English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Nadpis

Zde naleznete důležité materiály k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

Antigenní testování v termínech 22. a 29. 11. 2021 všech žáků i zaměstnanců

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě MO MZČR a Informací z MŠMT proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19 (antigenní testy), a to na všech školách. Nad rámec MO MZDR a Informací z MŠMT bychom rádi otestovali všechny žáky školy a zaměstnance.

Testování není bariérové, proto, pokud se žáci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Testování žáků proběhne 30 min před první vyučovací hodinou s učitelem, který tuto první vyučovací hodinu vyučuje. Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje). Podrobnější informace naleznete v dokumentech níže.

Děkujeme za spolupráci.

Dokumenty ke COVID-19