English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Sportovní den ve fotografii

Ve středu 27. června se ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice uskutečnil tradiční Sportovní den. V areálu školy, Univerzity Pardubice a na loděnici prožili žáci příjemný den plný pohybu, zdravého soupeření a neformální zábavy se svými učiteli.

 

Praktický výcvik pro žáky oboru PO

třídy 2PO a 2POB(PO)

 

Naše škola provádí praktický výcvik studentů – budoucích hasičů, s obsahovou náplní, která nemá na středních školách v České republice obdoby.

Díky znalostem, zkušenostem, ochotě a především odvaze učitelů naší školy, se podařilo vytvořit program dvoudenního praktického výcviku, který je na středních školách v České republice zcela unikátní. V jeho průběhu se učitelé snaží svým studentům předat maximum znalostí a dovedností, kteří oni sami získali dlouholetým provozováním horolezecké činnosti, záchrany z divoké vody, průvodcovskou činností v horách a působením v profesích záchranářů, instruktorů a pracovníků ve výškách. Program praktického výcviku učitelé vytvořili v roce 2016, kdy poprvé ověřovali jeho reálnost při zachování všech bezpečnostních zásad.
Praktický výcvik je jednou z částí odborné praxe, jejíž absolvování je pro naše studenty oboru PO ve 2. ročníku povinné. Uskutečnil se ve dvou dnech a skládal se ze dvou částí, které proběhly na dvou různých místech.

Náplní 1. části praktického výcviku bylo získání jistoty při pohybu ve výškách a nad volnou hlubinou, zdokonalení se v lezeckých dovednostech a v používání technických prostředků pro pohyb ve výškách a záchranu osob. Výcvik probíhal na zajištěné lezecké cestě, tzv. „via ferratě“ „Vodní brána“ vedoucí skalní stěnou vypínající se více než 50 m nad řekou Jizerou u Semil poblíž turisticky známé „Riegrovy stezky“. Při tomto výcviku se stěnou pohybovalo současně až 20 studentů individuálně jištěných tlumiči pádů a dalšími prostředky pro bezpečný pohyb ve výškách. Na závěr výcviku všichni studenti slanili 50m úsek skalní stěny až na její úpatí.

Náplní 2. části praktického výcviku byla záchranná činnost z vodního prostředí, konkrétně záchrana tonoucího pomocí gumového člunu, řešení kritických situací při použití člunu, nácvik skoků záchranářů do neznámé vody a záchrana tonoucích z divoké vody. Tento výcvik probíhal na jezu řeky Jizera v Malé Skále.

Učitelé, kteří výcvik zajišťovali, doufají, že si studenti z tohoto praktického výcviku odnesli nejen spoustu nevšedních zážitků, ale také velké množství poznatků a praktických dovedností, které v budoucnu uplatní u HZS při záchraně lidských životů.

Ing. Eduard Macků

Odborná návštěva delegace Zakarpatské oblasti

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 naši školu navštívila delegace Zakarpatské oblasti – Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace a Hasičského záchranného sboru státní služby Ukrajiny.

Cílem návštěvy byla nejen prohlídka školy a ukázka vybavení pro obor Požární ochrana, ale i dohoda o budoucí spolupráci a navázání pracovních a osobních vztahů.

Delegaci ve složení plk. Roman Hudak (vedoucí státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti), Oleksandr Bespalko (vedoucí personálního managementu státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti), pplk. Vasyl Varga (vedoucí 1. státního Hasičského záchranného sboru státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti), pplk. Iaroslav Babiak (vedoucí kanceláře státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti), pplk. Vasyl Holyš (vedoucí 2. státního Hasičského záchranného sboru státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti), Vasyl Hudak (zástupce pro kulturu Tjačevského okresu) a Volodymyr Čubyrko (ředitel fondu ViZa) doprovázeli zástupci kraje, školy a dalších institucí, Ing. Aleš Boňatovský (tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje), Josef Bidmon (starosta Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje), Ingrid Kleinová (referent oddělení komunikace a vnějších vztahů), Josef Syrůček (náměstek starosty Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje), plk. Ing. Miroslav Kvasnička (ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje), plk. Ing. Ivo Oprchalský (vedoucí oddělení IZS a služeb Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje), Mgr. Dita Sankotová (zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy chemické Pardubice) a Mgr. Markéta Oprchalská (učitelka odborného předmětu požární ochrana, Střední průmyslové školy chemické Pardubice).

