English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Akademické mistrovství republiky TFA v Ostravě 2017

Dne 5. 10. 2017 se konalo v Ostravě, v areálu VŠB, Akademické mistrovství ČR v TFA.

Již tradičně se tohoto klání zúčastňují i žáci naší školy. Věkem ještě sice do této kategorie nepatří, svými výkony však přesvědčují, že jsou schopni se svým starším kolegům – soupeřům se ctí vyrovnat a některé i porážet.

Tohoto ročníku se zúčastnilo šestičlenné družstvo ze třídy 4PO ve složení: Vendula Zemanová, Anna Kropáčková, Tomáš Kalous, Karel Falta, Aleš Leder a Vojtěch Hrůša. Všichni podali skvělé výkony, zejména dívky na skoro totožné trati jako chlapci dokázaly téměř nemožné.

Všem patří velký dík za vzornou reprezentaci naší školy.

Praktický výcvik pro žáky oboru PO

třídy 2PO a 2POB(PO)

 

Naše škola provádí praktický výcvik studentů – budoucích hasičů, s obsahovou náplní, která nemá na středních školách v České republice obdoby.

Díky znalostem, zkušenostem, ochotě a především odvaze učitelů naší školy, se podařilo vytvořit program dvoudenního praktického výcviku, který je na středních školách v České republice zcela unikátní. V jeho průběhu se učitelé snaží svým studentům předat maximum znalostí a dovedností, kteří oni sami získali dlouholetým provozováním horolezecké činnosti, záchrany z divoké vody, průvodcovskou činností v horách a působením v profesích záchranářů, instruktorů a pracovníků ve výškách. Program praktického výcviku učitelé vytvořili v roce 2016, kdy poprvé ověřovali jeho reálnost při zachování všech bezpečnostních zásad.
Praktický výcvik je jednou z částí odborné praxe, jejíž absolvování je pro naše studenty oboru PO ve 2. ročníku povinné. Uskutečnil se ve dvou dnech a skládal se ze dvou částí, které proběhly na dvou různých místech.

Náplní 1. části praktického výcviku bylo získání jistoty při pohybu ve výškách a nad volnou hlubinou, zdokonalení se v lezeckých dovednostech a v používání technických prostředků pro pohyb ve výškách a záchranu osob. Výcvik probíhal na zajištěné lezecké cestě, tzv. „via ferratě“ „Vodní brána“ vedoucí skalní stěnou vypínající se více než 50 m nad řekou Jizerou u Semil poblíž turisticky známé „Riegrovy stezky“. Při tomto výcviku se stěnou pohybovalo současně až 20 studentů individuálně jištěných tlumiči pádů a dalšími prostředky pro bezpečný pohyb ve výškách. Na závěr výcviku všichni studenti slanili 50m úsek skalní stěny až na její úpatí.

Náplní 2. části praktického výcviku byla záchranná činnost z vodního prostředí, konkrétně záchrana tonoucího pomocí gumového člunu, řešení kritických situací při použití člunu, nácvik skoků záchranářů do neznámé vody a záchrana tonoucích z divoké vody. Tento výcvik probíhal na jezu řeky Jizera v Malé Skále.

Učitelé, kteří výcvik zajišťovali, doufají, že si studenti z tohoto praktického výcviku odnesli nejen spoustu nevšedních zážitků, ale také velké množství poznatků a praktických dovedností, které v budoucnu uplatní u HZS při záchraně lidských životů.

