English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

ChemIQSoc – Erasmus+ KA220

Co-funded by European Union

Realizace projektu: 1. 11. 2021–31. 10. 2024

Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA220-VET-000027995_5

Partneři projektu:

 • SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
  (Slovensko – koordinátor)
 • KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
  (Slovensko – partner)
 • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ VLČIE HRDLO
  (Slovensko – partner)
 • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA SAMUELA MIKOVÍNIHO
  (Slovensko – partner)
 • GYMNÁZIUM JÁNA KOLLÁRA SO ŽIACKYM DOMOVOM V BÁČSKOM PETROVCI (Srbsko – partner)
 • MEDICINSKA ŠKOLA „7. APRIL“
  (Srbsko – partner)
 • STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ PARDUBICE
  (Česká republika – partner)

Shrnutí projektu

Chemie patří mezi základní přírodovědné předměty vyučované na středních školách všeobecného i odborného zaměření. Tento předmět se vyučuje prakticky na většině středních škol na Slovensku, v České republice a v Srbsku. Na jednotlivých středních školách je rozsah tohoto předmětu různý, na gymnáziích se zpravidla vyučuje ve všech čtyřech ročnících, ale v menší míře v porovnání s chemickými průmyslovými školami. Jedním z nejdůležitějších a zároveň nenahraditelných kroků ve výuce pro lepší pochopení chemie jsou praktické ukázky jednoduchých chemických pokusů, v rámci kterých mají žáci možnost názorného porozuměni chemického děje nebo vyučované látky. Právě z tohoto důvodu jsou praktické ukázky, experimenty a laboratorní cvičení základní jednotkou ve výuce chemie. Avšak na mnohých středních školách tyto praktické experimenty úplně chybí, anebo jsou prováděny ve velmi omezeném rozsahu. Jejich výkon je hlavně limitovaný slabým vybavením laboratoří, drahými chemikáliemi a omezeními z hlediska bezpečnosti a práce s toxickými látkami. Výsledkem je neporozuměni vyučované látce ze strany žáků a následně velmi malý zájem o studium chemie na vysokých školách. Právě z toho důvodu středoškolští učitelé vyjádřili zájem o audiovizuální materiály, které budou použity k vylepšení prezenční výuky, k lepší názornosti při uvádění jednotlivých cvičení, anebo v případě opětovného zavedení distanční výuky.

Cílem ChemIQSoc projektu je:

pomocí inovace a přizpůsobení vyučované látky současným trendům a rozvoji chemie zvýšit zájem žáků o předměty STEM, mezi které patří i chemie, a zároveň zpopularizovat chemii mezi žáky gymnázií a středních odborných škol.

Mezi další cíle projektu patří i zvyšování kompetencí středoškolských učitelů, tak aby uměli zajímavým způsobem vysvětlit současné trendy různých oblastí chemie. Toho se docílí přípravou audiovizuálních materiálů, které budou vhodné pro ukázku pokusů za účelem lepšího pochopení vysvětlovaného učiva, a dále organizací vzdělávacích kurzů, kde budou středoškolským učitelům přednášeny současné poznatky a trendy z různých oblastí chemie. Zakomponování připravených audiovizuálních materiálů do výuky výrazně napomůže inovaci způsobu výuky chemie na středních školách a gymnáziích.

Výstupem ChemIQSoc projektu budou detailní pracovní postupy, fotodokumtace průběhu pokusu, pdf návody a audiovizuální materiály pro

 • 10 praktických experimentů z organické a farmaceutické chemie
 • 10 praktických experimentů z anorganické chemie
 • 5 praktických experimentů z klasické analytické chemie
 • 5 praktických experimentů z instrumentální analytické chemie
 • 5 praktických experimentů z environmentální chemie
 • 10 zajímavých popularizačních experimentů všeobecné chemie

Kromě toho bude výstupem projektu

 • Sborník textů pro středoškolské učitele s aktuálními a novodobými poznatky v chemii
 • 3 zorganizované vzdělávací kurzy pro učitele

22.–26. 8. 2022 – Bratislava, Slovensko

Skupina vyučujících chemických předmětů ze SPŠCH Pardubice se v posledním prázdninovém týdnu zúčastnila 1. vzdělávacího kurzu pro středoškolské učitele v Bratislavě, který uspořádala Slovenská technická univerzita v Bratislavě, hlavní koordinátor projektu CHemIQSoc (Digitalizace chemických experimentů pro zlepšení kvality a podpory výuky chemie na středních školách). Součástí kurzu byly vědecko-populární přednášky na aktuální témata z oblasti chemie, např. Inteligentní textilie – oděvy budoucnosti, 3D technologie pro vesmírné aplikace, Tištěná elektronika – materiály a použití, Zajímavosti o d- a f- prvcích. V průběhu týdne se účastníci aktivně podíleli na natáčení edukativních videí laboratorních experimentů pro oblast analytické chemie. Natočení videí s praktickými ukázkami chemických pokusů je jedním z hlavních cílů tohoto projektu. Díky novým digitálním materiálům budou mít žáci možnost lépe porozumět chemickým dějům v rámci vyučované látky.

ChemIQSoc Bratislava

Zahajovací schůzka

17.–18. 3. 2022 – Bratislava, Slovensko

Zahajovací schůzka projektu se uskutečnila v Bratislavě ve dnech 17.–18. března 2022. Všichni partneři ze Slovenska, Srbska a České republiky se osobně setkali na Slovenské technické univerzitě. Byla to dobrá příležitost navzájem se poznat a více se dozvědět o partnerských organizacích, jejich problémech a očekáváních v rámci projektu. Během těchto dvou dnů jsme společně prošli a vysvětlili si obsah projektových aktivit, jednotlivé cíle a úkoly, které mají být splněny. Měli jsme možnost pohovořit o podrobnostech implementace projektu.

Příští aktivity:

 • Srpen 2022 – Vzdělávací kurz pro učitele v Bratislavě (Slovensko)