English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

TeachMergency – Erasmus+ KA202

Erasmus+ KA202: Preparation for emergency situations: teaching rescue, surviving and first aid (TeachMergency)

Realizace projektu: 01.12.2020-30.11.2022

Evidenční číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA202-078372

Partneři:

Shrnutí projektu:

TeachMergency má za úkol vybavit učitele/školitele inovativními nástroji při výuce záchrany, přežití a první pomoci. Partneři se zaměří na výměnu osvědčených postupů, předávání tohoto know-how kolegům a zvyšování kvality vzdělávání hasičů a záchranářů. Tam, kde je ohrožena bezpečnost života, kompetence záchranářů měly být prvořadé. Když občané volají o pomoc, tak očekávají, a zaslouží si od záchranářů, kteří zasahují, to nejlepší.

A navíc, vytvořený jednoduchý materiál bude dostupný na internetu, osloví občany a naučí základům záchrany, přežití a první pomoci.

Další CÍLE projektu jsou:

  • Identifikovat a vyměňovat si klíčové prvky, které zahrnují dovednosti v oblasti ochrany člověka: záchranu, přežití a první pomoc.
  • Poskytnout učitelům / školitelům odborného vzdělávání a přípravy nástroj a praktickou platformu pro zvýšení jejich profesionálního rozvoje.
  • Přispívat k vytvoření zdravé a bezpečné společnosti připravené na potenciálně rizikovou situaci.

Projekt bude krokem vpřed k zajištění toho, aby hasiči a organizace pro výcvik záchranářů měli šanci vytvořit profesionální a motivující výukové prostředí pro své učitele / školitele, tak aby se mohlo stát součástí jejich celoživotního učení.

Důraz je kladen na školení učitelů / školitelů (36 od všech partnerů) a na poskytnutí potřebného praktického prostředí pro výměnu osvědčených postupů v oblasti záchrany, přežití a první pomoci. TeachMergency také zapojí studenty požární ochrany (12 od všech partnerů); ti jsou první, kteří se stanou specialisty na záchranu.

Bude připraven průvodce pro učitele ke sdílení dovedností, znalostí a kompetencí získaných při výuce záchrany, přežití a první pomoci.

Během implementace projektu partneři vytvoří krátké video-návody, ve kterých budou sdílet jednoduché triky a tipy, které každý člověk může během svého života uplatnit. Tím se zvýší bezpečnost a zabezpečení členů společnosti i bez ohledu na věk.