English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Začínáme expedovat již třetí milion litrů surovin pro dezinfekce Anti-COVID (WHO)

Dnes v dopoledních hodinách společnost Ethanol Energy a. s. dodala pro potřeby ČR již 2 miliony litrů denaturovaného lihu pro výrobu dezinfekce Anti-COVID. Současně  dodala již skoro 100 tisíc litrů finální dezinfekce Anti-COVID. Vedle dodávek Anti-COVIDu pro HZS a POLICII ČR se dále snažíme postupně uspokojovat i požadavky regionů, měst a obcí. Dnes jsme také předali za účasti olomouckého primátora  Miroslava Žbánka 1.000 litrů dezinfekce pro potřeby tohoto regionu. Primátor poděkoval za obětavost i pracovníkům Celní správy, kteří jsou v souladu se zákonem výrobě lihu a jeho denaturaci přítomni přímo v areálu lihovaru. „Tuto dodávku dezinfekční směsi Anti-COVID si hned po příjezdu převezmou naši hasiči, kteří neprodleně zajistí stočení do menších obalů a promptní distribuci,“ sdělil při převzetí primátor Žbánek. Další expedice 1.000 litrů bude pro potřeby Olomouce připravena na další den.

Zkrátka dnes ve Vrdech nepřišel ani sousední Pardubický kraj, kdy za účasti hejtmana Martina Netolického a ředitele Střední průmyslové školy chemické Pardubice Jana Ptáčka společnost Ethanol Energy předala část z daru na podporu řešení krize, oznámeného před několika dny. SPŠCH Pardubice jako jeden z oprávněných výrobců dezinfekce Anti-COVID tak převzala 4.000 litrů denaturovaného lihu a neprodleně jej podle ujištění ředitele zpracuje na finální látku. „Vážíme si tohoto daru, který napomůže zajistit dezinfekci pro náš region. Distribuci máme již připravenu, a tak rychle zajistíme dodávky dezinfekce, vyrobené v námi zřizované škole, tam, kde jsou potřeba. Jsem rád, že se škola v době, kdy neprobíhá výuka, tohoto úkolu rychle a efektivně ujala,“ informoval o dalším postupu při zajišťování dezinfekce v pardubickém regionu hejtman Martin Netolický.

„S dodávkami denaturovaného lihu ze společnosti Ethanol Energy a. s. počítáme i nadále. Dnes nám byly  nabídnuty pro případ potřeby i další nezbytné komponenty dle receptury WHO, což nám nadále zajistí možnost zásobovat potřeby Pardubického kraje dezinfekcí Anti-COVID,“ uvedl po převzetí daru ředitel školy Jan Ptáček.      

Díky vysoké společenské poptávce a na základě požadavku státní správy jsme všechny naše síly i kapacity rychle přeorientovali pouze na zajištění potřebné dezinfekce. Naši kapacitu nyní využíváme naplno. Máme vydodány k dnešnímu ránu 2 miliony litrů denaturovaného lihu pro dezinfekce a začínáme třetí milion. I proto jsme přesvědčeni, že velmi záhy bude v ČR desinfekce dostatek a nikdo se tak nemusí bát opakování situace s rouškami,“ zdůraznil Martin Kubů, generální ředitel společnosti Ethanol Energy.  

Nemalou zásluhu na dnešním předání obou darů má Národní rada osob se zdravotním postižením a zejména její zástupkyně pro Pardubický kraj Lenka Skokanová, která se snaží zajistit dostatek dezinfekce pro potřeby sociálních služeb. „V době krize se často zapomíná na sociálně slabé nebo zdravotně znevýhodněné spoluobčany, přitom oni naši pomoc potřebují o to více, neboť si ji sami nezajistí. Jsem přesvědčena, že potřeba pravidelné anti-virózní dezinfekce bude v našem sektoru potřeba ještě určitě několik měsíců,“ uvedla při návštěvě Lenka Skokanová.

Součástí dnešního předání dezinfekce nebo surovin pro výrobu byla i otevřená prohlídka závodu. Kdo chtěl, mohl nahlédnout do útrob společnosti, do výrobních provozů nebo do laboratoří pro kontrolu kvality. „Z české kukuřice, v českém závodě vyrobíme denně až 200.000 litrů surovin pro dezinfekční přípravky. Nedostatek by tak na českém trhu neměl hrozit. Extrémně vysoká poptávka i ze zahraničí signalizuje, že enormní spotřeba dezinfekce není jen u nás, ale napříč Evropou. Jsme rádi, že alespoň tuto dnes tolik potřebnou látku zajistíme sami, bez závislosti na dovozu,“ zhodnotil obchodní ředitel společnosti Ethanol Energy Radovan Smítka.

