English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Founded by the Erasmus+ Programme

EUMOSS – European modules in the Security Sector in VET

Realizace projektu: 1. 3. 2022 – 29. 2. 2024

Číslo projektu: 2021-2-DE02-KA210-VET-000048344

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Partneři projektu:

  • Geschäftsstelle für EU-projekte und Berufliche Qualifizierung der Bezirksregierung Düsseldorf (kooridinátor)
  • Berufskolleg West der Stadt Essen
  • Tampere Vocational College Tredu
  • Stichting Albeda
  • SPŠCH Pardubice

Shrnutí projektu

Zájem o profese v oblasti bezpečnosti v posledních letech roste a nezřídka vyžaduje i spolupráci na mezinárodní úrovni. Přesto jsou způsoby a podmínky vzdělávání bezpečnostních pracovníků v jednotlivých zemích EU značně odlišné, např. různé kvalifikace a opatření pro profesionalizaci učitelů, zázemí pro výuku, standard digitálního vybavení žáků, učební osnovy, didaktické a metodické přístupy, délka hodin a praxe, odlišný věk studentů a požadavky na uchazeče.

Cílem tohoto projektu malého rozsahu je rozvoj spolupráce mezi partnerskými školami projektu, zjištění potřebného profilu absolventa v zemích partnerů a jeho případná úprava. Výstupem projektu bude tvorba digitálního modulu pro bezpečnostní obory. Z dlouhodobého hlediska by mohly výstupy tohoto projektu posloužit k tvorbě evropského kurikula pro odborné vzdělávání v oblasti bezpečnosti (tzv. security VET).

Závěrečné setkání v Düsseldorfu (Německo), 7.–8. 2. 2024

Závěrečné setkání partnerů projektu EUMOOS se konalo v sídle hlavního partnera, kterým byla instituce Bezirskregierung Düsseldorf – Geschäftsstelle für EU-Projekte und berufliche Qualifizierung (Okresní úřad Düsseldorf – Kancelář pro projekty EU a odborné vzdělávání). Cílem tohoto setkání byla kontrola zpracovaných výstupů, zhodnocení realizace projektu, příprava závěrečné zprávy a diskuse o budoucí spolupráci. Během našeho pobytu v Německu jsme také navštívili průmyslový areál Chemiepark Marl, který provozuje společnost Evonik. Tento chemický závod spolupracuje s německým partnerem projektu EUMOSS, školou Berfuskolleg West der Stadt Essen, při vzdělávání nových bezpečnostních pracovníků (v rámci tzv. duálního systému vzdělávání). Při prohlídce průmyslového areálu nás místní vedoucí bezpečnostní pracovník společnosti Evonik seznámil s různými prvky zabezpečení areálu, např. fyzická ostraha, technické prvky zabezpečení, kamerový systém, moderní technologie.

A jaký je výsledek projektu Evropské moduly v oblasti bezpečnosti v odborném vzdělávání a přípravě – tedy EUMOSS? Podařilo se nám vytvořit a sdílet materiály do výuky o kybernetické bezpečnosti. S hrozbami, které jsou obsahem těchto výukových materiálů, se všichni setkáváme stále častěji, proto považujeme zvolené téma za velmi vhodné a užitečné. Dalším velikým přínosem je poznání jiných vzdělávacích přístupů v zemích EU a navázání nových partnerství, která přispějí k organizaci dalších odborných mobilit studentů i pedagogů.

Těšíme se na další společné aktivity!

  EUMOSS – Düsseldorf meeting

Projektové setkání v Tampere (Finsko), 11.–12. 12. 2023

Ve finském Tampere proběhlo již 4. setkání partnerů projektu EUMOSS. Na programu byla nejprve návštěva policejní akademie, která nabízí vzdělávání policistů pro území celého Finska. Je zde rozsáhlý areál, který poskytuje možnosti všech typů školení a vybavení pro nácvik konkrétních situací. Následně jsme se přesunuli do jedné z budov školy TREDU a zúčastnili se ukázkové hodiny sebeobrany.

Odpoledne jsme se seznámili se zajištěním bezpečnosti v místní Nokia Areně. Jedná se o multifunkční stadion, kde se konají sportovní zápasy, koncerty a další společenské akce. Arénou nás důkladně provedli dva bývalí studenti partnerské školy TREDU, kteří dnes provozují bezpečnostní agenturu zajišťující zde bezpečnost prostor i osob.