Ing. Eduard Macků

TFA Dubno 2017

Letošní Středoškolské mistrovství ČR v TFA, které proběhlo 16. června opět v Dubně, se našim reprezentantům nepodařilo tak, jak si přáli a jak jsme si v posledních ročnících zvykli. V letošní konkurenci se v kategorii dorostenci nejlépe umístil Radek Shejbal, který skončil na šestém místě. Ostatním klukům pak čas zhoršily trestné body nebo chybějící síly v boji s překážkami na trati. Lépe se pak vedlo našim reprezentantkám – děvčata dosáhla na druhé a třetí místo v kategorii střední školy – ženy. Jmenovitě to byla Denisa Binková, která si odvezla stříbrnou medaili a Anna Kropáčková, která vybojovala bronz. Jen o dvě sekundy pomalejší čas, který způsobil pád na bariéře, měla Eliška Andrýsová, která, nebýt onoho nešťastného upadnutí za bariérou, mohla svoji kategorii vyhrát! Ale protože na „kdyby“ se nehraje, měla tentokrát pouze nepopulární bramborovou medaili za 4. místo. Ještě je třeba dodat, že Denisa se umístila na druhém místě i v kategorii ženy, kam se započítávaly výsledky všech žen, nejen těch ze středních škol!

I když jsme do Dubna odjížděli s poměrně vyššími cíli a pomýšleli jsme na lepší umístění, musíme přiznat, že v letošní konkurenci jsme k favoritům mezi dorostenci nepatřili. I tak ale kluci i děvčata předvedli, že tato disciplína jim není cizí a jejich předsevzetí, že budou na příští ročník víc trénovat, je příslibem, že snad příště pojedeme domů opět ověnčeni medailemi.

Ráda bych všem šesti klukům a čtyřem děvčatům, kteří naši školu reprezentovali, poděkovala a popřála hodně úspěchů v dalších soutěžích TFA, kterých se budou účastnit!

Mgr. Markéta Oprchalská

Akademické mistrovství v požárním sportu v Ostravě 2017

V Ostravě, kde se konalo 26. a 27. dubna 2017 Otevřené akademické mistrovství ČR v požárním sportu, a kam se díky svému vítězství na Středoškolském mistrovství ČR ve stejných disciplínách dostala i družstva ze SPŠCH Pardubice, panovalo opravdu nevlídné počasí. První den propršel a ráno a dopoledne druhého dne se z oblohy sypaly sněhové vločky. Zima, která provázela tuto soutěž, poznamenala částečně i výkony sportovců. Ovšem reprezentanty a reprezentantky Střední průmyslové školy chemické Pardubice ani tato okolnost nemohla zastavit v jejich snažení. Jako první proběhla ve středu disciplína výstup na cvičnou věž, kde obě družstva získala 5. místo. Vzhledem k tomu, jak žebříky a parapety klouzaly, to byl opravdu úspěch. Dále se jednotlivci všech družstev utkali v běhu na 100 m s překážkami. Závěrem prvního soutěžního dne proběhly štafety 4 x 100 m s překážkami. To už se všichni ale těšili na odpočinek a celí zkřehlí opouštěli areál hasičské stanice v Porubě.

Ráno se Ostrava probudila do zimního dne – padal sníh a počasí připomínalo víc leden než duben! Za těchto podmínek se pořadatelé rozhodli, že požární útoky proběhnou pouze na jeden pokus. To se stalo některým družstvům osudným, ne však našim středoškolákům! Děvčata zvládla svůj jediný pokus s nejlepším časem ve své kategorii a kluci v této disciplíně skončili na druhém místě.

Za svoje výkony byli nakonec ocenění při vyhlašování celkových výsledků: družstvo žen si odvezlo trofej za druhé místo a družstvo mužů skončilo celkově třetí. V konkurenci soupeřů z vysokých škol (a jednoho družstva SŠ z Hranic na Moravě) si reprezentanti SPŠCH Pardubice určitě neudělali ostudu. Jménem svým i jménem vedení školy bych jim chtěla vyslovit obrovskou pochvalu a velmi poděkovat za jejich zápal a nasazení! Klobouk dolů před jejich výkony 🙂

Středoškolské mistrovství ČR v disciplínách TFA v Dubně 2016

V pátek 17. 6. 2016 se pět žáků oboru požární ochrana zúčastnilo Středoškolského mistrovství ČR v disciplínách TFA v Dubně u Příbrami. I přes nepřízeň počasí (a dalších okolností), se našemu týmu podařilo už podruhé za sebou získat 1. místo v hodnocení družstev středních škol. Kromě poháru, medaile a diplomu za toto krásné umístění si naše škola opět odvezla i putovní pohár.

