English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Inspirace ze země tisíce jezer

Žákyně Střední průmyslové školy chemické Pardubice, oboru Vlasová kosmetika – nástavbové studium pro obor Kadeřník, Natalie Hůlková a Renata Fleischmanová se na přelomu ledna a února tohoto roku zúčastnily dvoutýdenní stáže ve Finsku.

Ve škole ve městě Jyväskyla se děvčata seznámila s moderním vybavením kadeřnického traktu, kde strávila první týden. Jejich finští přátelé jim předvedli používané kadeřnické produkty, které si žákyně z Čech mohly samy vyzkoušet. „Druhý týden jsme byly v kosmetickém traktu, kde jsme prováděly trvalou na řasách, peeling a masáž celého těla, zábaly po těle a pedikúru. Žáci finské školy nám také ukázali pro nás do té doby neznámou kosmetiku Thalion. Musíme uznat, že v kosmetické části se nám líbilo o trochu víc, naučily jsme se mnoho věcí a většinu určitě využijeme i tady u nás,“ konstatují Natalie a Renata.

Volný čas trávily poznáváním města. „Byly jsme se podívat na zamrzlé jezero, v centru města jsme obdivovaly nabídku tamních obchůdků a v restauraci ochutnaly finské dobroty. Dva týdny utekly jak voda a my si z pobytu ve Finsku neseme spoustu inspirativních prožitků, které obohatily naše studium na této škole,“ uzavírají žákyně.

Mladý vizážista 2018/2019 – finále

Již 6. ročník soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol se zájmem o obor Kadeřník – Mladý vizážista přivítal v naší škole ty nejlepší z účastníků prvního kola.

K finálovému klání se ve čtvrtek 28. 2. 2019 dostavilo celkem devět soutěžících se svými modelkami a fanoušky.

Letošního tématu „Cesta kolem světa“ se zhostily na výbornou.
Nejúspěšnější byli:

  1. místo – Stefano Grillo – ZŠ Mistra Choceňského, Choceň
  2. místo – Natálie Kohoutková – ZŠ Benešovo nám., Pardubice
  3. místo – Aneta Žďárská – ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice

Výhercům srdečně blahopřejeme k velkému úspěchu. Všem soutěžícím děkujeme za jejich skvělé výkony, modelkám za trpělivost a všem hodnotitelům za výborně odvedenou práci.

Nám nezbývá než se těšit na příští ročník, který bude vyhlášen začátkem nového školního roku.

Žáci se dozvěděli, jak omezit svoji digitální stopu

Každý člověk, který používá internet, chytrý telefon či sociální sítě za sebou zanechává tzv. digitální stopu. Informace o jeho zájmech, navštěvovaných místech či názorech jsou tak zaznamenávány, archivovány a dohledatelné i s odstupem řady let. Informace, které se v digitálním světě jednou objeví, zkrátka nezmizí.

O tom se mohli přesvědčit žáci Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, kteří se 8. března 2019 zúčastnili semináře s názvem Digitální stopa. Za lektorského vedení Kateřinou Vokrouhlíkovou ze společnosti cz.nic si zkusili na příkladu dohledat informace o imaginární žákyni prostřednictvím sociálních sítí, jako jsou instagram, facebook, rajce, net a podobně. Mnozí byli překvapeni, co se dá o nich zjistit na sociálních sítích a uvědomili si zrádnost takového prostředí v případě, kdy bez větší obezřetnosti sdílejí své osobní údaje.

Odhalení digitální stopy lze podle rad portálu cz.nic znesnadnit především správným nastavením soukromí. „U Facebooku by mělo být základem drtivé většiny příspěvků jejich zobrazení jen pro přátele, stejně jako zakázání přidání polohy, která je součástí především aplikací na mobilním telefonu,“ lze se dočíst na zmíněném portálu. „Mezi další zásady, které mohou pomoci ochránit naše soukromí, patří nastavení Facebooku tak, aby příspěvky, ve kterých jsme označeni, byly na Timeline publikovány jen s naším svolením,“ praví se dále v příspěvku.

V druhé části semináře lektorka žáky chemické průmyslovky seznámila s příklady z reálného života a vysvětlila, kam až může vést lehkovážnost lidí, kteří o sobě sdílejí své osobní údaje.

