English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Spolupráce SPŠCH se základními školami Pardubického kraje při rozvíjení zájmu žáků o studium chemie

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

Registrační číslo CZ.1.07/1.1.03/01.0012
Datum zahájení realizace 1. 5. 2009
Datum ukončení realizace 30. 9. 2011

Stručný popis průběhu realizace projektu

Projekt byl zaměřen na podnícení zájmu žáků základních škol o studium chemických oborů (chemie, biochemie, farmacie), přiblížení tohoto oboru srozumitelnou a zábavnou formou a na pomoc učitelům ZŠ.

Hlavním cílem bylo zvýšit atraktivnost výuky chemie na ZŠ. Dalším cílem pak bylo navázat a prohloubit spolupráci základních škol, SPŠCH, Univerzity Pardubice a chemických podniků.

V průběhu projektu jsme uspořádali 8 seminářů pro učitele a výchovné poradce ZŠ, vytvořili 10 výukových modulů (Chemie, zdraví a léky, Chemie a kosmetika, Chemie a životní prostředí, Chemie na zahradě, Chemie v průmyslu, Názvosloví anorganické chemie, Chemie a praní) doplněných 5 krátkometrážními filmy (Komunální odpad, Čištění odpadních vod, Úprava vody na pitnou vodu, Chemie v kuchyni – dusičnany, Bazénová chemie), dále jsme vytvořili 3 výukové filmy s tematikou chemických pokusů, Chemie a kriminalistika, Chemie v kuchyni, Chemie a oděvnictví, 1 film s tematikou pracovních pozic v chemickém průmyslu. Pro učitele ZŠ jsme zrealizovali 4 odborné exkurze do 5 podniků s chemickým zaměřením, inovovali pro žáky ZŠ 2 typy odborných soutěží (Kdo by se bál chemie?, Hledáme nejlepšího mladého chemika) a zorganizovali chemický kroužek. Byla vytvořena databáze pracovních pozic, ve kterých se mohou žáci ZŠ uplatnit po absolvování studia zaměřeného na chemii, a byl vytvořen krátkometrážní film o výkonu profese chemický technik – operátor. Na začátku i na konci projektu proběhly konference za účasti učitelů ZŠ, SPŠCH a sociálních partnerů.

Do práce na projektu se zapojilo 12 vyučujících SPŠCH, 40 vyučujících ZŠ a 1162 žáků ZŠ.

Zpětná vazba od cílových skupin

Ze závěrečných dotazníků vyplývá, že projekt byl pro vyučující ZŠ a jejich žáky velkým přínosem. Vyučující velmi kladně hodnotili jak vytvořené výukové moduly, tak exkurze do různých chemických podniků.

Udržitelnost projektu

V rámci udržitelnosti byl zrealizován seminář pro učitele ZŠ, probíhalo poradenství pro učitele základních škol, každý rok probíhaly kroužky a soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž O nejlepšího mladého chemika se rozrostla až do celonárodního kola.