Studenti se naučili milovat Rumunsko

Kláštery z patnáctého století, dobrodružná cesta horským vlakem taženým parní lokomotivou či návštěva bývalé rumunské metropole Jaš – to jsou jen některé ze zdrojů poznání Rumunska, které natrvalo zůstanou v paměti účastníků dalšího z výměnných pobytů v rámci projektu Erasmus+ s názvem The more you know, the more you love. Šest žáků Střední průmyslové školy chemické Pardubice se svým pedagogickým doprovodem toho na počátku letošního března zažilo ale mnohem víc… Společný program středoškoláků z Rumunska, Bulharska a Česka mohl zaplašit poslední zbytky předsudků, které přetrvávají snad už jen pouze mezi starší generací.

Přestože zástupci Turecka do města Vicovu de Sus v severním regionu Bukovina kvůli hrozící epidemii nemoci COVID–19 nepřijeli, splnil program připravený hostitelskou školou Liceul Technologic „Ion Nistor“ svůj účel. Nejen úvodní kulturní program, prohlídka školy či návštěva starosty města v jeho úřadu, ale především prezentace lidového umění a tradic všech zúčastněných zemí nechaly nahlédnout do národních pokladnic všech tří zemí. Přestože se barevnosti balkánských krojů nemohli naši žáci rovnat, pozvánka do rumunského Banátu s částečně českým osídlením a především ukázka masopustního veselí zapsaného na Seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO zanechaly neméně působivý dojem. Závěrečný workshop, kde žáci zúročili poznatky z návštěv historických míst, jakými jsou například klášter v Putně, tradiční keramická dílna Marginea, horská osada Moldovita, město Suceava, ´manastiry´ Sucevita či Voronet, doplnila ukázka starých rumunských řemesel a zdobení kraslic.

Nikdo se zkrátka ani minutu nenudil. Ani na ovčí farmě s pohybovými aktivitami a vynikajícím jídlem, natož pak při závěrečném večírku s tancem. To už ale české studenty čekal kvůli šířícímu se koronaviru předčasný odjezd vlakem do Bukurešti a posléze odlet letadlem do Prahy. V karanténě, která byla postupně vyhlášena ve většině evropských států, ještě teď doznívají účastníkům pobytu v jejich uších přitažlivé melodie rumunských písní. Nejen ony nenechávají nikoho na pochybách o tom, že dynamicky se rozvíjející Rumunsko pamatuje na své národní kořeny. A je na ně i patřičně hrdé…

 

 

 

 

Aktuální informace k maturitním a závěrečným zkouškám

Návrh zákona, který MŠMT předkládá Poslanecké sněmovně, počítá s tím, že by za předpokladu znovuotevření středních škol do 1. 6. 2020 mohly maturitní zkoušky proběhnout nejdříve za 21 dní ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vyučování, a to podobně jako každý rok, ale se zjednodušením společné části MZ, kdy bude vypuštěna písemná práce z českého jazyka a písemná práce z cizího jazyka. Didaktické testy (český jazyk, matematika, cizí jazyk) proběhnou ve standardním módu s tím rozdílem, že testy opraví hodnotitelé školy a nikoliv CERMAT. Profilová část MZ by měla zůstat zachována v kompletní podobě. Návrh MŠMT obsahuje rovněž variantu náhradního řešení pro případ znovuotevření škol po 1. 6. 2020.

Pro závěrečné zkoušky u učebních oborů navrhuje MŠMT podobný časový scénář jako pro MZ, včetně totožného náhradního řešení. Rozhodné datum je opět 1. červen 2020.

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by dle informací MŠMT mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách.

Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.

Rozhodnutím ředitele školy byla vzhledem k okolnostem zrušena školní přijímací zkouška (fyzické testy) pro obory vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost a 39-08-M/01 Požární ochrana.

Elektronické vzdělávání v době uzavření školy

Vážení rodiče, vážení žáci,

v době uzavření školy z důvodu mimořádné situace probíhá výuka elektronickou formou. Učitelé informace o výuce (poskytnutí studijních materiálů a DÚ) zprostředkovávají vždy prioritně pomocí Bakalářů/Komens nebo školních e-mailů. Samotná elektronická výuka může probíhat i dalšími elektronickými nástroji jako např. pomocí Moodlu, Google Classroom apod. O způsobu výuky jsou žáci informováni jednotlivými učiteli.

Nově mají žáci možnost si sami obnovit heslo do žákovských účtů v Bakalářích pomocí osobního e-mailu, který je veden Bakalářích jako jejich kontaktní.