Naši školu reprezentovali: Radek ShejbalPatrik Kligl ze třídy 3POPavel Broulík, David CempírekDavid Dvořák ze třídy 1PO.

V konkurenci 59 soutěžících kluci předvedli, že jejich trénink nebyl zbytečný! Velké díky všem za skvělé výkony!

…a příští ročník? Doufáme, že putovní pohár v Pardubicích zůstane.

Více fotgrafií na: http://dubno.cz/index.php/fotogalerie/tfa-2016/show/slid-4/scid-4?jsnisid=1466326094

TFA Dubno 2015

Ve čtvrtek 11. června 2015 se vydalo na 2. ročník Středoškolského mistrovství České republiky v disciplínách TFA do Dubna u Příbrami 10 chlapců a 5 dívek z různých ročníků oboru požární ochrana. Byli to ti, kteří se na tuto soutěž kvalifikovali díky svým výsledkům ve školním kole. Vlastní soutěž se konala v pátek za slunečného počasí, díky němuž byla soutěž ještě náročnější. Nejdříve se do zápolení pustili naši dorostenci, kteří všem „vytřeli zrak“. Podařilo se jim totiž obsadit v první desítce 6 míst: 1., 2., 3., 5., 8. a 9.! Josef Hermon si navíc odvezl k medaili za první místo i putovní pohár hejtmana Středočeského kraje pro středoškolského mistra ČR. Po nich se na start postavila děvčata, která se nenechala zahanbit. I když na zlato nedosáhla, druhé ani třetí místo si ujít nenechala. I v celkovém hodnocení středních škol jsme uspěli víc než skvěle – putovním pohárem pro středoškolské mistry se budeme až do příštího ročníku pyšnit u nás v Pardubicích! Výsledky našich nejlépe umístěných žáků a žákyň: 1. místo      Josef Hermon (2PO) 2. místo      Radek Shejbal (2PO) 3. místo      Vojtěch Hrůša (1PO) 5. místo      Patrik Kligl (2PO) 8. místo      Roman Benýšek (3PO) 9. místo      Martin Faltus (2PO) 2. místo     Anna Kropáčková (1PO) 3. místo     Anna Klejchová (3PO) 4. místo     Denisa Vavrušková (1PO) 6. místo     Vendula Zemanová (1KPO) 9. místo      Jana Vaňoučková (1PO)

Simulace autonehody pro žáky 1PO a 1KPO

V rámci předmětu Zdravotnická příprava se žáci prvních ročníků oboru Požární ochrana účastní  cvičení simulovaných nehod, při kterých musí prokázat znalosti zásad poskytování první pomoci, musí zvládnout volání na tísňovou linku či ošetření zraněných. Taková akce čekala na žáky v úterý 21. dubna. Figuranty tentokrát byli žáci třídy 1PO a ošetřování prováděli žáci oboru Požární ochrana ze třídy 1KPO.

Školní kolo soutěže TFA

V úterý 28. dubna se ve sportovním areálu školy uskutečnilo školní kolo soutěže v disciplínách TFA. Celkem se účastnilo 43 dorostenců a 6 dorostenek z 1. – 3. ročníku oboru požární ochrana. Byť předpověď počasí nebyla zrovna nejpříznivější, nakonec to nebylo tak nejhorší. V soutěži, která v překladu znamená: „Nejtvrdší hasič přežívá“ se utkaly dvě kategorie: dorostenci a dorostenky. Soutěž spočívá v tom, že hasič (soutěžící) překonává překážky v třívrstvém zásahovém oděvu, zásahové přilbě, pracovních rukavicích a pro kategorii dorostenci i s dýchacím přístrojem na zádech. Na trati je čekají následující úkoly: – pro kategorii dorostenci: roztažení 40 m hadic B 75 (Techmatex), 20 úderů 6 kg kladivem v Hammer boxu, překonání 2m bariéry, přenesení dvou 20 l kanystrů na vzdálenost cca 40 m. Následuje přemístění 80 kg figuríny na vzdál. 37 m a výběh do 3. podlaží. Tam soutěžící stiskem tlačítka zastaví časomíru. – pro kategorii dorostenky: stejná trať s následujícími úpravami: dorostenky nemají dýchací přístroj, roztahují 2x 2 požární hadice C 52, 10 úderů kladivem v hammer boxu, překonání 1,5 m bariéry, přenesení 2x 10 l kanystrů a přemístění 15 kg břemene. Nejlépe v kategorii dorostenci zvládl trať za 2:03:15 Josef Hermon ze třídy 2PO, v kategorii dorostenky v čase 2:01:62 Denisa Vavrušková ze třídy 1PO. Soutěž byla součástí kvalifikace na Akademické mistrovství ČR v TFA, které pořádá 12. června 2015 SOŠ a SOU Dubno. Výsledková tabulka.

