English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

V Čechách lepší nenajdete

Markéta Málková a Klára Veverková potvrdily svou výkonnost a 1. 12. 2017 v Praze, na přeboru Čech dvojic ve stolním fotbale nenašly přemožitelky.

V kategorii mužských a smíšených dvojic naši školu reprezentovali:
Ondřej Kollárik, Tomáš Karban, Dominik Med, David Sládek, Nikola Dutková, Štěpán Král, Dominik Vejvara a Michal Malý.

Všichni podali statečné výkony a v silné konkurenci se určitě neztratili.

Velkou gratulaci a dík za reprezentaci a hodně štěstí děvčatům na přeboru ČR!!!

Za tým TEV J. Karbaš

Krajské kolo chemické olympiády kategorie E

Krajské kolo chemické olympiády v kategorii E se konalo ve středu 29. listopadu 2017 v laboratořích a učebnách Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem.

Naši žáci se umístili v 54. ročníku chemické olympiády takto:

 1. místo – Petra Grossová (4C)
 2. místo – Martin Kloz (4C)
 3. místo – Jakub Halbrštát (3B)
 4. místo – Denisa Vlčková (4B)
 5. místo – Dominik Sedláček (3C)

Výstup na Mount Everest 2017

Přihlásit se je nutné do 8. 12. 2017 u Kristýny Pleskotové a Lukáše Havla. Minimální počet přihlášených z každé třídy jsou 3 studenti.

Start:

 • 21. 12. 2017 v 8:00 – zahájení výstupu na Mt. Everest ve stylových oblecích (historické, horolezecké,…) u Atrium Palác Pardubice – směr úpatí hory (SPŠCH Pardubice)
 • po příchodu – převlečení do adekvátního oblečení, sportovní PEVNÉ boty!!!, bez holí
 • registrace u určených hlídačů, vyzvednutí startovního čísla a kartičky
 • rozdělení na schodiště
 • soutěž je vypsána na 24 hodin, není ukončena prvním horolezcem na vrcholu
 • 10:00 – ostrý start výstupu na Mt. Everest

Pravidla:

 • každý vystupuje podle svého vlastního uvážení, síly a zdatnosti – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se
 • pauzy jsou povoleny kdykoli – vždy je nutné nahlásit pauzu hlídačům na schodišti
 • za každé vystoupané schodiště se orazítkuje kartička
 • každé 2 hodiny je povinná 15 minutová pauza na aklimatizaci ve vyšší nadmořské výšce
 • jakékoli zranění hlásit vyučujícímu
 • horolezci jsou rozdělení na holky a kluky

Porušení pravidel:

 • při ztrátě nebo zničení kartičky je horolezec poslán na aklimatizaci do předchozího výškového tábora
 • při jasném podvodu je na horolezce poslán yetti a horolezec se už nikdy nenajde

Vítěz:

 • první holka a kluk na vrcholu Everestu po ujití 3453 m výškových, tedy 431 vystoupání

Ukončení:

 • 22. 12. 2017 v 8:00

Doprovodný program:

 • volejbalový turnaj (čas se upřesní)
 • oheň na opékání buřtů
 • hudba
 • projekce filmů ve večerních hodinách
 • přespání v tělocvičně a určených třídách ve svém vlastním spacáku
 • může přespat kdokoli
 • vlastní jídlo a pití

Jde o školní akci!!!!

Volejbalový turnaj v Holicích – chlapci

Turnaj chlapců se pořádal v pátek 1. 12. 2017 v Holicích v Čechách a naši školu reprezentovali: SMOLA TOMÁŠ, KYSELO TOMÁŠ, POSPÍŠIL ROMAN, KRETSCHMER DENIS, ZÁHOŘÍK VOJTĚCH, EŠNER RUDOLF, LINEK MATĚJ, SLÁNSKÝ JAN, KRÁTKÝ MAREK, OPLETAL KVĚTOSLAV, BENDA MICHAL a ZÁBRANSKÝ MATĚJ.

Stejně jako dívky před týdnem také chlapci obsadili čtvrté místo. Tým složený především z amatérských volejbalistů sehrál rovnocenná utkání s chlapci dalších škol hrajících krajské soutěže. Naši chlapci vzorně reprezentovali školu.

Návštěva Hvězdárny a planetária v Hradci Králové a Ekocentra Paleta

V Planetáriu v Hradci Králové proběhl dne 27. 11. 2017 výukový program Naše kosmické okolí. Nejprve jsme se šli podívat na tamější dalekohled a poté jsme se přesunuli do Projektového sálu, kde si žáci mohli na vlastní oči ověřit, jak je vesmír rozsáhlý. Na závěr jsme se podívali na dokument o hledání života ve vesmíru. Vše bylo pěkným doplněním učiva probíraného v celku Země jako vesmírné těleso v Geografické přípravě.

