English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Laborant v Laboratoři PHM

Jedná se o novou, moderně zařízenou laboratoř, která se zabývá rozborem leteckého petroleje a motorové nafty.

Nástupní plat: 28 000 Kč + firemní benefity (stravenky, příspěvek na penzijní připojištěni, 13. plat)

Pracovní doba: od 6.00 do 14.30

Požadujeme: jakékoliv chemické vzdělání

Místo pracoviště: Kostelec u Heřmanova městce

Kontakt: p. Sedláček, tel. 724 689 425

Prezentace ze stáží Erasmus+

Dne 26. 6. 2018 se v rámci diseminace výsledků projektu Erasmus+ konaly prezentace žáků ze zahraničních odborných stáží realizovaných ve školním roce 2017/2018. Na stáž vycestovalo celkem 64 žáků v rámci 13 běhů a zapojeni byli žáci všech oborů vyučovaných na naší škole. Cílovými zeměmi byly Slovensko, Německo, Kypr, Itálie, Velká Británie, Finsko, Španělsko a Portugalsko. Projekt na příští školní rok byl schválen, a tak další studenti mohou vycestovat. Nadšení účastníků stáží je pro ně tím nejlepším stimulem a výzvou. Těšíme se na další účastníky stáží! Jana Šedová, koordinátor projektu.

Nabídka stáží programu Erasmus+ školní rok 20181/19 je zveřejněna na webových stránkách školy.

Erasmus SPSCH

Chemická průmyslovka rozvíjí spolupráci s Lučebními závody Draslovka Kolín a Lučebními závody Kolín, a.s.

S procesem výroby kyanovodíku a dalších výrobků se v podniku Lučební závody Draslovka a.s. Kolín seznámili učitelé odborného předmětu Chemická technologie ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Zástupci významné české chemické společnosti nabídli možnost exkurze také žákům školy, pro které navíc nabídli i možnost přímo ve výrobním provozu vykonávat odbornou praxi. Draslovka, která patří k technologickým lídrům v oblasti (nitrilové) kyanové chemie, má velký zájem o další mladé odborníky.

„Zajímali jsme se především o výrobu kyanovodíku, který firma vyrábí tzv. amooxidací ze zemního plynu, což je jedno z nejdůležitějších chemických využití této suroviny. Pracovníci firmy vysvětlili celý proces výroby a umožnili si prohlédnout i vlastní reaktor. Výroba ve firmě je v současnosti natolik zmodernizovaná, že při exkurzi nehrozí při zachování všech bezpečnostních zásad žádné nebezpečí úrazu. Draslovka vzhledem k vysoce nastaveným standardům bezpečnosti práce žákům umožní pouze omezený přístup k vybraným aparátům během exkurze. Význam spolupráce tak vidíme, spíše než v exkurzích, především v možnosti vykonávání odborných praxí žáků 3. ročníků,“ říká učitel Pavel Lacko.

Společnost, která je dnes součástí společnosti Draslovka Holding B.V., byla založena v roce 1906 v tehdejším Rakousko-Uhersku. V prvních letech své existence se soustředila na zpracování melasových výpalků na kyanovodík a souvisejících následných produktů, zejména kyanidů. „Dnes se jedna část firmy zabývá především výrobou kyanovodíku jako základního prostředku pro další chemické výroby a obecně pro tzv. (nitrilovou) kyanovou chemii, tedy výrobu chemických specialit, které jí umožňují pronikat na světové trhy v oblasti gumárenství, zemědělství, pokovování, výrob vonných esencí a výroby přípravků pro úpravu vody,“ vysvětluje Pavel Lacko.

Odborníci z této společnosti ve spolupráci s vědci z České zemědělské univerzity a Výzkumného ústavu rostlinné výroby vyvinuli a nedávno odzkoušeli látku s názvem ethandikyan EDN, která se jeví jako slibný účinný prostředek pro aplikaci na stromy napadené kůrovcem pomocí takzvané fumigace, tedy jako plyn, jehož malé molekuly prostupují dřevem a hubí přitom všechna vývojová stadia tohoto brouka – tedy vajíčka, larvy, kukly i dospělé jedince. Látka má až stoprocentní účinnost a samovolně se rozkládá na části, které na rozdíl od dřívějších prostředků neškodí ozonové vrstvě. Draslovka pracuje na získání celosvětové registrace.

Spolupráce pokračuje také s firmou Lučební závody Kolín, a.s., kde se vyrábějí stavební materiály na bázi silikonu. Další rozvoj vztahů pardubické chemické školy s uvedenými firmami může přinést zkvalitnění odborné přípravy žáků a jejich uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím sektoru národního hospodářství.

Sportovní den ve fotografii

Ve středu 27. června se ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice uskutečnil tradiční Sportovní den. V areálu školy, Univerzity Pardubice a na loděnici prožili žáci příjemný den plný pohybu, zdravého soupeření a neformální zábavy se svými učiteli.