English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

SPŠCH Pardubice – kompetenční rozvoj

Číslo projektu:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007955

Doba realizace:

1. 11. 2017–31. 10. 2019

Popis projektu:

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže při společném vzdělávání žáků, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.