Druhý den jsme se sešli přímo ve škole TREDU, kde jsme se seznámili se strukturou finského školství, s organizací TREDU a navzájem jsme si představili vytvořené materiály pro výuku kybernetické bezpečnosti. V průběhu dne jsme navštívili netradiční vánoční trh s nabídkou výrobků a služeb studentů školy (nabídka byla velmi pestrá – vedle řemeslných výrobků po kadeřnické a kosmetické služby až po prodej poukazů na venčení psů!). Neplánovaně jsme absolvovali i evakuaci celé školy, po několika mrazivých minutách venku jsme se naštěstí mohli vrátit zpět k započaté práci.

Finsko nás přivítalo ve své tradiční zimní podobě, s nádechem Vánoc. Těšíme se na další – poslední – setkání, které se po novém roce uskuteční v Düsseldorfu.

Tampere meeting

Projektové setkání Rotterdam (Nizozemsko), 25.–26. 10. 2023

Po několika měsících jsme se s dalšími partnery projektu znovu setkali, abychom společně pracovali na výukovém modulu zaměřeném na kybernetickou bezpečnost. Představili jsme si navzájem výukové moduly, které průběžně zpracováváme.

Na programu byla také prohlídka školy Albeda. Tato odborná škola má 13 pracovišť po celém Rotterdamu, vzdělává kolem 21 000 žáků. Pracoviště Albeda Rotterdam The Hague Airport College, se kterou v rámci oboru Bezpečnostně-právní činnosti spolupracujeme, připravuje žáky na profesi bezpečnostního pracovníka (zejména v detenčních zařízeních a na letištích), správce objektu a na profesi poskytovatel leteckých služeb (letuška, pozemní stevard). Budova školy byla postavena před 4 lety a nabízí velmi dobré vybavení odpovídající současným trendům ve vzdělávání. Kromě odborných pracovišť, která odpovídají reálnému prostředí, škola využívá i virtuální realitu pro nácvik situací, se kterými se bezpečnostní pracovníci mohou setkat.

V blízkosti škole se nachází i detenční zařízení, kde žáci školy absolvují své odborné praxe. Prohlídka tohoto zařízení, seznámení se se způsobem práce s vězni i setkání se žáky, které v zařízení absolvují odbornou praxi, bylo velmi zajímavé.

Rotterdam meeting

Schůzka partnerů projektu EUMOSS v Pardubicích

Ve dnech 14.–16. 3. 2023 přivítala naše škola partnery projektu EUMOSS na svém 2. mezinárodním projektovém setkání. Důležitým cílem tohoto projektu je zpracování výukového modulu pro bezpečnostní obory vyučované na partnerských školách. Na předchozím jednání v německém Essenu byla jako téma pro výukový modul vybrána Kybernetická kriminalita a bezpečnost. S ohledem na potřeby zapojených škol modul poučí žáky o bezpečném jednání v kybernetickém prostoru jak v osobním, tak profesním životě.

Setkání bylo uvedeno přednáškou zástupce Krajského ředitelství Policie ČR, který se zabývá případy kybernetické kriminality. Představil jednotlivé typy trestných činů v této oblasti a poukázal zejména na případy, které se v současnosti objevují nejčastěji. V průběhu odpoledne a následujícího dne pak partneři pracovali na rámcovém obsahu připravovaného výukového modulu i formy jeho ověření a použití. V následujících měsících náš všechny čeká práce na obsahu výukového materiálu a jeho představení na dalším společném setkání na konci října v Rotterdamu.

Kick-off meeting, 7. – 9. 12. 2022 – Essen, Německo

Dvojice vyučujících odborných předmětů bezpečnostně-právního oboru se v prosinci zúčastnila prvního setkání partnerů projektu EUMOSS. Zapojené školy se tak mohly osobně potkat a diskutovat o stanovených cílech projektu. Součástí setkání bylo představení zapojených škol a bezpečnostních oborů, které vyučují. Společným tématem, pro který partneři vytvoří digitální učební modul, bude kybernetická kriminalita. Jedná se o téma, které velmi rychle získává na důležitosti a kterému se ve výuce věnuje málo času, mimo jiné i z důvodu nedostatku podpůrných materiálů pro výuku.

Druhý den následovala prohlídka areálu továrny Thysen-Krupp Essen z pohledu realizovaných bezpečnostních kontrol. Společnost je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu a mnoho žáků Berufskolleg West der Stadt Essen zde absolvuje odbornou praxi.

Příští setkání se uskuteční v Pardubicích v polovině března 2023.