcvikové školy hasičů ve Vilniusu. Bylo to velmi obohacující.

Školení personálu – Záchrana z vody

9-11.11.2021, Vilnius – Výcvikové středisko hasičů v Litvě

Výcviková škola pro litevské hasiče pořádala školení zaměstnanců v záchraně z vody. Hlavními tématy výcviku byly plavecký test, záchranné prostředky pro vodní (ledovou) záchranu, potápěčské a plavecké vybavení, technika potápění a plavání, způsoby vyhledávání tonoucího, záchranné práce na vodě a ledu, způsoby transportu a přistání tonoucího. . Týmy ze Slovenska, České republiky a Litvy měly možnost sdílet zkušenosti a znalosti, porovnávat metody záchrany, objevovat podobné výzvy a řešení a pracovat v reálných podmínkách. Veškeré znalosti budou zahrnuty do Příručky učitele pro civilisty a také využity výukové programy pro záchranáře. Postřehy účastníků najdete ve videu.

Ukázkové video:

Prohlídka 6. hasičského sboru ve Vilniusu:
 
 
Prohlídka centra nouzové reakce v Litvě:
 
 
Prohlídka zařízení školy pro výcvik litevských hasičů:
 
 

Toto byly aktivity, které účastníci označili za nejužitečnější:

 • „Bazén, tréninková plocha, možnost testování vybavení“
 • „Učení záchrany utopence“
 • „Nejvíc se mi líbil test plavání v hasičském oblečení a pak tam byla velmi zajímavá metodika ohledně lodi na vodě“
 • „Zázemí pro výcvik, odbornost instruktora, plán na celý týden“

Nadcházející aktivity:

 • 26-29.04.2022 – Školení personálu o první pomoci na horách (Slovensko)
 • 25-28.05.2022 – Školení zaměstnanců o Záchrana z výšin v horách (Česká republika)
 • 31.05 – 01.04.2022 – Porada týmu projektového managementu k postupu (Česká republika)
 • 24-28.10.2022 – Trénink záchranářů – soutěž (ČR)
 • 9-10.11.2022 – Setkání týmu projektového managementu k dokončení projektu (Slovensko)

Takže příště nás čeká školení na Slovensku – první pomoc a školení personálu v ČR – záchrana z výšek. Zůstaňte naladěni!

NEWSLETTERY

1. vydání 2022

Očekávání od projektu a v co by měl celý výcvik v záchraně, přežití a první pomoci doufat.

 


Kontaktujte nás, pokud chcete zjistit naše další informace o projektu: Justina Pluktaite – pluktaite@spsch.cz

 
 
 
léto 2022