Žáci pozorovali v Portugalsku noční oblohu

Účastníci projektu Four Seasons in the Sky, který je součástí programu Erasmus+, pokračují v pozorování vesmíru. V pořadí druhého setkání, které se uskutečnilo ve dnech 25. února až 1. března 2019 v partnerské škole v Aljustrelu v Portugalsku, se zúčastnili také žáci z prvních až třetích ročníků maturitních oborů ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

„Žáci měli za úkol připravit prezentaci na téma Ženy v astronomii a Jak objevy spojené s astronomií ovlivnily vývoj civilizace a dnešní život. Dohromady pak pracovali v mezinárodních týmech na přípravě brožury, která shrnuje zvyky, tradice či pověry, jež jsou pro jednotlivé státy spojené s astronomickými úkazy,“ vysvětluje učitelka Jitka Kašparová. Během pobytu žáci navštívili Lisabon, kde byla připravena prohlídla historické části města se zakončením v místním planetáriu. Projekt je zaměřený na pozorování noční oblohy, a tak pro nás partnerská škola uspořádala hned dvě noční pozorování. První z nich na nově vybudované Observatoři do Lago bylo spojené s přednáškou o vzniku a fungování vesmíru, žáci se navíc dozvěděli, jak vznikají a zanikají hvězdy nebo kde mají svůj původ některé názvy souhvězdí. Tyto znalosti pak mohli aplikovat při venkovním pozorování na profesionálních teleskopech.

Druhé noční pozorování se odehrálo u městečka Messejana, které patří na seznam lokalit s nejnižším světelným znečištěním. Je tu proto možné pozorovat hvězdy, které mají vysoký jas. Pobyt žáci zakončili workshopem, na kterém si mohli vytvořit svůj lightbox nebo-li přenosnou svítící krabičku se souhvězdím Malého medvěda. Vyzkoušeli si tak práci s pájkou, obvody a LED žárovkami,“ dodává Jitka Kašparová.

Projektu se účastní kromě žáků z České republiky a Polska, které je hlavním organizátorem, také žáci z Portugalska, Itálie, Rumunska a Řecka.

Projekt přibližuje i toto video: https://drive.google.com/file/d/19e_MtGX6K8WIK9QRju4WP-X9MeNmELMp/view

 

 

 

Digitální gramotnost a zkoušky ECDL

Ve středu proběhla přednáška Ing. Jiřího Chábery zaměřená na digitální gramotnost a možnost složit mezinárodní zkoušky ECDL v rámci studia na škole. Zájemci o zkoušky se mohou zúčastnit konzultace, která proběhne v úterý 12. března během 7. vyučovací hodiny v učebně ICT3. Pokud se konzultace nemůžete zúčastnit, tak pošlete e-mail na weis@spsch.cz nebo se zastavte osobně v K260.

Tříměsíční odborné stáže v rámci programu Erasmus+

Dva studenti 3. ročníku, Adam Neuman a Šimon Sládek, vycestovali na odbornou stáž na prestižní anglickou University of Plymouth, kde absolvují odborný program zaměřený na špičkovou analytickou instrumentaci a její využití v analýze životního prostředí. Další dva studenti 3 ročníku, Pavla Venclová a Tomáš Větvička, vyjíždějí na stáž do německých Drážďan. Budou zde absolvovat odborný program zaměřený na výzkum a kontrolu léčiv na pracovištích dvou prestižních farmaceutických společností (Glaxo Smith Kline Biologicals a Helmoltz-Zentrum Dresden-Rossendorf).

Kromě těchto dlouhodobých stáží vycestují v rámci projektu na dvoutýdenní stáže také další studenti, a to konkrétně do Itálie, Makedonie, Španělska, Portugalska, na Kypr a na Slovensko.

Studenti získávají díky programu Erasmus+ neocenitelnou životní zkušenost; rozvíjejí své odborné znalosti a dovednosti, zlepšují své jazykové kompetence, poznávají kulturu jiných evropských zemí.

Zahraniční odborné stáže se za dobu jedenácti let realizace programu staly neodmyslitelnou součástí vzdělávací nabídky naší školy.

Jana Šedová, kordinátorka projektu

Projekt ECOS pomáhá poznávat Evropu formou počítačových her

Počítačová logika a programovací dovednosti na jedné straně a hlubší znalost reálií daného evropského regionu na straně druhé – rozvoj mladých lidí právě v těchto oblastech je cílem projektu ECOS (Early Coding in Schools) zahrnující různé školy a organizace z Portugalska, Německa, Španělska a České republiky v rámci programu Erasmus +. Střední průmyslová škola chemická Pardubice zastupuje Českou republiku a mládež ve věku 15 – 19 let.