Simulace autonehody pro žáky 1PO a 1KPO

V rámci předmětu Zdravotnická příprava se žáci prvních ročníků oboru Požární ochrana účastní  cvičení simulovaných nehod, při kterých musí prokázat znalosti zásad poskytování první pomoci, musí zvládnout volání na tísňovou linku či ošetření zraněných. Taková akce čekala na žáky v úterý 21. dubna. Figuranty tentokrát byli žáci třídy 1PO a ošetřování prováděli žáci oboru Požární ochrana ze třídy 1KPO.

3B v Ostravě-Vítkovicích

Ve dnech 23. a 24. dubna se žáci třídy 3B zúčastnili exkurze v Ostravě-Vítkovicích. Absolvovali náročný program, během kterého navštívili areál Dolních Vítkovic, kde se v letech 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Navštívili také hornické muzeum v Landek Parku a VŠB – TU Ostrava. První den dopoledne byl věnován interaktivní prohlídce tzv. Malého světa techniky, který je zřízen v budově někdejší energetické ústředny U6. Na žáky čekala asi stovka exponátů představujících vše, co bylo za posledních dvě stě let vymyšleno na poli vědy a techniky. Seznámili se s dějinami techniky od parního stroje přes strojírenství a výrobu oceli, až po létání do kosmu.Odpoledne byli účastníci exkurze provedeni naučnou prohlídkovou trasou po stopách výroby surového železa, součástí které byl výstup na vysokou pec č. 1 až do výšky 65 m. Z jejího vrcholku mohli žáci kromě výhledu na Ostravu a nedaleké Beskydy vidět důl Hlubina, z něhož putovalo uhlí do přilehlé koksovny. Žáci se také podívali do nitra vysoké pece a vyslechli výklad o technologii výroby železa a oceli. Druhý den následovala prohlídka hornického muzea v Landek Parku, kde žáci zhlédli unikátní expozici ve štolách horních slojí skutečného historického dolu Anselm, kam sfárali důlní jámou v těžní kleci. Potom si prohlédli expozici báňského záchranářství. Odpoledne navštívili laboratoře analytické chemie a prohlédli si geologickou sbírku na Vysoké škole báňské – Technické Univerzitě Ostrava. Program exkurze byl velmi bohatý a poměrně náročný na fyzickou zdatnost účastníků. Velkým přínosem je jistě fakt, že si žáci zopakovali a upevnili poznatky z teoretické výuky. Ing. Markéta Tefrová

Soutěž v poskytování první pomoci

Ve středu 8. dubna 2015 se 2 družstva studentů naší školy, členů Kroužku mladých záchranářů, zúčastnila v Praze na Střední zdravotnické škole v Ruské ulici, soutěže v poskytování předlékařské první pomoci.

Této soutěže se účastnilo 13 družstev z celé České republiky, ze středních škol na nichž se vyučuje bezpečnostně právní činnost.

Čekalo na ně 5 simulací reálných situací, při kterých došlo k vážným poraněním. 5 týmů rozhodčích přitom bedlivě sledovalo, jak si jednotlivá soutěžní družstva dokázala poradit se záchranou života zraněných a s předlékařskou první pomocí.

Družstvo ve složení Krupka Michal 1KPO, Šindlerová Jindřiška 1BC2 a Fiala Martin 1PO, se umístilo na vynikajícím 3. místě.

Naše další družstvo ve složení Semrád Ondřej 3B, Doležal Martin 2A a Skalický Lukáš 1KPO, skončilo na velmi pěkném 7. místě.

Náhradníky obou našich soutěžících družstev byli Klikar Jakub 1KPO a Vendula Zemanová 1KPO.
Na soutěž připravil naše studenty a soutěže se s nimi i zúčastnil vedoucí Kroužku mladých záchranářů a školitel ZDrSem, Ing. Eduard Macků.

