English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

SPŠCH Pardubice – kompetenční rozvoj III

Název projektu:

SPŠCH Pardubice – kompetenční rozvoj III

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_003/0001795

Doba realizace:

listopad 2022 – říjen 2024

Anotace:

projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže při společném vzdělávání žáků, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.