„S pokrokem moderní technologie je schopnost kódování stejně důležitá jako porozumění matematice. Mnoho škol má ale s předáváním těchto dovedností svým žákům problémy, neboť učitelům chybí potřebné zkušenosti,“ říká projektová manažerka Justina Pluktaite z pardubické chemické průmyslovky. Projekt má vytvořit vhodné vzdělávací prostředí, které budou sdílet učitelé z různých zemí bez toho, že by museli vytvářet vlastní zázemí. „Prostředí bude pro žáky natolik zábavné, že budou k tvůrčí práci motivováni, a natolik jednoduché, že učitelé nebudou mít problém zařadit tuto aktivitu do učebních plánů ve výuce programování a regionální historie,“ dodává Justina Pluktaite.

Žáci se navíc blíže seznámí se svým regionem, pomocí kódování propojí jednotlivá místa a zpřístupní je dalším lidem. Učitelé budou moci kombinovat poznatky z více předmětů najednou. Nástroj bude přístupný přes rozhraní prohlížeče, a tak školám nevznikne žádná technická překážka. V rámci projektu partneři vytvoří prostředí, které bude také univerzální, přizpůsobené libovolnému regionu. Jakmile skončí příprava softwaru, bude nástroj za účasti minimálně tří set studentů v různých věkových kategoriích (8 – 12, 15 – 19 nebo starší mládí) ověřen v praxi. Nástroj pak bude sdílen v celoevropském měřítku, a to se zajištěním technické podpory či dalším vzděláváním učitelů s využitím rozvinutých vzdělávacích materiálů. Více o projektu na Facebook pageTwitter.

Zbavte se strachu z neznámého, poznejte a milujte

Celé dva roky budou studenti středních škol z Turecka, Rumunska, Bulharska, Španělska a České republiky vzájemně poznávat své kulturní zvyky a lidové tradice. Prostřednictvím projektu The More You Know – The More You Love, který je součástí evropského programu Erasmus+, se blíže seznámí s projevy národní kultury, jakými jsou například lidové tance, tradiční divadlo, hudba, architektura, řemeslné umění či národní kuchyně. Součástí pobytu žáků a jejich pedagogů v jednotlivých zemích nebudou jen návštěvy pamětihodností či ukázky lidové tvorby, ale také jejich aktivní činnost v podobě týmové spolupráce či workshopů. Výsledkem projektu budou, mimo jiné, mezinárodní mini slovníky přibližující národní tradice či sbírky lidových písní a tanců určené ke vzájemnému sdílení a další propagaci kulturních kořenů uvedených zemí.

Erasmus The More You Know - The More You Love

„Cílem projektu je překonat obavy vyplývající z kulturních odlišností jednotlivých zemí, z náboženských, rasových, jazykových či genderových rozdílů, bojovat proti předsudkům a rozvíjet spolupráci žáků v tolerantním prostředí. Chceme, aby mladí lidé lépe poznali tradiční kulturní hodnoty svého i dalších národů, dokázali je respektovat a získali potřebné sebevědomí pro vlastní uměleckou tvořivost,“ vysvětluje manažerka projektu Justina Pluktaite ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

 

Projekt se zaměří také na rozvoj sociálních dovedností účastníků, který zahrnuje týmovou práci, řešení problémů a rozhodování, posílení sebeúcty, prezentační dovednosti, digitální kompetence a samozřejmě anglický jazyk. V rámci projektu budou partneři prosazovat hodnoty, jakými jsou jednota v rozmanitosti, rozmanitost v jednotě, zábava v přátelství a respektu, láska k Evropě jako oblasti míru a kulturní výměny, otevřenost s tolerancí a spolupráce v integraci.

V listopadu se uskutečnilo první setkání pedagogů v Technologické střední škole Ion Nistor v rumunském městě Vicovu de Sus, která má v projektu vedoucí úlohu. V březnu se uskuteční workshop v Profilirana gimnazia Hristo Botev v bulharském Popovu. Dalším partnerem projektu je střední škola Ufuk Arslan Anadolu Lisesi z tureckého města Etimesgut, kam by se účastníci projektu měli vypravit v říjnu tohoto roku. Více o projektu na Facebook.

Mladý chemik – projektový den + CoCo+

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích hostila ve čtvrtek 14. února 2019 soutěž projektů. Jedenáct týmů základních škol se pokusilo zjistit, co je to zelená chemie a jaké jsou možnosti jejího využití v praxi. Souběžně se uskutečnila prezentace prací účastníků mezinárodního projektu CoCo+.

Celou tiskovou zprávu o tom, jak to zde ve čtvrtek probíhalo najdete ZDE.