English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Zahraniční odborné stáže Erasmus+ v plném proudu!

V rámci mobilitního projektu Erasmus+ z Výzvy 2018 vycestovalo v tomto školním roce na zahraniční odborné stáže již 29 studentů. Cílovou destinací byly Anglie, Litva, Německo, Slovensko.

Další mobility jsou naplánovány a budou realizovány v následujích měsících. Jedná se o Finsko, Kypr, Itálie, Španělsko, Makedonie, Portugalsko, Slovensko. Novinkou letošního projektu jsou dlouhodobé mobility ErasmusPro.

V letošním projektu vycestují celkem čtyři studenti na tříměsíční zahraniční odbornou stáž (v měsících březen–květen 2019), a to dva studenti na University of Plymouth a dva studenti do SBG Dráždany.

Zahraniční odborné stáže jsou pro studenty neocenitelnou odbornou, jazykovou i životní zkušeností.

Na Ukrajinu s chemickým sklem, zpátky s příslibem spolupráce

Střední průmyslová škola chemická Pardubice hledá další možnosti spolupráce se školami v Zakarpatské oblasti na Ukrajině. „Naším cílem je navázat vzájemné kontakty mezi žáky a učiteli, organizovat výměnné pobyty při sportovních či kulturních akcích, odborné stáže žáků z Ukrajiny v českých firmách a do budoucna také nabídnout absolventům ukrajinských škol uplatnění na českém pracovním trhu,“ vysvětluje ředitel pardubické chemické školy Jan Ptáček. Spolu s dalšími dvěma učiteli, Karlem Koubíkem a Janem Melounem, se v polovině prosince vypravil za účelem navázání spolupráce do Mukačeva a Svaljavy.

Jakkoli se zdá být zaměření Zakarpatského oblastního vojenského lycea v Mukačevu příliš vzdálené vzdělávacímu programu chemické průmyslovky, obor Požární ochrana mají obě školy společný.

„Předběžně jsme se proto domluvili na účasti ukrajinských žáků na Středoškolském mistrovství České republiky v požárním sportu, které se v dubnu příštího roku uskuteční v areálu naší školy. Ředitel vojenského lycea plk. Zacharov nás zároveň pozval na oslavy 20. výročí založení školy,“ říká Jan Meloun. Podle Karla Koubíka, garanta oborové skupiny Bezpečnostně právní činnost, se spolupráce konkrétně v tomto oboru jeví pouze ve velice omezené míře. Avšak vzhledem k velice srdečnému přijetí byly navázány také osobní kontakty, které bude možné nadále upevňovat a rozšiřovat.

V sedmnáctitisícovém městě Svaljava navštívili zástupci pardubické chemické průmyslovky Masarykovu základní školu. Žákům i pedagogům představili svoji školu i Pardubický kraj a vedení školy předali dar v podobě chemického skla, které nalezne uplatnění v učebnách při výuce chemie. „Vůbec nejblíže má naše škola k zaměření Technického lycea ve Svaljavě, kterým je chemie a potravinářství. S ředitelem této školy Yovbanem Vasilem jsme se dohodli na výměnných pobytech žáků, a to i v rámci odborných praxí v českých podnicích,“ doplňuje Jan Ptáček.

Projekt SPŠCH Pardubice, který podpořil Pardubický kraj, zapadá do strategického plánu rozvoje školy. Jeho součástí je rovněž tzv. Plán internacionalizace školy, který nabízí vizi pro rozšiřování a posilování celé škály mezinárodních a mezikulturních iniciativ.

Školní kolo anglické konverzační soutěže

Gratulujeme vítězům školního kola anglické konverzační soutěže!

  1. místo Lukáš Růžička, 1B
  2. místo Jakub Chalupa, 1C
  3. místo Adam Neuman, 3B

Školní kolo anglické soutěže tradičně proběhlo v prosinci za hojné účasti 60 žáků 1.–3. ročníků. Po poslechové části ti nejlepší postoupili do druhé části soutěže a předvedli své konverzační dovednosti před tříčlennou porotou.

