English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Rozvoj aktivit v jazykovém vzdělávání SPŠCH Pce

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

Název projektu: Rozvoj aktivit v jazykovém vzdělávání SPŠCH Pce
Doba realizace 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1103

Cíl projektu:

Škola je zapojena do projektu, který je zaměřen na výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Individuální rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu – učitel se vzdělává v rámci svého profesního rozvoje formou kombinovaného interaktivního výukového systému zaměřeného na osvojování anglického/německého/francouzského jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností
  2. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu – škola zavedla do běžné výuky digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené na osvojování anglického/německého/francouzského jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu