English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Brána vědě/ní otevřená – BRAVO II.

logolink_BRAVO_II

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0013

Doba realizace: 3. 3. 2014–30. 6. 2015
Oblast podpory: Výzva č. 45 – IPo – oblast podpory 2.3
Celková výše finanční podpory: 736 538,88 Kč

Obsah projektu

Příjemcem dotace je Univerzita Pardubice. SPŠCH je zapojena do projektu jako partner s finanční účastí. Projekt podpoří zlepšení odborné přípravy pracovníků ve školství vznikem systému vzdělávacích a populárně-naučných činností. Jako partner podpoříme zavedení nových způsobů učení a poznávání formou opakujících se vzdělávacích aktivit volnočasového charakteru. Akce povedou k systematické práci s žáky, k prohloubení jejich zájmu o technické obory, z naší strany zejména chemicko-fyzikální tématiku. Systematická badatelská činnost žáků podpoří rozvoj práce s nadanými žáky v oboru i popularizaci výsledků vědy a techniky pro společnost.

V rámci našeho partnerství  a ve spolupráci s FChT budou uspořádány exkurze do laboratoří chemie a chemických technologií. Uskuteční se systematická badatelská činnost nadaných žáků školy realizovaná ve spolupráci s FChT a koordinovaná partnerem RRA PK. Budeme se podílet na realizaci kontaktních populárně-naučných akcí jako je vědecko-technický jarmark, Noc vědců a mladých výzkumníků, Věda a technika na dvorech škol. V rámci projektu škola uspořádá semináře pro pedagogy základních a středních škol, připraví vzájemné stáže pedagogů školy na FChT a doktorandů na SPŠCH. V rámci projektu budou pro žáky vylepšeny podmínky pro výuku odborných předmětů v prostorách naší škol.

BRAVO_II_prezentace_nahled