V ekocentru se žáci zabývali dvěma programy, Ekologická stopa a Sever a jih, které se týkaly vztahu člověka a životního prostředí, konkrétně ochrany životního prostředí, globálních problémů lidstva z hlediska geografie a zásad udržitelného rozvoje.

Nejdůležitější získané odborné informace a poznatky:

Každá hvězda galaxie Mléčná dráha má své planety (tzv. exoplanety), vznik světa a vývoj života,
otázky týkající se existence mimozemského života, obecné informace týkající se planety Země,
zjištění individuálních ekologických stop, které na Zemi zanecháváme a návod, jak je zmírnit,
dysbalance mezi zeměmi “severu a jihu”, její odůvodnění a následky.

Zhodnocení přínosu akce:

Exkurze přinesla nejen zpestření a motivaci žáků ve výuce geografie a biologie, ale obohatila žáky o nové informace a rozvinula jejich klíčové kompetence.

Spisovatelé mezi námi

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 byli v Kašparově sále Krajského úřadu Pardubického kraje oceněni úspěšní účastníci 9. ročníku literární a výtvarné soutěže Pardubické střípky. Vyhlásila ji Krajská knihovna v Pardubicích ve spolupráci se Střediskem východočeských spisovatelů.

Letošní téma „VELKÉ PŘEKVAPENÍ“ zpracovalo a do soutěže zaslalo 159 mladých autorů nejen z našeho regionu, ale z různých koutů republiky. Naše škola přispěla čtyřmi originálními dílky, z nichž dvě zaujala členy poroty natolik, že byla oceněna.

Lucie Klimešová z druhého ročníku získala ve IV. kategorii čestné uznání za text nazvaný „Už vím“, ve kterém hledá hlavní hrdinka odpověď na otázku, jak je těžké rozhodnout se, když jde o mezilidské vztahy. Na bronzovou medaili dosáhl letošní maturant Kevin Lichý, jehož „Dospívání“ nebylo rozhodně prvním, a už vůbec ne jediným literárním počinem, kterého se kdy dopustil. Jde totiž o pravidelného přispěvatele školních časopisů, jehož text bude nyní zveřejněn i v bulletinu Kruh, který vydává SVčS.

Slavnostního vyhlášení se Kevin bohužel zúčastnit nemohl, a tak diplomy i knižní ceny přebrala za oba Lucka, která si také užila celý program. Nejprve zhodnotili úroveň letošní umělecké úrody členové poroty, poté mohli všichni vyslechnout dramatický přednes jednoho z oceněných textů. Mezi vyhlašováním jednotlivých kategorií potěšila všechny hosty kytarová sóla studentky pardubické konzervatoře.

Našim mladým spisovatelům gratulujeme a přejeme jim bohatou inspiraci a krásné chvíle strávené nad více či méně popsanými stránkami.

Volejbalový turnaj v Holicích – dívky

Přinášíme vám pár fotografií z volejbalového turnaje dívek středních škol, který se konal v rámci sportovní olympiády.

Turnaj se pořádal v Holicích v Čechách a naše dívky obsadily celkové čtvrté místo. Náš tým je sice mladý, ale nadějný a naši školu reprezentoval vzorně a usilovně.

 
Tým SPŠCH Pardubice odehrál turnaj ve složení:

 • SPĚVÁČKOVÁ Lucie, 2BC2
 • KAŠPAROVÁ Aneta, 2BC1
 • VLACHYNSKÁ Katka
 • VODIČKOVÁ Lucie, 4A
 • ZACHOVÁ Martina, 2BC1
 • DVOŘÁKOVÁ Katka, 3C
 • KAŠPERANOVÁ Stela, 1B
 • TEPLÁ Barbora, 1BC2
 • BUREŠOVÁ Pavlína, 1BC1
 • KOZÁKOVÁ Jana, 3BC1

ECDL Certifikát – přípravná hodina a zkouška

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhne od 16 hodin přípravná hodina na modul M2 v rámci získání certifikátu ECDL. Samotná zkouška bude o týden později (30. 11. 2017) opět v 16.00 v učebně ICT3. Zúčastnit se mohou jak již přihlášení žáci, tak i další případní zájemci.

Roadshow 2017

I letos vyrážíme na Roadshow!

Potkat nás můžete 20. 11. v Pardubicích, 21. 11. v Liberci; 23. 11. v Kolíně a 29. 11. v Havlíčkově Brodě.