English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Erasmus+: ChemDM – Chemical Dancing Models

Realizace projektu: 1. 11. 2021 – 1. 11. 2023

Registrační číslo: 2021-1-HR01-KA220-SCH-000032765

Partneři:

  • Prirodoslovna škola Vladimira Preloga – Záhřeb – Chorvatsko (hlavní koordinátor)
  • Střední průmyslová škola chemická Pardubice
  • Solski center – Lublaň – Slovinsko
  • SOU Gimnazija “Mirche Acev” – Prilep – Severní Makedonie

Popis projektu:

Hlavní myšlenkou projektu je digitalizace výukových metod ve čtyř středních školách zapojených do projektu. Budou vytvořeny a implementovány nové studijní plány, které zlepší výukový proces a budou rozvíjet digitální dovednosti učitelů i žáků.

Dalším cílem je podpora nového přístupu k výuce STEM (science, technology, engineering, mathematics) předmětů uvedením nové inovativní výukové metody v chemii.

Cíle projektu:

  • mezinárodní vzdělávání; výukové a tréninkové aktivity – dvě krátkodobé aktivity
  • tvorba studijních plánů a jejich implementace
  • čtyři mezinárodní schůzky
  • ustanovení projektového managementu pro koordinaci aktivit a poskytování podpory všem partnerům; tvorba závěrečné zprávy pro Národní agenturu
  • rozšiřující (diseminační) aktivity

Hlavní výstupy projektu:

Vytvoření studijních plánů v oblasti chemie zaměřených na tvorbu molekulových modelů s využitím nejnovějších přístupů a technik.

Digitalizace výukového procesu a zapojení žáků do tohoto procesu.

Rozvoj kritického myšlení, schopnosti spolupráce, vizuálního, sociálního, logického a konstruktivního přístup ke studiu.

Rozvoj digitálních dovedností a jazykových schopností učitelů i žáků.

Workshop ChemSketch

Ve čtvrtek 12. 10. 2023 se uskutečnila závěrečná konference v rámci projektu Erasmus+ Chemical Dancing Models, který byl zaměřen na tvorbu výukových materiálů pomoci softwaru ChemSketch. Konference se zúčastnilo padesát hostů ze základních i středních škol z východních Čech a další hosté akci sledovali prostřednictvím on-line přenosu. Účastníci se seznámili se základy práce v tomto programu a začali si vytvářet vlastní výukové materiály.

ChemDM – Chemical Dancing Models

Další z mezinárodních projektů, do kterých se zapojili učitelé naší školy, je ChemDM – Chemical Dancing Models. Projekt je zaměřen na rozšíření využití softwaru ChemSketch a dále na vytvoření studijních plánů pro práci s tímto programem. Dalšími partnery projektu jsou Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Záhřeb (hlavní koordinátor), Solski center Lublaň a SOU Gimnazija “Mirche Acev” Prilep. Výstupy programu budou k dispozici všem vyučujícím i žákům.