English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

opvk_01 Doba realizace: 26. 8. 2013–30. 6. 2015 Oblast podpory: Výzva č. 44 – IPO – Podppora přírodovědného a technického vzdělávání Celková výše finanční podpory: 19 916 837,95 Kč

Obsah projektu

Škola je zapojena do projektu, který podporuje žáky ZŠ a SŠ a motivuje je ke studiu na technických středních a vysokých školách. Projekt zároveň nabízí zkvalitnění a zatraktivnění výuky oborů nabízených naší školou. Nedílnou součastí projektu je zvýšení možnosti uplatnit se na trhu práce. V rámci projektu budou pro žáky ZŠ a SŠ vytvořeny podmínky pro výuku odborných předmětů v prostorách naší školy (odborné učebny, laboratoře). Projekt zároveň podporuje spolupráci se zaměstnavateli, žáci se mohou zúčastnit odborných exkurzí a přednášek pracovníků přímo z praxe. Pro pedagogy ZŠ a SŠ je připravena série přednášek vhodných k inovaci předmětů.

Výstupy – pracovní listy

Pracovní listy – Chemie (.zip) Pracovní listy – Biologie (.zip)

Realizované aktivity:

Aktivity pro žáky ZŠ, které byly realizovány během 5. monitorovacího období.

Exkurze do Policejního muzea

V prosinci se tři základní školy zúčastnily exkurze v rámci Praktik z kriminalistiky. Konkrétně žáci základních škol navštívili Muzeum policie ČR v Praze. Expozice muzea vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území ČR. Je založena na prezentaci objektivních dokumentů a faktů, podložených exponáty a fotografiemi. Cílem expozice je prezentace policejních složek v demokratickém právním státě a prezentace jejich činnosti v kontextu historického vývoje. Součástí programu byla nejen prohlídka muzea, ale zároveň také přednáška odborníka z kriminalistického ústavu policie ČR, který se dostavil do muzea.

V únoru 2015 proběhly exkurze v rámci praktik Forenzní vědy. Žáci SPŠCH Pardubice navštívily Muzeum policie ČR v Praze.

Expozice muzea vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území ČR. Je založena na prezentaci objektivních dokumentů a faktů, podložených exponáty a fotografiemi. Cílem expozice je prezentace policejních složek v demokratickém právním státě a prezentace jejich činnosti v kontextu historického vývoje. Součástí programu byla nejen prohlídka muzea, ale zároveň také přednáška odborníka z kriminalistického ústavu policie ČR, který se dostavil do muzea.

Kurz prezentačních dovedností

V tomto monitorovacím období začaly probíhat další kurzy prezentačních dovedností, které jsou součástí výběrového řízení Zajištění vzdělávacích kurzů pro lektory, pedagogy a žáky SPŠCH Pardubice. V rámci této VZ má proběhnout celkem 6 těchto kurzů. První kurz proběhl v červnu 2014, ve 4. monitorovacím období proběhl 2. a 3. kurz. Čtvrtý a pátý kurz žáci absolvovali v listopadu a prosinci 2014, tzn. v tomto monitorovacím období. Poslední kurz začne probíhat v lednu 2015.

 

Absolvent tohoto kurzu získá široký základ, díky kterému by měl být v budoucnu schopen vytvářet a přednášet kvalitní, dobře strukturované profesionální prezentace zaměřené na potřeby publika. Součástí výuky je praktický nácvik prezentace před kamerou a následná zpětná vazba, která účastníkovi poskytne přehled o oblastech, na které by se měl více zaměřit pro další zlepšování kvality prezentace. Cílem tohoto kurzu je také naučit žáky SŠ prezentovat své znalosti a schopnosti tak, aby byli schopni tyto informace předat žákům ZŠ při plnění dalších KA.

