English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Učíme moderně

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1095
Doba realizace projektu: 01. 09. 2012 až 31. 08. 2014
Výzva: OP VK – IP – oblast podpory 1.5
Rozpočet projektu: 1 095 002 Kč
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Katzerová, katzerova@spsch.cz, 603 451 463

Realizace projektu: pedagogové školy, vyučující odborné a všeobecně vzdělávací předměty.

Stručný obsah projektu

Projekt Učíme moderně si klade za cíl prostřednictvím nových metod a nástrojů modernizovat výuku některých vybraných předmětů. Zkvalitnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů ve výuce. Dalším cílem je dovybavit školu ICT technikou a poskytnout učitelům angličtiny jazykový kurz v zahraničí. Projekt bude realizován v období od 3. září 2012 do 2. září 2014 a je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.

Výstupy projektu

V rámci projektu jsou vytvářeny Digitální Učební Materiály (DUMy) pro tyto předměty:

Chemická technologie, Chemie, Matematika, Společenské vědy, Technická příprava, Technický výcvik a Speciální chemie