V případě technických problémů s přihlášením na Bakaláře, kontaktujte Ing. Souradovou (souradova@spsch.cz).
V případě technických problémů s přihlášením do žákovských účtů na Googlu, kontaktujte Mgr. Weise (weis@spsch.cz).
V případě, že se ze závažných důvodů (např. nemoc) nemůžou žáci účastnit elektronické výuky nebo v případě jakýchkoli dalších komplikací spojených s elektronickou výukou, neprodleně kontaktujte třídního učitele.
Pokud budete z technických důvodů kontaktovat pracovníky školy, uvádějte celé jméno a třídu.

Jedná se o výjimečnou situaci, která vyžaduje zodpovědný přístup všech žáků. Pevně věříme, že společně tento stav zvládneme a výuka bude bez komplikací probíhat. Sledujte pravidelně nejaktuálnější informace, situace se může dále vyvíjet.

Ing. Jan Ptáček
ředitel školy

Chemická škola začala v době nákazy koronavirem vyrábět dezinfekční roztok

V souvislosti s nákazou novým typem koronaviru dramaticky roste potřeba dezinfekčních látek také v Pardubickém kraji. Vzhledem k tomu, že Střední průmyslová škola chemická Pardubice vlastní certifikaci pro přípravu dezinfekčního roztoku, dohodla se spolu s hejtmanstvím na jeho výrobě a zároveň distribuci na klíčová místa. Do stejného procesu se zapojila také Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. „Budeme-li mít dostatek surovin, mohli bychom vyrobit až dva tisíce litrů dezinfekčního roztoku denně. Budeme se snažit obsloužit především Integrovaný záchranný systém, Krajskou hygienickou stanici a sociální oblast, ozvala se ale například i Správa železniční dopravní cesty a počítáme i s pomocí obecním úřadům,“ říká ředitel školy Jan Ptáček.

Dezinfekční prostředek tohoto typu obsahuje dle Světové zdravotnické organizace líh (etanol) jako hlavní složku a dále peroxid vodíku a glycerol. „Poměr jednotlivých složek vychází z receptury, lihu je přes osm litrů, gycerolu kolem 140 ml a peroxidu, který ředíme z 30% na 3%, přibližně půl litru. Líh je dezinfekcium sám o sobě, peroxid vodíku má oxidační vlastnosti a glycerol dává vzniknout filmu na ruce, aby se látky tak rychle neodpařovaly a pokožka zůstala vláčná. Tyto roztoky vysušují a proto je dobré ruce několikrát denně promastit, aby nedocházelo k devastaci tělního povrchu,“ vysvětluje ředitel školy.

Výroba se rozjela zatím v malém, školní laborantky plní lahvičky o obsahu 250 až 300 ml. V případě desetilitrových kanystrů je škola schopna, i s využitím laboratoře a uvolněné učebny v přízemí, výše uvedenou kapacitu zvládnout. Cena přípravku se přitom odvíjí od ceny vstupních surovin. „V případě, že seženeme líh za 70 korun, litr dezinfekce bude stát zhruba 100 korun. Pokud líh seženeme levněji, bude i dezinfekce levnější,“ garantuje Jan Ptáček s tím, že do distribuce se zapojí i mužská část učitelského sboru.

Chemická škola se tak zachovala stejně jako továrna francouzské značky Louis Vuitton LVMH. Její výrobní linky, na kterých doposud vznikaly parfémy a make-up pro luxusní značky, jako jsou Christián Dior nebo Givenchy, začaly rovněž v době epidemie koronaviru vyrábět dezinfekci rukou.

Důležité upozornění pro žáky na zahraniční odborné stáži Erasmus+ a jejich rodiče

Žáci na krátkodobé stáži v Německu se vrátí vlakem o jeden den dříve – v pátek, společně s doprovodnou osobou.

Žáci na krátkodobé stáži v Litvě se vrací v sobotu plánovaným leteckým spojem, společně s doprovodnou osobou. Prosíme rodiče, aby si žáky na letišti vyzvedli!

Dlouhodobé stáže Litva, Německo, Makedonie, Anglie jsou v intenzivním řešení s Domem zahraniční spolupráce.

Pro více informací volejte:
Jana Šedová, 724 036 143

Důležité upozornění pro rodiče žáků třídy 1BC1

Lyžařský kurz třídy 1BC1 probíhající tento týden na Jizerce bude předčasně ukončen z důvodu vyhlášení nouzového stavu následujícím způsobem.:

Žáci se budou vracet zítra, tj. 13. 3. 2020 vlakem s příjezdem 14:55 hodin na nádraží v Pardubicích.

Žádáme rodiče o jejich vyzvednutí na vlakovém nádraží.

Děkujeme za spolupráci, v případě dotazů volejte vedení školy.

Ing. Jan Ptáček, ředitel školy
tel. 731 979 565