English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Upozornění na nabídku volného pracovního místa

Pracovní pozice:

administrativní pracovník

Požadavky:

Vzdělání: min. SŠ ekonomického směru

Délka praxe: není povinná

Jazyk: angličtina výhodou, ev. jiný jazyk výhodou

Nástup: 1. leden 2019 nebo jinak dle domluvy

Další:

 • trestní bezúhonnost
 • řidičský průkaz výhodou
 • znalost práce na PC
 • psaní deseti prsty výhodou
 • komunikativnost, pracovitost, samostatnost, spolehlivost

Náplň práce:

 • vyřizování objednávek, poptávkové řízení
 • vyřizování reklamací
 • běžná kancelářská a administrativní činnost
 • zpracování cestovní příkazů
 • úrazová evidence
 • likvidace pojistných událostí
 • jiné

Nabízíme:

 • práci na plný pracovní úvazek
 • různorodou práci
 • zaměstnanecké výhody (dotovaná strava, příspěvek na sport, kulturu, rekreaci, …)
 • práci u stabilního zaměstnavatele
 • možnost osobního rozvoje a profesního růstu
 • práci na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou

V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu sankotova@spsch.cz. Více informací na tel.: 739 451 248, Mgr. Dita Sankotová.

Studenti a pedagogové z moskevské Kolmogorov School na návštěvě chemické průmyslovky

V rámci Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji se nejúspěšnější autoři vědeckých a technických projektů v kategorii Středoškolák zúčastňují od roku 2007 Vernadského soutěže v Moskvě. V posledních letech se o skupinu AMAVET v Moskvě starají studenti a pedagogové z prestižní Kolmogorov School. Do dvouletého lycea, které je zřizované Moskevskou státní univerzitou, jsou vybíráni středoškolští studenti z celého Ruska.

V letošním roce přijela na výměnnou návštěvu skupina osmi studentů a pedagogů, pro které byl připraven bohatý odborný program. V pátek 13. listopadu 2018 ruští hosté vedení učitelem Alexandrem Sergejevičem Sigejevem navštívili Střední průmyslovou školu chemickou Pardubice a Chemicko-technologickou fakultu Univerzity Pardubice. Ruští studenti se nejen seznámili s celkovým zaměřením chemické průmyslovky a nabízenými obory, ale měli možnost zblízka se seznámit s vybavením školy a především moderními odbornými učebnami a laboratořemi. Oba pedagogové, kteří v Moskvě učí chemii a biologii, byli technickou úrovní ohromeni. Vedle ředitele školy Jana Ptáčka skupinu doprovázela studentka Lenka Storoženková, která se i s Danielem Nentvichem v dubnu letošního roku návštěvy v Moskvě zúčastnila.

„Program pobytu v Pardubicích i celkové přijetí bylo vynikající. Rád bych poděkoval panu řediteli Ptáčkovi i ostatním pracovníkům a žákům školy za velkou pozornost, kterou přípravě i samotnému konání návštěvy věnovali. Stejně vřelého přijetí se nám dostalo na Univerzitě Pardubice,“ hodnotí prezident Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET Stanislav Medřický.

Součástí pobytu v České republice byla prohlídka Prahy a návštěva Katedry fyziky nízkých teplot MFF UK v Tróji, Ústavu organické chemie a biochemie v Dejvicích, Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR a samozřejmě také Centra pro mládež, vědu, techniku a inovace.

Odborná konference Voda v období sucha

Několik srážkově podprůměrných let a výrazně nadprůměrné, často až extrémní teploty v uplynulém období přispěly k tomu, že se většina území České republiky musí vyrovnávat s nedostatkem vody. Za vážný problém považují sucho také v Pardubickém kraji, který patří k jednomu z nejvíce postižených regionů našeho státu. I proto se zde 22. listopadu 2018, v prostorách Střední průmyslové školy chemické Pardubice, uskuteční odborná konference s názvem Voda v období sucha. Organizátory jsou vedle zmíněné školy Energeticko-technický inovační klastr, z.s., společnost GeoEko, s. r. o. Pardubice a T-Mobile Česká republika. Záštitu nad akcí převzali radní Pardubického kraje Václav Kroutil, zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov, a Bohumil Bernášek zodpovědný za školství.

