English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

UNIV 2 kraje

logoESF

Název projektu: UNIV 2 KRAJE.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.00/11.0001

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací na http://www.nuov.cz/univ2k.

Obsah projektu

Cílem projektu, UNIV 2 – Kraje je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení. Tato centra sdružená v sítě budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělání, tak široké spektrum dalšího vzdělávání. Projekt tak chce významně přispět k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání (část 5.5 Podpora dalšího vzdělávání) a Strategii celoživotního učení ČR (část 3.3 Návrh opatření na podporu rozvoje celoživotního učení).

Cíle projektu

Obecný cíl projektu: proměna středních škol z institucí poskytujících počáteční vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení.

Dílčí cíl 1: Vytvořit a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního učení:

  • motivovat školy, jejich pedagogické pracovníky a všechny další aktéry k proměně školy;
  • proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání – centra celoživotního učení; to vyžaduje změnu pojetí práce i řízení školy, nový způsob práce s klienty, prohloubení spolupráce se zaměstnavateli;
  • vytvářet systematicky a na základě dohody s jednotlivými krajskými úřady sítě škol – center celoživotního učení; celkem vznikne 13 sítí škol;
  • prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence vybraných 3 250 učitelů škol zapojených do projektu.

Dílčí cíl 2: Rozšířit nabídku dalšího vzdělávání na středních školách zapojených do projektu:

  • připravit 975 modulově koncipovaných programů dalšího vzdělávání, pilotně ověřit 325 z nich; programy budou reagovat na aktuální potřeby regionálního trhu práce i trhu vzdělávání a na aktuální vzdělávací potřeby jednotlivců či různých cílových skupin (např. 50+);
  • podpořit při tvorbě programů dalšího vzdělávání ty, které umožní zachovat obory vzdělání, které nebudou pro nedostatek zájemců otevírány na úrovni počátečního vzdělávání, ale jejich absolventi budou vyhledáváni zaměstnavateli;
  • spolupracovat při přípravě a posuzování programů dalšího vzdělávání s relevantními zaměstnavateli či dalšími aktéry trhu práce (650);
  • vytvořit a rozvíjet informační systém o nabídce programů dalšího vzdělávání ;
  • podpořit informovanost všech obyvatel ČR o možnostech dalšího vzdělávání, přispět ke zvýšení jejich motivace k zapojení do dalšího vzdělávání.