English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Školní kolo konverzační soutěže

V prosinci 2017 se konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěžící museli prokázat své znalosti  v poslechu i v konverzaci. Nejlepší žáci budou naši školu reprezentovat v okresním kole. Všem výhercům soutěže gratulujeme.

Jméno Třída Umístění
Stela Kašperanová 1B 1.
Tereza Ťopková 2BC1 2.
Šimon Sládek 2B 3.

Mladý kriminalista

Dne 8. 12. 2017 se ve SPŠCH Pardubice uskutečnilo druhé pokračování soutěže “Mladý kriminalista”. Soutěže se zúčastila dvě družstva ze SPŠCH Pardubice, po jednom družstvu: Trivis Karlovy Vary, SLŠ a SOŠ Šluknov, Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice a BPA Ostrava.

Soutěžilo se v disciplinách: antropologická, daktyloskopická a trasologická identifikace, fotografování v obtížných světelných podmínkách, střelba na laserové střelnici, poznávání nábojů, rozborka a sestavování pistole, poznávání změn na místě činu.

Na prvním místě se umístilo družstvo Pardubice 1 ve složení Dominik Med, Michal Malý a Klára Veverková. Na druhém místě se umístilo družstvo SLŠ a SOŠ Šluknov ve složení Polách, Rácová, Mišechová Na třetím místě se umístilo družstvo BPA Malé Svatoňovice ve složení Rebhanová, Riedl, Michalík.

Družstvo Pardubice 2 ve složení Marek Klouček, Michaela Stejskalová, Nela Zezulková, které soutěžilo ale nebylo zahrnuto do výsledků, by skončilo na druhém místě se ztrátou pouhých 7,5 bodu na vítězné družstvo.

První tři družstva obdržela poháry, medaile a diplomy. Všechna družstva obdržela drobné upomínkové předměty.

Tabulka výsledků

Název mužstva Jméno, příjmení Počet bodů pořadí
SPŠCH Pardubice 1 Domink Med 187 1
SPŠCH Pardubice 1 Michal Malý 187 1
SPŠCH Pardubice 1 Klára Veverková 187 1
SPŠCH Pardubice 2 Marek Klouček 179,5 NEHODNOCENI
SPŠCH Pardubice 2 Michaela Stejskalová 179,5 NEHODNOCENI
SPŠCH Pardubice 2 Nela Zezulková 179,5 NEHODNOCENI
SLŠ a SOŠ Šluknov Tomáš Polách 165,5 2
SLŠ a SOŠ Šluknov Adéla Rácová 165,5 2
SLŠ a SOŠ Šluknov Tereza Mišechová 165,5 2
BPA M.Svatoňovice Nikola Rebhanová 163,5 3
BPA M. Svatoňovice Jakub Riedl 163,5 3
BPA M. Svatoňovice Ondřej Michalík 163,5 3<
BPA Ostrava Filip Daněk 146 4
BPA Ostrava Klára Tabačíková 146 4
BPA Ostrava Natálie Šlosárková 146 4
Trivis Karlovy Vary Kristýna Babejová 142,5 5
Trivis Karlovy Vary Nikola Ernatová 142,5 5
Trivis Karlovy Vary Terezie Kvasničková 142,5 5

V Čechách lepší nenajdete

Markéta Málková a Klára Veverková potvrdily svou výkonnost a 1. 12. 2017 v Praze, na přeboru Čech dvojic ve stolním fotbale nenašly přemožitelky.

V kategorii mužských a smíšených dvojic naši školu reprezentovali:
Ondřej Kollárik, Tomáš Karban, Dominik Med, David Sládek, Nikola Dutková, Štěpán Král, Dominik Vejvara a Michal Malý.

Všichni podali statečné výkony a v silné konkurenci se určitě neztratili.

Velkou gratulaci a dík za reprezentaci a hodně štěstí děvčatům na přeboru ČR!!!

Za tým TEV J. Karbaš

Krajské kolo chemické olympiády kategorie E

Krajské kolo chemické olympiády v kategorii E se konalo ve středu 29. listopadu 2017 v laboratořích a učebnách Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem.

Naši žáci se umístili v 54. ročníku chemické olympiády takto:

  1. místo – Petra Grossová (4C)
  2. místo – Martin Kloz (4C)
  3. místo – Jakub Halbrštát (3B)
  4. místo – Denisa Vlčková (4B)
  5. místo – Dominik Sedláček (3C)

Spisovatelé mezi námi

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 byli v Kašparově sále Krajského úřadu Pardubického kraje oceněni úspěšní účastníci 9. ročníku literární a výtvarné soutěže Pardubické střípky. Vyhlásila ji Krajská knihovna v Pardubicích ve spolupráci se Střediskem východočeských spisovatelů.

Letošní téma „VELKÉ PŘEKVAPENÍ“ zpracovalo a do soutěže zaslalo 159 mladých autorů nejen z našeho regionu, ale z různých koutů republiky. Naše škola přispěla čtyřmi originálními dílky, z nichž dvě zaujala členy poroty natolik, že byla oceněna.