Voda je životně důležitou chemickou sloučeninou, jejíž význam je zapotřebí chápat v širokém kontextu. V hlavním bloku přednášek se proto představí zástupci společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Pavel Škurek a Ondřej Kožina s příspěvkem na téma T-Mobile IoT řešení v oblasti vody, jednatel společnosti GeoEko Marek Čáslavský s přednáškou nazvanou Sucho v krajině a řešení jeho dopadu a vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Vlasák, který přítomné obeznámí s problematikou změny klimatu ve vztahu k funkcím lesa. Pracovnice téhož odboru Jana Hroudová přiblíží problematiku vodního hospodářství optikou současné legislativy a dotačních programů.

V druhé části programu vystoupí manažer Provozovny BČOV společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. s přednáškou Anammox – inovativní technologie odstraňování dusíku v čistírnách odpadních vod a jeho kolegyně Irena Okurková, pracovnice provozně technického oddělení, s příspěvkem na téma Ochranná pásma vodních zdrojů. Program konferenci završí vedoucí odboru vodohospodářských laboratoří podniku Povodí Labe, s. p. Hradec Králové Jiří Medek, který bude hovořit o monitoringu kvality povrchových vod v České republice. Vzhledem ke spolupráci chemické školy s řadou firem v oblasti vodního hospodářství bude v úvodním bloku přednášek věnován prostor i tomuto důležitému tématu.

Program naleznete zde: VODA_22_11_2018

Přestože uvedená konference neutěšený stav půdy a hladiny podzemních i povrchových vod v důsledku letního horka a dlouhodobého nedostatku srážek nijak neovlivní, organizátoři si od ní slibují lepší informovanost veřejnosti o opatřeních, která povedou ke snížení negativního dopadu těchto okolností na krajinu a životní podmínky obyvatel. S potěšením proto vítají zájem, který o uvedenou problematiku projevili starostové měst a obcí, jakožto i pedagogové a studenti středních i vysokých škol.

Na konferenci, která se koná ve čtvrtek 22. listopadu 2018 v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, Poděbradská 94, se můžete přihlásit do pondělí 19. listopadu 2018 na adrese marcom@etikcz.cz

Stáž v polské Wieliczce

Stáž v polské Wieliczce, pod záštitou projektu Erasmus+, v termínu od 27. října do 4. listopadu, byla mezinárodní schůzkou těchto zemí…Polska, Rumunska, Španělska, Portugalska, Chorvatska, Itálie, Řecka, Slovenska a Česka.

V den příjezdu se účastníci ubytovali a seznámili se se svým týmem, jenž reprezentoval určitou zemi. V dalších dnech probíhaly workshopy, při kterých představili svoji zemi a tvořili vlastní „programy“ na pomoc životnímu prostředí, které následně prezentovali mezi sebou. Také si zkusili navrhnout program na projekt od Erasmu+ se studenty tamějšího gymnázia.

Hlavním úkolem týdne bylo krátké video, vytvořené integrovanými skupinami.

Účastníci navštívili Krakow, kde se konal Flash mob (tancováni v kostýmech na náměstí na živou hudbu) a ukazovali plakáty vytvořené z předchozího dne.

Stážisté obdrželi knížku o Wieliczce, poslechli si vyprávění ostatních o jejich zemích, podívali se na zámek Żupny, zámek Królewski na Wawelu, Wawelskou katedrálu, do solného dolu a na solnou věž. Navštívili slavnostní předávání medaile panu H. Kozubskému, významné osobnosti Polska.

1. listopad byl v hostitelské zemi svátek všech svatých a týmy navštívily hřbitov a zapálily svíčky. Předposlední den zhodnotily projekt a dostaly účastnické certifikáty. Nechyběla ani párty na rozloučenou.

V neděli 4. listopadu v brzkých ranních hodinách opustil Český tým hotel a odcestoval do Ostravy, odkud se již každý člen vydal vlastním směrem.

„Projekty, jako tento bych každému rozhodně doporučila, protože jsme získali spoustu nových zkušeností a přátel z jiných zemí.“

Pavla Vlčková, SPŠCH Pardubice

Společnost AVX Lanškroun se stala generálním partnerem soutěže Mladý chemik

Společnost AVX Lanškroun se stala generálním partnerem jedenáctého ročníku soutěže pro žáky základních škol Hledáme nejlepšího mladého chemika pořádané Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice. Podporu aktivitám této školy vyjádřila formou finančního daru ve výši 110 tisíc korun. Šek na tuto částku převzal ředitel chemické průmyslovky Jan Ptáček z rukou personálního manažera AVX Lanškroun Martina Lichtenberka 1. listopadu 2018.

