English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Vyzvědač z chemické školy nejlepším školním časopisem ve východních Čechách

Školní časopis Vyzvědač SPŠCH Pardubice se stal vítězem 16. ročníku soutěže Školní časopis Pardubického a Královéhradeckého kraje. V kategorii Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol – tvořené pouze studenty středních škol nenašli jeho tvůrci přemožitele a zajistili si tak postup do celostátního kola.

„Úspěch v soutěži považuji za výbornou zpětnou vazbu o kvalitě časopisu. Ačkoliv čísel nebylo mnoho, co do námětu, obsahu a grafického zpracování jsme, myslím si, každý v redakční radě učinili maximum. Proto jsem moc rád, že si to podobně myslí i porotci soutěže,“ reaguje na úspěch šéfredaktor časopisu Marek Kalvoda z třídy 4B. „Do časopisu jsme se snažili vybrat pro studenty co nejvíce zajímavá témata, s tím, že mnohá z nich se nás bezprostředně týkají. Doplnění ´hlavního tématu časopisu´ o různá dotazníková šetření bylo také skvělou inovací, která se, jak doufám, porotcům rovněž zalíbila,“ dodává.

Soutěž Školní časopis roku je celostátní postupová soutěž, otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné i elektronické podobě pro své spolužáky a kamarády. Ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice se podařilo vytvořit skutečně kvalitní redakční radu, která navázala na předchozí (rovněž úspěšný) redakční tým a vnesla do přípravy jednotlivých čísel nové neotřelé nápady. „Naše vzájemná spolupráce probíhala opravdu dobře. Každý z nás, bez výjimky, sice někdy doháněl termín uzávěrky, to ale neznamená, že nakonec neodvedl dobrou práci. Komunikace, a to včetně té s panem učitelem Ivanem Hudečkem jako supervisorem, probíhala naprosto bez problémů. Výhodou také bylo, že valnou většinu redakční rady tvořili spolužáci z jedné třídy,“ hodnotí dosavadní práci Marek Kalvoda.

Nepřekvapí, že členové redakční rady patří ve škole k žákům, kteří jsou zapojeni do dalších školních i mimoškolních aktivit. „Sám jsem za školní rok 2021/2022 absolvoval tři mobility v rámci programu Erasmus+ a dohromady jsem strávil pět týdnů v zahraničí. Proto vím, jak je náročné skloubit cestování, školní povinnosti a přípravu časopisu,“ říká Vojtěch Kudr, který má v redakční radě na starost grafickou přípravu časopisu.

Podle učitele Ivana Hudečka existuje předpoklad, že žáci své zkušenosti, získané při přípravě časopisu, využijí v dalším studijním i profesním životě. Svědčí o tom i slova Marka Kalvody: „Vzhledem k plánované akademické dráze si myslím, že práce v redakční radě mi rozhodně dala spoustu nových zkušeností a organizačních schopností, které v budoucnu využiji, ať už při vědecké, pedagogické či publikační činnosti.“ A podobně to vidí i Vojtěch Kudr: „Práce v redakční radě mi pomohla k prohloubení mých schopností a k získání některých nových. Jedním z největších přínosů pro mě bylo rozvinutí organizace času, což pro mě bylo naprosto klíčové, abych byl schopen zvládnout veškeré úkoly. Dále mohu vyzdvihnout komunikaci a práci s lidmi. Všechny dovednosti zajisté budu moct využít v mém dalším studentském životě, ale myslím, že zcela zásadní budou pro mě v mém budoucím profesním životě, poněvadž bych rád pracoval v průmyslovém odvětví, kde organizace času, komunikace a případná koordinace je na denním pořádku.“

Zároveň se přimlouvá za kontinuitu v práci redakce a zachování časopisu. Svým následovníkům vzkazuje: „Určitě nadále udržujte časopis při životě, nemusíte se bát časopis posunout zase na další úroveň a trochu experimentovat. Určitě bych nadále tvořil pestrý obsah, který má přesah i dále než za hranice naší školy. Neměli byste se bát vyjádřit svůj názor a v rozumné formě vyjádřit kritiku nějaké problematiky. Osobně bych viděl prostor pro nové rubriky, které by se mohly zaměřit více na naše učitele, možnosti studia a práce po maturitě nebo by mohly zmapovat různé zájmové kroužky u nás ve škole. Důležité je, aby nadále tvořili časopis studenti pro studenty.“ Jak říká další členka redakční rady Adéla Míková, příprava Vyzvědače je zábava, ale také poměrně tvrdá práce. „Doporučovala bych to lidem se zápalem pro věc, ať už jsou to grafici nebo rádi píší,“ vzkazuje svým následovníkům Adéla a Marek Kalvoda dodává: „Pokračujte v dobré práci a časopis dělejte obsahově co možná nejpestřejší. Nebojte se zabrousit do sociálně citlivých témat, projevit svůj názor či se nebát i slušné kritiky a nesouhlasu. Od toho dle mého skromného názoru studentské časopisy jsou a na to se zapomíná. Žijeme v demokratické společnosti, kde je svoboda slušného slova zaručena. Pozor ale na ověřování informací, citace a stabilní základnu v kvalitních zdrojích. Hoaxy a lživé informace totiž vypadají na první dobrou dost hezky.“

Školní časopis roku 2022 – na 1. místě Vyzvědač

Vážení přátelé,
náš školní časopis Vyzvědač stal vítězem kategorie Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol – tvořené pouze studenty středních škol v letošním ročníku soutěže Školní časopis roku 2022 Pardubického a Královéhradeckého kraje a postupuje do celostátního kola.

Blahopřejeme!

Školní časopis roku 2022 – výsledková listina

Úspěch školního časopisu v soutěži

Ve čtvrtek 27. 9. k nám do školy přišel diplom a dopis týkající se soutěže Školní časopis roku 2018 v Pardubickém kraji, které se koncem minulého školního roku účastnil i náš školní časopis Vyzvědač.

O tom, jak skvěle si časopis vedl svědčí i níže přiložené dokumenty.