Jarní akce projektu BRAVO II

Realizace projektu BRAVO II, jehož je naše škola partnerem, se blíží do finále. V následujícím jarním období se nabízejí zajímavé akce pro žáky i další zájemce z veřejnosti. Více na prezentaci a plakátcích, které připravila Univerzita Pardubice, jako příjemce evropské dotace na tento projekt.jaro_akce_A4_www noc_A4_2015_1strana_www Akce UPa_jaro 2015_final

3PO v Ostravě

První dva prokazatelně jarní dny (19. a 20. března) strávili hasiči zajímavou exkurzí v Moravskoslezském kraji, v Ostravě, kam možná, až se jim podaří zvládnout maturitní zkoušku, povedou jejich další studijní kroky. Po pohodové cestě s příjemnou snídaní za hubičku vlakem Regio Jet (museli jsme vyrazit už před sedmou ranní) a následném dopoledním courání se centrem Ostravy (v proslulé „Stodolní“  teprve likvidovali následky předchozí noci) jsme „šalinou“ přes celou Ostravu dorazili do budovy FBI. Pro nezasvěcené – na Fakultu bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Ostrava. Tam se nás ujala samotná paní prorektorka a snažila se tak trochu přesvědčit potencionální zájemce o studium na této fakultě, že i s mizernými znalostmi chemie, matematiky a fyziky by mohli mít šanci na přijetí, tedy pokud si ztracené nebo dosud nezískané znalosti co nejdříve doplní. Zajímavější pak byla prohlídka speciální Laboratoře systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení, chlouby celé fakulty, dále návštěva dvou laboratoří pro výzkum např. hořlavosti materiálů nebo doby vzplanutí, atd. Největší nadšení především u pánské části 3PO vzbudila ale možnost zastřílet si na výukovém střeleckém trenažeru, a to jak na terč simulující zločince, tak i na letící kachny. Večer jsme pak strávili hraním společenských her na ubytovně – VŠ kolejích, které už ledacos pamatují a patrně si budou pamatovat i naši návštěvu. Druhý den, v pátek 20. března, jsme se hned ráno přesunuli na Integrované bezpečnostní centrum pro Moravskoslezský kraj, největší operační středisko tohoto typu u nás. Studenti se seznámili s historií stavby této jedinečné budovy a následně s jejích chodem, pochopili, jak funguje integrovaný záchranný systém od prvotního zavolání na 112 až po vlastní záchranu lidského života nebo majetku, když jde o vteřiny. Venku nás pak čekalo na posledních pár okamžiků zatmění Slunce. Poslední naše zastávka pak proběhla v Landek Parku, v Muzeu hornictví, jediné expozici báňského záchranářství v ČR. Nejprve jsme si prohlédli expozici záchranářství a pak si povětšinou pánové nasadili slušivé žluté přilby a postupně jsme všichni sfárali důlním výtahem do dolu Anselm. Tam nás provedl vtipný průvodce spletí chodeb a štol, vysvětlil princip práce důlního kombajnu a na chvíli způsobil „absolutní tmu“. Na jarní sluníčko nás opět vyvezl důlní výtah a na nádraží pak autobus. Vlakem zpět do Pardubic jsme dorazili kolem 19. hodiny, snad i s novými informacemi a určitě s novými zážitky.