3PO v Ostravě

První dva prokazatelně jarní dny (19. a 20. března) strávili hasiči zajímavou exkurzí v Moravskoslezském kraji, v Ostravě, kam možná, až se jim podaří zvládnout maturitní zkoušku, povedou jejich další studijní kroky. Po pohodové cestě s příjemnou snídaní za hubičku vlakem Regio Jet (museli jsme vyrazit už před sedmou ranní) a následném dopoledním courání se centrem Ostravy (v proslulé „Stodolní“  teprve likvidovali následky předchozí noci) jsme „šalinou“ přes celou Ostravu dorazili do budovy FBI. Pro nezasvěcené – na Fakultu bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Ostrava. Tam se nás ujala samotná paní prorektorka a snažila se tak trochu přesvědčit potencionální zájemce o studium na této fakultě, že i s mizernými znalostmi chemie, matematiky a fyziky by mohli mít šanci na přijetí, tedy pokud si ztracené nebo dosud nezískané znalosti co nejdříve doplní. Zajímavější pak byla prohlídka speciální Laboratoře systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení, chlouby celé fakulty, dále návštěva dvou laboratoří pro výzkum např. hořlavosti materiálů nebo doby vzplanutí, atd. Největší nadšení především u pánské části 3PO vzbudila ale možnost zastřílet si na výukovém střeleckém trenažeru, a to jak na terč simulující zločince, tak i na letící kachny. Večer jsme pak strávili hraním společenských her na ubytovně – VŠ kolejích, které už ledacos pamatují a patrně si budou pamatovat i naši návštěvu. Druhý den, v pátek 20. března, jsme se hned ráno přesunuli na Integrované bezpečnostní centrum pro Moravskoslezský kraj, největší operační středisko tohoto typu u nás. Studenti se seznámili s historií stavby této jedinečné budovy a následně s jejích chodem, pochopili, jak funguje integrovaný záchranný systém od prvotního zavolání na 112 až po vlastní záchranu lidského života nebo majetku, když jde o vteřiny. Venku nás pak čekalo na posledních pár okamžiků zatmění Slunce. Poslední naše zastávka pak proběhla v Landek Parku, v Muzeu hornictví, jediné expozici báňského záchranářství v ČR. Nejprve jsme si prohlédli expozici záchranářství a pak si povětšinou pánové nasadili slušivé žluté přilby a postupně jsme všichni sfárali důlním výtahem do dolu Anselm. Tam nás provedl vtipný průvodce spletí chodeb a štol, vysvětlil princip práce důlního kombajnu a na chvíli způsobil „absolutní tmu“. Na jarní sluníčko nás opět vyvezl důlní výtah a na nádraží pak autobus. Vlakem zpět do Pardubic jsme dorazili kolem 19. hodiny, snad i s novými informacemi a určitě s novými zážitky.  

Dny požární ochrany

S novým školním rokem jsme se opět ponořili do realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012. Jednou z aktivit jsou také Dny požární ochrany, které jsou určeny pro žáky ZŠ. Ve dnech 26. 9. a 30. 9. se uskutečnily akce v Kolíně a v Hradci Králové. Žákům byly vysvětleny základy požární ochrany, vliv oxidačních látek na průběh hoření, manipulace s nebezpečnými látkami. Součástí přehlídky byla také ukázka požárního útoku, který si žáci mohli vyzkoušet na vlastní kůži.

Reprezentační výběr dorostu SH ČMS v požárním sportu pro rok 2015

Za slunečného počasí se v neděli 12. října v novém sportovním areálu naší školy konal výběr dorostenců a dorostenek věkové kategorie 13 – 18 let, který pořádala ÚORM SH ČMS za účelem vytvoření národních reprezentačních družstev v požárním sportu.

Zájem mladých sportovců byl opravdu velký – přihlásilo se téměř 150 uchazečů! Spolu s nimi dorazil také početný doprovod  – rodiče, trenéři, vedoucí týmů.

Velkým překvapením byla vlastní výkonnost přihlášených, kterou testovali trenéři a trenérky na několika stanovištích na dráze a na věži. Bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší, které čeká příprava na reprezentaci naší republiky pro příští mistrovství světa dorostu.

Poděkování patří několika studentům ze třídy 4PO, kteří pomáhali s organizací této soutěže a věnovali jí svoji volnou neděli, dále panu řediteli za jeho osobní nasazení a také sborům dobrovolných hasičů Pardubice-město a Pardubice-Polabiny, které se spolupodílely na zajištění občerstvení pro cca 250 přítomných.

Celá akce se stala „zatěžkávací zkoušku“ nového sportovního areálu a organizačních schopností pořadatelů. Podle ohlasů zúčastněných byla akce velmi zdařilá.

Exkurze 4. ročníků

Nejen teoretická výuka, ale také exkurze do chemických firem utvářejí celkový pohled žáků na chemický průmysl u nás. Během měsíce září navštívili žáci 4. ročníků přední chemické firmy s různým zaměřením, a to díky projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji“.