English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Za dalším vzděláváním do Evropy – Erasmus+ KA1

Období realizace projektu: 14. 8. 2017 – 13. 8. 2018     

Erasmus Logo

Projekt je zaměřen na podporu a prohloubení kompetencí našich pracovníků jak v profesní oblasti, tak i v oblasti jazykové a kulturní. Účastníci využijí zahraniční mobility k tomu, aby se zaměřili na konkrétní způsoby, postupy a metody, které zahraniční partneři používají při vedení a řízení týmu, při tvorbě a řízení projektů, při výuce metodou CLIL a tyto zkušenosti a nové trendy přenesli a zařadili do své každodenní práce. Projektu se zúčastní pět pracovníků naší školy – ředitel, projektová manažerka a tři vyučující chemie.

 

KURZ „TÝMOVÁ PRÁCE JAKO PROSTŘEDEK PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY“

Limassol, Kypr

 1. – 27.10.2017

Účastník: Ing. Miroslava Katzerová

Kurz pořádala vzdělávací společnost DOREA a z naší školy se ho zúčastnila projektová manažerka. Celkem se na kurzu sešlo šest účastníků ze tří zemí (Polsko, Maďarsko, Česko). Během kurzu jsme absolvovali přednášky zaměřené na vytvoření dobře fungujícího týmu, role jednotlivých členů a efektivní týmovou spolupráci.

Přednášející využívali prezentace, analýzy příkladů dobré praxe, demonstrace, praktické aplikace. Proběhla řada workshopů a zážitkových a skupinových cvičení pro zajištění efektivní týmové práce.

Hlavními tématy kurzu byly:

 • pokročilé pochopení podstatných prvků efektivní týmové práce
 • rozvíjení chápání toho, jak náš vnitřní stav ovlivňuje naše fungování v týmu a poskytování technik pro efektivní řízení
 • pochopení různých rolí ve skupině
 • komunikační proces ve skupině
 • zvyšování dovedností poskytování a získávání zpětné vazby.

Erasmus+ KA101 SPSCH

 

KURZ „KOUČOVÁNÍ, VEDENÍ A MOTIVACE“

Řím, Itálie

 1. – 24.11.2017

Účastník: Ing. Jan Ptáček

Kurz pořádala vzdělávací společnost INFOL a z naší školy se ho zúčastnil ředitel školy. Program byl sestaven tak, aby poskytl účastníkům klíčové koncepty vedoucí k tomu, aby je stimulovaly k působení v roli vůdců a umožnily jim být ve své práci efektivnější.

Kurz byl zaměřen na efektivní vedení, školu jako organizaci a na rozšíření znalostí a porozumění diskuzím a dialogům souvisejícím s vůdčími schopnostmi na všech úrovních řízení školy. Tyto tři moduly byly navrženy tak, aby podporovaly rozvoj vedoucích a řídících procesů u jednotlivců s cílem přispět k profesnímu vzdělávání a zlepšování škol.

 

Erasmus+ KA101 SPSCH Pardubice

 

INTENZÍVNÍ KURZ ANGLIČTINY A CLIL PRO UČITELE

Dublin, Irsko

 1. 2. – 2. 3. 2018
 2. – 30. 3. 2018
 3. – 27. 4. 2018

Účastníci: Ing. Jakub Návesník, Mgr. Michaela Novotná, Ing. Andrea Čížková

Tento kurz byl určen pro učitele, kteří si chtějí obnovit a rozšířit své dovednosti v anglickém jazyce, zavést metodu CLIL ve svých třídách, porozumět zásadám a aplikacím této metody a nalézt zdroje a učební materiály. Z naší školy se ho zúčastnili tři vyučující chemie ve třech různých termínech.

Ve workshopech a přednáškách se účastníci seznámili s tím, jak může teorie souviset s vlastní praxí v učebnách. Kurz obsahoval i prostředky plánování výuky CLIL a tvorbu materiálů.

Hlavním přínosem kurzu byla pro účastníky větší sebejistota v mluvení a psaní v angličtině a pochopení klíčových principů plánování výuky CLIL, tvorby materiálů a integrace výuky obsahu a jazyka.

 

JOB SHADOWING

Edremit, Turecko

 1. 5. – 4. 6. 2018

Účastník: Ing. Miroslava Katzerová

Vzhledem k tomu, že jsme v rozpočtu šetřili, mohli jsme zrealizovat navíc tuto akci. Partnerská škola Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi má velmi kvalitní tým pro mezinárodní spolupráci, který v současné době realizuje pět projektů se zahraničními partnery. Stínování bylo tedy zaměřeno na koncept řízení a koordinace mezinárodních projektů, na vedení týmu a spolupráci učitelů a spolupráci se zahraničními partnery. Účastnice měla možnost diskutovat s vedením školy a vyučujícími, kteří jsou zapojeni do projektů, navštívila i výuku. Dalším tématem diskuzí byl vzdělávací systém v Turecku a jeho změny a nové výukové metody využívající ICT a digitální technologie. Po celou dobu pobytu se jí věnovala hlavní koordinátorka projektů, která má dlouholeté zkušenosti s řízením projektů a vedením týmu a která zajistila i kulturní část pobytu s návštěvou zajímavých míst v okolí a antických památek.

 

Erasmus+ KA101 SPSCH Pardubice