English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Moderními metodami k rozvoji klíčových
kompetencí

Registrační číslo CZ.1.07/1.1.03/03.0032
Datum zahájení realizace 1. 10. 2010
Datum ukončení realizace 30. 6. 2012

Stručný popis projektu

Projekt byl zaměřen na podporu modernizace výuky a smysluplného a efektivního využívání ICT ve výuce. Jeho cílem bylo zkvalitnění a zavedení moderních výukových metod do přímé výuky v rámci vybraných předmětů, podpora zpracování nových metodických a výukových materiálů určených pro výuku a podpora využití výpočetní a audiovizuální techniky.

Součástí realizace bylo vzdělávání pedagogů školy s cílem aplikovat nové vyučovací metody do výuky. Dále tvorba, pilotní ověření a následná úprava výukových materiálů.

V průběhu projektu jsme vytvořili výukové materiály pro tyto předměty: chemická technologie, český jazy a literatura, ekonomika, fyzikální chemie, biologie, ICT, anglický jazyk, chemie a matematika. Byly vytvořeny nové návody na laboratoře z fyzikální chemie, fyziky, analytické chemie a chemické techniky.

Projekt byl zaměřen i na prohloubení spolupráce se sociálními partnery.

Udržitelnost projektu

V rámci udržitelnosti byly vytvořené e-learningové materiály využívány při výuce, byly inovovány laboratorní návody a úspěšně pokračovala spolupráce s chemickými podniky a Univerzitou Pardubice. Společnost Synpo jako každoročně vyhlašovala soutěž O cenu Synpa pro naše studenty.