Lucie Klimešová z druhého ročníku získala ve IV. kategorii čestné uznání za text nazvaný „Už vím“, ve kterém hledá hlavní hrdinka odpověď na otázku, jak je těžké rozhodnout se, když jde o mezilidské vztahy. Na bronzovou medaili dosáhl letošní maturant Kevin Lichý, jehož „Dospívání“ nebylo rozhodně prvním, a už vůbec ne jediným literárním počinem, kterého se kdy dopustil. Jde totiž o pravidelného přispěvatele školních časopisů, jehož text bude nyní zveřejněn i v bulletinu Kruh, který vydává SVčS.

Slavnostního vyhlášení se Kevin bohužel zúčastnit nemohl, a tak diplomy i knižní ceny přebrala za oba Lucka, která si také užila celý program. Nejprve zhodnotili úroveň letošní umělecké úrody členové poroty, poté mohli všichni vyslechnout dramatický přednes jednoho z oceněných textů. Mezi vyhlašováním jednotlivých kategorií potěšila všechny hosty kytarová sóla studentky pardubické konzervatoře.

Našim mladým spisovatelům gratulujeme a přejeme jim bohatou inspiraci a krásné chvíle strávené nad více či méně popsanými stránkami.

Ve světě matematických aplikací

V červnu 2017 se 5 žáků naší školy přihlásilo do matematického projektu Ve světě matematických aplikací od Jednoty českých matematiků a fyziků – konkrétně dva kurzy – Matematika v dějinách lidstva a Od zábavných hříček k aplikacím.

Projekt probíhal v měsících září–listopad v internetovém prostředí, kde na žáky čekala spousta úkolů, které museli samostatně řešit. Pro třicet nejúspěšnějších řešitelů byla přislíbena účast na víkendovém soustředění na Univerzitě Pardubice s plně hrazenou účastí (doprava, strava, ubytování).

S radostí vám můžeme oznámit, že tři dívky z naší školy (Lada Klečková, 2D (9. místo), Pavlína Hřebíčková, 3B (12. místo) a Pavla Vlčková, 3B (4. místo)) byly mezi třiceti nejúspěšnějšími řešiteli z celé republiky a zúčastní se víkendového soustředění s významnými matematiky.

Olympiáda středních škol v plavání

Dne 6. 11. 2017 jsme se zúčastnili Olympiády středních škol v plavání. Družstvo děvčat bohužel letos umístění nevybojovalo a skončilo na nepopulárním 4. místě. Chlapecké družstvo se umístilo na 3. místě.

Chlapcům gratulujeme!

Obě družstva přispěla do celkového bodování škol svojí účastí a chlapci také svým umístěním. Všem závodníkům a závodnicím děkujeme za výkony a přejeme hodně zdaru v dalších soutěžích.

Ocenění úspěšných žáků 2017

Ve středu 1. listopadu 2017 ve 14 hodin proběhlo v Kulturním domě Hronovická slavnostní setkání a ocenění nejlepších studentů středních škol představiteli města Pardubic, primátorem města Pardubic Ing. Martinem Charvátem a náměstkem primátora Mgr. Jakubem Rychetským.

Za naši školu byli oceněni tito žáci: Anna Rejzková (4B), Ivana Čečerová (4C), Petra Grossová (3C), Adam Urbanec (4A), Tomáš Kotačka (4B), Hedvika Čapková (4B), Sabina Veberová (4B), Petr Leinweber (4B), Michal Malý (3BC2), Dominik Med (3BC2), Dominika Pecková (3BC2), Jan Šváb (2BC1), Klára Veverková (1BC2), Dominik Emlar (3BC1).

Krajský přebor středních škol ve střelbě ze sportovní pistole

Ve středu 18. 10. 2017 se družstvo našich střelců z pistole, ve složení Dominika Pecková, Klára Veverková, Barbora Kesnerová, Anna Ambrožová, Jan Slánský, Matěj Zábranský, Aleš Brychta, Jaroslav Lang, Michal Beneda a Rudolf Ešner, zúčastnilo Krajského přeboru středních škol ve střelbě ze sportovní pistole. Obhájilo titul Krajský přeborník družstev a v jednotlivcích vybojovali druhá a třetí místa v kategorii chlapců i dívek.

Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme.

Akademické mistrovství republiky TFA v Ostravě 2017

Dne 5. 10. 2017 se konalo v Ostravě, v areálu VŠB, Akademické mistrovství ČR v TFA.

Již tradičně se tohoto klání zúčastňují i žáci naší školy. Věkem ještě sice do této kategorie nepatří, svými výkony však přesvědčují, že jsou schopni se svým starším kolegům – soupeřům se ctí vyrovnat a některé i porážet.

Tohoto ročníku se zúčastnilo šestičlenné družstvo ze třídy 4PO ve složení: Vendula Zemanová, Anna Kropáčková, Tomáš Kalous, Karel Falta, Aleš Leder a Vojtěch Hrůša. Všichni podali skvělé výkony, zejména dívky na skoro totožné trati jako chlapci dokázaly téměř nemožné.

Všem patří velký dík za vzornou reprezentaci naší školy.