Setkání mladých zájemců o vědu a techniku

web banner_ krása a zákon web banner_jak_chutná chemie web_banner_CHEMIE JE HRA web_banner_Kouzelná laboratoř web_banner-roadshow

I v průběhu zimního období pokračuje realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012. Každý měsíc žáci základních škol navštěvují praktika z chemie, biologie, praktika z ochrany při chemické havárii a chemickém nebezpečí či přírodní vědy v kriminalistice. Žáci základních škol také dochází do několika kroužků – kroužek Mladý záchranář, Kroužek požární, kroužek Chemie v ochraně životního prostředí. Velmi zajímavé akce se uskutečnily v rámci veřejné zakázky pod názvem Setkání mladých zájemců o vědu a techniku. 10. 12. 2014 – Jak chutná chemie – Přednáška o pozitivní i negativní přítomnosti chemie v jídle a také o tom, že chutně vařit znamená být dobrý chemikem v laboratoři. Dále proběhla praktická a interaktivní ukázka molekulární gastronomie. 10. 12. 2014 – Chemie ve službách krásy – Přednáška o tom, že chemie je nejen krásná věda, ale dokáže krásnými učinit i mnohé lidi (kosmetické přípravky, jejich účinné složky a vhodnost použití, drogerie a implantáty). 10. 12. 2014 – Chemie ve službách zákona – Přednáška o tom, že chemie dokáže být nadmíru užitečná i v boji proti zločinu (daktyloskopie, rozbor DNA a další metody používané nejen v kriminalistice a forenzních vědách). V rámci této akce bylo také zinscenováno chemické pátrání po „zločinci“ z řad účastníků akce – realizovali studenti oboru Analýza chemických a biologických materiálů. 22. 1. 2015 – Kouzelná laboratoř – Jedná se o jednodenní cvičení v laboratořích zaměřené nejen na ukázky efektivních pokusů, ale i na laboratorní dovednosti účastníků. V rámci zábavné části vystoupil také „bublinář“ s interaktivním didaktickým programem a barman se svou show. Současně také probíhají kurzy pro učitele základních škol. Jedná se o kurzy Anorganická chemie, Organická a bioorganická chemie, Chemie a životní prostředí a Ochrana obyvatelstva. Tyto kurzy přispívají k rozvoji dovedností pedagogů potřebných pro výuku na základních školách. Pedagogové se seznamují se specifiky výuky prostřednictvím tematických cvičení, demonstračních pokusů, tematických laboratorních cvičení, apod. Další akce, které proběhly Den žákem SPŠCH, Praktická cvičení pro žáky ZŠ, praktika pro SŠ, praktika pro žáky SPŠCH (Forenzní vědy, Pokročilá instrumentální analýza).

a) Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání

Ve školním roce 2014/2015 se opět rozběhl kolotoč praktik, která jsou určena pro žáky základních škol. Jedná se především o laboratoře pro povinnou výuku chemie, biologie a také odborné učebny pro výuku ochrany obyvatelstva, forenzních věd a zdravovědy a došlo tak k úspěšnému propojení středoškolského základního vzdělávání.

b) Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností

Podobně jako v minulém školním roce byly smluvním středním školám nabídnuty laboratoře pro povinnou výuku chemie a biologie. Došlo tak se vzájemnému vytvoření sítě spolupracujích  středních škol.

Evaluační zpráva

Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji (.pdf)

Udržitelnost projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu (.pdf)

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠCH Pardubice ve školním roce 2016/2017

I v letošním školním roce probíhala udržitelnost projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012. V průběhu školního roku byla realizována řada volnočasových aktivit pro žáky základních i středních škol, proběhla řada exkurzí do chemických podniků a exkurzí biologického a technického zaměření. Jako příklad lze uvést Synthesia a.s., IQ Landia Liberec, Contipro a.s., HZS Pardubice a další.

Po celou dobu udržitelnosti projektu jsou i nadále využívána nakoupená zařízení a inovované učebny pořízené z projektových zdrojů. Zároveň jsou realizovány volnočasové aktivity pro žáky SPŠCH a žáky základních škol. Dále pokračuje spolupráce SPŠCH se středními a základními školami, která spočívá v realizaci praktických cvičení pro žáky SŠ a ZŠ. Jako příklad dalších aktivit, které byly realizovány ve školním roce 2017/2018, lze uvést Den žákem SPŠCH, Dny požární ochrany, přednášky odborníků z praxe pro žáky SPŠCH, exkurze do firem, exkurze na vysoké školy, Setkání chemiků, Večer s chemií a další.