„Podpory ze strany tohoto významného zaměstnavatele si nesmírně vážíme. Organizovat soutěž s tak velkým regionálním přesahem bez pomoci firem rozhodně nelze. Důležitý je pro naši školu také kontakt se společnostmi, jejichž výrobní proces s chemií jakkoli souvisí. Umožňuje nám to držet krok s rychle se rozvíjejícími technologiemi a výrobními procesy v praxi,“ říká Jan Ptáček. Společnost AVX absolventy chemických středních i vysokých škol potřebuje. Výroba kondenzátorů, které jsou mimochodem také součástí průzkumného vozidla NASA Curiosity zkoumajícího povrch planety Mars, zahrnuje procesy související nejen se strojírenstvím a elektrotechnikou, ale také s chemií. „S aktivitami školy jsem se setkal několikrát. Upoutal mne chemický stánek školy v rámci červnového dne otevřených dveří v naší společnosti, ale také projektový den v rámci soutěže Mladý chemik, kde jsme v uplynulém roce přijali roli jednoho z partnerů. Projekty jsou často na opravdu vysoké odborné úrovni, co je však nejdůležitější, žáci mají při jejich realizaci možnost pracovat v týmu a veřejně prezentovat výsledky své práce, a to často v anglickém jazyce. To se jim bude v praktickém životě zcela určitě hodit,“ říká Martin Lichtenberk.

Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika je největší soutěží svého druhu. V letošním roce se poměří žáci základních škol z pěti krajů – Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Kraje Vysočina. V červnu 2019 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskuteční sedmý ročník celostátního finále. „Cílem projektu je představit chemii jako poutavou a užitečnou přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi a která je zajímavým a lukrativním studijním oborem,“ říká ředitel soutěže Robert Čebiš ze společnosti Czech Marketing.

Chemická průmyslovka uzavřela memorandum o spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR

Střední průmyslová škola chemická Pardubice uzavřela memorandum o spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR. Pod smluvní vztah mezi oběma institucemi připojili své podpisy ředitel uvedené školy Jan Ptáček a ředitel ústavu Martin Vágner. Účelem memoranda je zaštítit vzájemnou spolupráci v oblasti přírodních věd při rozvíjení znalostí a schopností studentů a propojit střední a vysoké školství s výzkumnými institucemi Akademie věd České republiky při výchově a vzdělávání špičkových odborníků.

Ústav experimentální botaniky AV ČR bude zvát pedagogy na odborné semináře seznamující s novými trendy v chemických a biologických vědách, které jsou využívány na pracovištích ústavu a současně představovat vlastní vědecko-výzkumné činnosti, rozvíjet spolupráci nabídkou odborných praxí pro žáky školy a podporovat talentované žáky, kteří se zapojí do Středoškolské odborné činnosti a Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Pracovníci ústavu budou navíc žákům nabízet výzkumná témata a budou se podílet na vedení jejich práce formou konzultací.

Slavnostní setkání nejlepších žáků středních škol

Dne 31. října 2018 proběhlo od 14 hodin v KD Hronovická slavnostní setkání nejlepších žáků středních škol, kteří obdrželi z rukou primátora města Pardubice Ing. Martina Charváta a jeho náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého ocenění za skvělé výkony, kterých v průběhu minulého školního roku dosáhli.

Za naši školu byli oceněni pamětním listem a finanční odměnou tito úspěšní žáci: Jitka Divišková, Petra Grossová, Klára Veverková, Veronika Maňurová, Martin Kloz, Miroslav Jirásek, Vlastimil Němec, Jakub Halbrštát, Dominik Med a Michal Malý.

Všem našim oceněným žákům gratulujeme!

Cvičná evakuace školy

Dnes (tj. pátek 26. 10. 2018) proběhne cvičná evakuace školy.

Z rozhodnutí ředitele školy bude výuka, kromě dobíhající výuky v laboratořích, po ukončení evakuace zrušena.