English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Jarní akce projektu BRAVO II

Realizace projektu BRAVO II, jehož je naše škola partnerem, se blíží do finále. V následujícím jarním období se nabízejí zajímavé akce pro žáky i další zájemce z veřejnosti. Více na prezentaci a plakátcích, které připravila Univerzita Pardubice, jako příjemce evropské dotace na tento projekt.jaro_akce_A4_www noc_A4_2015_1strana_www Akce UPa_jaro 2015_final

Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika našlo své vítěze

V úterý 31. března 2015 se v pardubickém ABC klubu konalo slavnostní vyhlášení 8. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Klání se zúčastnilo více než tři tisíce žáků devátých tříd z pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Jako první byl vyhlášen projekt ESF Chemie je hra, ve kterém zvítězila ZŠ Cerekvice nad Loučnou. Ta poutavě zpracovala působení společnosti Glenmark Pharmaceuticals ve Vysokém Mýtě. Na druhém místě skončila pardubická ZŠ Polabiny 3 a třetí příčku obsadila ZŠ Štefánikova Pardubice. Všechny školy získaly poukaz na odběr laboratorního skla od firmy Merkat. Stejné pořadí se opakovalo i v soutěži o nejlepší školunejlepšího učitele. Pomyslnou královnou kantorů se stala Dagmar Víšková ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou, která si kromě poháru a diplomu odnesla i voucher na relaxační odpoledne pro dva v Lázních Bohdaneč. Stříbro a kuponové předplatné Východočeského divadla Pardubice získal Petr Císař ze ZŠ Polabiny 3 a bronz vybojovala Miroslava Černohorská ze ZŠ Štefánikova. Ta se může těšit na večeři pro dva v restauraci St. Patrick v Pardubicích. Ani soutěž o nejlepší projekt na téma Chemie a její slavní a významní nepřinesla změnu na první příčce. Nejzdařilejší projekt s názvem Marie Currie-Sklodowska – Einstein mezi ženami vytvořili opět žáci ZŠ Cerekvice nad Loučnou. Jejich prezentace obsahovala mimořádně zdařilé ztvárnění osudu a díla slavné vědkyně. „Snažili jsme se ukázat, v jak složité osobní i společenské situaci se Sklodowska nacházela, a přesto dokázala vytvořit své dílo. Je to příběh o síle a odhodlání ženského ducha,“ uvedla Dagmar Víšková, jejíž třída vyhrála přenosnou laboratoř od firmy Lach-Ner a další ceny od partnerů soutěže. Druhé místo obsadila ZŠ Habrmanova z Hradce Králové a odnesla si sadu laboratorního skla od společnosti Kavalierglass. Třetí skončila ZŠ Studánka Pardubice, která získala poukaz na odběr laboratorního skla od firmy Merkat. Hlavní soutěžní kategorií byla tradičně Soutěž jednotlivců,která se vyhlašovala na závěr.Nejlepším mladým chemikem se stal Adam Anthony Needleze ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí. „Tak trochu jsem své vítězství očekával, věřil jsem si. Chemie mě totiž moc baví a chtěl bych se jí věnovat i do budoucna,“ komentoval svůj úspěch nejlepší mladý chemik, který získal Apple iPad Mini 32 GB. Na druhém místě se umístila Lenka Storoženková ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou a odnesla si herní konsoli Microsoft Xbox. Třetí místo obsadila Lenka Bauerováze stejné školy, která získala dotykový mobilní telefon Samsung. Pro prvních šest jednotlivců ale soutěž ještě neskončila. Postoupili totiž do celostátního finále, které se pod záštitou Svazu chemického průmyslu ČR uskuteční 11. června 2015 v prostorách pořádající Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Tisková zpráva (.pdf)

Chemická olympiáda 2014 – 15

51. ročník

Chemická olympiáda 51. ročník – přehled výsledků

Kategorie E – 6. 12. 2014 Krajské kolo Univerzita Pardubice

Žák                                                  Umístění třída
David Friedl                                         1. místo 3A
Lukáš Janecký                                     2. místo 3A

Chemická olympiáda je každoročně připravována pro studenty základních a středních škol. Podle věku soutěžících se rozlišují tyto kategorie:

B pro 2. a 3. ročníky všech typů středních škol

E pro 3. a 4. ročník středních odborných škol s chemickým zaměřením.

C pro 1. a 2. ročníky všech typů středních škol

Každá kategorie je rozdělena na jednotlivá soutěžní kola. Nejprve se všichni seznámí se zaměřením úloh v domácím kole. Zadání naleznou na stránkách chemické olympiády

www.natur.cuni.cz/cho

Pro studenty prvních a druhých ročníků středních škol je připraveno školní a oblastní kolo.

Kategorie A, E a B je pak rozšířena ještě o celostátní kolo, které je jakýmsi vyvrcholením celé Chemické olympiády. Úlohy se v jednotlivých kolech stávají postupně těžšími a těžšími, důraz je však kladen především na logické úvahy studentů a ne na jejich faktografické znalosti, které nabudou hlavně v domácím kole nastudováním doporučené literatury.

Všechny kategorie jsou ve všech kolech rozděleny na teoretickou a praktickou část. Od kategorie B se teoretické úlohy začínají dělit do tématických okruhů anorganická a organická chemie, kategorie A a E je rozdělena na anorganickou (a obecnou), organickou, fyzikální chemii a biochemii.

Chemická olympiáda 50. ročník – přehled výsledků

Kategorie B Školní kolo
Žák
Julie Seidelmannová 3A
Andrea Šandová, 3A 3A
David Friedl, 2C 2C
  Krajské kolo:
Žák Místo
David Friedl, 2C 5. místo
Julie Seidelmannová, 3A 6. místo
Andrea Šandová, 3A 13. místo
  Kategorie C Školní kolo
Žák třída
David Friedl 2C
Lukáš Janecký 2C
Iva Čečerová 1C
Miloslav Tecl 1C
Anna Rejzková 1B
Jakub Sedláček 1A
  Krajské kolo:
Žák Místo
David Friedl, 2C 2. místo
Anna Rejzková, 1B 4. místo
Lukáš Janecký, 2C 6. místo
   

Exkurze 4. ročníků

Nejen teoretická výuka, ale také exkurze do chemických firem utvářejí celkový pohled žáků na chemický průmysl u nás. Během měsíce září navštívili žáci 4. ročníků přední chemické firmy s různým zaměřením, a to díky projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji“.