English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chodím do práce v Pardubickém kraji

banner-468x80

SPŠCH se zapojila do projektu Pardubického kraje zaměřeného na podporu zaměstnanosti budoucích absolventů a  jejich profesní setrvání v Pardubickém kraji. Projekt je rozdělen na dvě klíčové aktivity.

Klíčová aktivita č. 1:  odborné stáže žáků 3. ročníků maturitních oborů a 2. ročníků učňovských oborů tzv. šité na míru. Žáci naší školy mají možnost strávit jeden pracovní den u zaměstnavatele dle jejich studijního zaměření, případně dle zájmů.

Zpráva z HZS Pardubice

Klíčová aktivita č. 2:  sociálně-právní minimum absolventa střední školy pro žáky posledních ročníků. Formou seminářů se budoucí absolventi seznámí s profesními problémy, které je mohou potkat po ukončení studia, či při nástupu do zaměstnání. Náplň semináře je rozdělena na čtyři hlavní bloky:

První zaměstnání

Nezaměstnaný absolvent

Práce v zahraničí

Začínající podnikatel

Kromě teoretických částí seminářů jsou jejich součástí i praktické úlohy, které navodí modelové situace z praxe.