Rozdělení učeben, tříd a učitelů na třídnické hodiny dne 20. 12. 2018

7.55–10.00

Třída Učebna Vyučující
1A K372  Mgr. Kašparová Jitka
1B H201 Mgr. Novotná Michaela
1BC1 K370 Mgr. Vidrmová Jana
1BC2 H204  Mgr. Marková Eva
1BS K363 (ICT3) Mgr. Poláková Věra
1C K367  Ing. Burešová Marcela
1COP ICT2 Mgr. Weis Radek
1D H309  Mgr. Brožová Rauerová Andrea
1K1 H209  Mgr. Krchová Veronika
1K2 L232 Mgr. Pilná Renata
1PO H203  Mgr. Hubička Lukáš
1VK K271 Ing. Bc. Blažková Hana
2A H207 Ing. Tefrová Markéta  
2B K266  Ing. Čížková Andrea, Ph.D.
2BC1 H306 Mgr. Pospíchal Petr
2BC2 K368  Mgr. Chválová Šárka
2BS L238  Mgr. Zelená Miroslava
2C K263  Ing. Nožka Jan
2COP K360 (ICT1) Mgr. Lohynská Pavlína
2D K374  Ing. Klímová Drahomíra
2K1 K269  Mgr. Hudeček Ivan
2K2 K365 Mgr. Bakulová Kateřina
2PO H310  Mgr. Nix Pavel
2VK K179  Mgr. Lohynská Pavlína
3A H312  Ing. Stočková Jana
3B L131  Ing. Dřevikovský Jakub
3BC1 H210  Mgr. Vališová Libuše
3BC2 H115 Mgr. Bárta Martin
3C H206 Mgr. Sodomka Jan
3D K162 Mgr. Křivková Ivana
3K1 H116  Mgr. Hoffmanová Leona
3K2 H303 Mgr. Karbaš Jaroslav
3PO H212  Mgr. Kácovská Petra
4A H301  Ing. Havel Lukáš
4B H108 Ing. Křivčíková Lucie
4BC1 K272 Ing. Jirouš David
4BC2 K273 Mgr. Bc. Kouřil Karel
4C H110  Ing. Pětivoká Miroslava
4D H111  Mgr. Dušek Michal
4PO H304  Mgr. Novotný Tomáš
4POB L136 Mgr. Sotonová Lucie

Volejbalový turnaj učitelů a žáků o putovní pohár

Dnes 19. 12. se uskutečnil volejbalový turnaj učitelů a žáků školy o putovní pohár. Do turnaje se přihlásily dívky a chlapci všech maturitních oborů.

Vítězem se stali chlapci Bezpečnostního oboru, kteří vyhráli všechna vzájemná utkání a do konce jejich studia bude putovní pohár v jejich rukou. Děkujeme všem účastníkům za to, že ukázali také ostatním, že volejbal je také krásný a napínavý sport a za jejich úsilí na jejich cestě k vítězství.

Vánoční florbalový turnaj pro dívky a chlapce

V úterý 18. 12. se uskutečnil již tradiční vánoční florbalový turnaj pro dívky a chlapce naší školy. Dívky sestavily své týmy napříč všemi obory a chlapci naopak byli do základních skupin rozděleni podle studijních oborů. Nakonec zvítězily dívky složené převážně z Bezpečnostního oboru a u chlapců se o vítězi rozhodlo až poslední utkání finálové skupiny, kde se utkali naši nejmladší chemici s nejstaršími chlapci oboru Požární ochrany. K překvapení nakonec nedošlo, ale finálové utkání nakonec až v samotném závěru rozhodlo, že vítězem se stali chlapci Požární ochrany.

Blahopřejeme a přejeme všem krásné svátky vánoční.

Více než 400 mladých chemiků bojovalo o postup do regionálního finále

Dvanáctý ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, který pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, se těší rekordní účasti. Krajská kola absolvovalo 418 žáků devátých tříd základních škol. Třicet nejlepších postoupilo do regionálního finále.

Celou tiskovou zprávu naleznete ZDE.

Výsadba stromů symbolem projektu o kvalitě ovzduší

Čtyři jinany dvoulaločné, tři ořešáky šedé a jeden javor klen vysadili v Poděbradské ulici v Pardubicích účastníci evropského projektu You can too – #SmogBusters ze Střední průmyslové školy chemické. Jedenáct žáků z prvních a druhých ročníků této školy vycestovalo v polovině listopadu v rámci programu Erasmus+ do polského Poroninu ležícího nedaleko známého sportovního střediska Zakopane. V tomto malém horském městečku se spolu se studenty z Polska a Slovenska dozvěděli o smogové situaci, která je v regionu i celém Polsku mnohonásobně horší než v případě poměrů u nás. „Účast v projektu je pro nás motivací změnit povědomí veřejnosti o smogu a o možnostech, jak zlepšit prostředí, ve kterém žijeme. Věříme, že vysazením stromů (symbolů projektu) v našem městě upozorníme na tuto problematiku i českou veřejnost,“ říká učitelka chemie Jitka Kašparová, která žáky na cestě do Polska doprovázela.

Stromy, nově vysazené před budovou Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, byly vypěstovány členy Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 44/12 Pardubice ze sazenic z revitalizovaných Tyršových sadů. Původní druhy dřevin tak z tohoto průmyslového města nevymizí.