English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Founded by the Erasmus+ Programme

EUMOSS – European modules in the Security Sector in VET

Realizace projektu: 1. 3. 2022 – 29. 2. 2024

Číslo projektu: 2021-2-DE02-KA210-VET-000048344

Partneři projektu:

  • Geschäftsstelle für EU-projekte und Berufliche Qualifizierung der Bezirksregierung Düsseldorf (kooridinátor)
  • Berufskolleg West der Stadt Essen
  • Tampere Vocational College Tredu
  • Stichting Albeda
  • SPŠCH Pardubice

Shrnutí projektu

Zájem o profese v oblasti bezpečnosti v posledních letech roste a nezřídka vyžaduje i spolupráci na mezinárodní úrovni. Přesto jsou způsoby a podmínky vzdělávání bezpečnostních pracovníků v jednotlivých zemích EU značně odlišné, např. různé kvalifikace a opatření pro profesionalizaci učitelů, zázemí pro výuku, standard digitálního vybavení žáků, učební osnovy, didaktické a metodické přístupy, délka hodin a praxe, odlišný věk studentů a požadavky na uchazeče.

Cílem tohoto projektu malého rozsahu je rozvoj spolupráce mezi partnerskými školami projektu, zjištění potřebného profilu absolventa v zemích partnerů a jeho případná úprava. Výstupem projektu bude tvorba digitálního modulu pro bezpečnostní obory. Z dlouhodobého hlediska by mohly výstupy tohoto projektu posloužit k tvorbě evropského kurikula pro odborné vzdělávání v oblasti bezpečnosti (tzv. security VET).

Schůzka partnerů projektu EUMOSS v Pardubicích

Ve dnech 14.–16. 3. 2023 přivítala naše škola partnery projektu EUMOSS na svém 2. mezinárodním projektovém setkání. Důležitým cílem tohoto projektu je zpracování výukového modulu pro bezpečnostní obory vyučované na partnerských školách. Na předchozím jednání v německém Essenu byla jako téma pro výukový modul vybrána Kybernetická kriminalita a bezpečnost. S ohledem na potřeby zapojených škol modul poučí žáky o bezpečném jednání v kybernetickém prostoru jak v osobním, tak profesním životě.

Setkání bylo uvedeno přednáškou zástupce Krajského ředitelství Policie ČR, který se zabývá případy kybernetické kriminality. Představil jednotlivé typy trestných činů v této oblasti a poukázal zejména na případy, které se v současnosti objevují nejčastěji. V průběhu odpoledne a následujícího dne pak partneři pracovali na rámcovém obsahu připravovaného výukového modulu i formy jeho ověření a použití. V následujících měsících náš všechny čeká práce na obsahu výukového materiálu a jeho představení na dalším společném setkání na konci října v Rotterdamu.

Kick-off meeting, 7. – 9. 12. 2022 – Essen, Německo

Dvojice vyučujících odborných předmětů bezpečnostně-právního oboru se v prosinci zúčastnila prvního setkání partnerů projektu EUMOSS. Zapojené školy se tak mohly osobně potkat a diskutovat o stanovených cílech projektu. Součástí setkání bylo představení zapojených škol a bezpečnostních oborů, které vyučují. Společným tématem, pro který partneři vytvoří digitální učební modul, bude kybernetická kriminalita. Jedná se o téma, které velmi rychle získává na důležitosti a kterému se ve výuce věnuje málo času, mimo jiné i z důvodu nedostatku podpůrných materiálů pro výuku.

Druhý den následovala prohlídka areálu továrny Thysen-Krupp Essen z pohledu realizovaných bezpečnostních kontrol. Společnost je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu a mnoho žáků Berufskolleg West der Stadt Essen zde absolvuje odbornou praxi.

Příští setkání se uskuteční v Pardubicích v polovině března 2023.