English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Mladý kriminalista 2019

Dne 26. 11. 2019 se uskutečnil 5. ročník soutěže Mladý kriminalista. Přihlásila se tříčlenná družstva ze 7 škol. Soutěžní disciplíny byly: kriminalistický test, fotografie hloubky ostrosti, trasologická identifikace, kriminalistické puzzle, dokumentace místa činu, první pomoc, střelba airsoftovou pistolí, rozborka a sborka pistole ČZ 75. První místo obhájilo družstvo SPŠ Chemické Pardubice.

Tabulka umístění.

1. SPŠ Chemická Pardubice
David Vejvoda, Michaela Stejskalová, Nela Zezulková
104 bodů
2. SLŠ a SOŠ Šluknov
Jakub Antoš, Zuzana Brzáková, Michal Návesník
78 bodů
3. SZŠ Ruská Praha
Tomáš Jiroušek, Ondřej Putna, Jakub Němec
77 bodů
4. Gymnázium Skuteč  
5. BPA Ostrava  
6. Euroškola Česká Lípa  
7. BPA Malé Svatoňovice  

Soutěž Mladý kriminalista 2018

Ve středu 21. 11. 2018 se na naší škole uskutečnil 3. ročník soutěže Mladý kriminalista.

Soutěže se zúčastnilo celkem 11 tříčlenných družstev. Soutěžní discipliny byly: test z kriminalistiky, fotografie stop v manuálním režimu, daktyloskopická, trasologická, antropologická identifikace, první pomoc po úrazu, rozborka a sbora pistole ČZ 75, střelba plynovou pistolí na sklopné terče, poznávání nedostatků při dokumentaci místa činu.

První místo obsadilo družstvo SPŠCH Pardubice I ve složení: Marek Klouček, Michaela Stejskalová, Nela Zezulková. Druhé místo obsadilo družstvo SPŠCH Pardubice II ve složení: Jan Šváb, Eliška Korejtková, Klára Veverková. Třetí místo obsadilo družstvo SOŠ Šluknov ve složení: Michal Návesník, Zuzana Brzáková, Jakub Antoš.

Mladý kriminalista

Dne 8. 12. 2017 se ve SPŠCH Pardubice uskutečnilo druhé pokračování soutěže “Mladý kriminalista”. Soutěže se zúčastila dvě družstva ze SPŠCH Pardubice, po jednom družstvu: Trivis Karlovy Vary, SLŠ a SOŠ Šluknov, Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice a BPA Ostrava.

Soutěžilo se v disciplinách: antropologická, daktyloskopická a trasologická identifikace, fotografování v obtížných světelných podmínkách, střelba na laserové střelnici, poznávání nábojů, rozborka a sestavování pistole, poznávání změn na místě činu.

Na prvním místě se umístilo družstvo Pardubice 1 ve složení Dominik Med, Michal Malý a Klára Veverková. Na druhém místě se umístilo družstvo SLŠ a SOŠ Šluknov ve složení Polách, Rácová, Mišechová Na třetím místě se umístilo družstvo BPA Malé Svatoňovice ve složení Rebhanová, Riedl, Michalík.

Družstvo Pardubice 2 ve složení Marek Klouček, Michaela Stejskalová, Nela Zezulková, které soutěžilo ale nebylo zahrnuto do výsledků, by skončilo na druhém místě se ztrátou pouhých 7,5 bodu na vítězné družstvo.

První tři družstva obdržela poháry, medaile a diplomy. Všechna družstva obdržela drobné upomínkové předměty.

Tabulka výsledků

Název mužstva Jméno, příjmení Počet bodů pořadí
SPŠCH Pardubice 1 Domink Med 187 1
SPŠCH Pardubice 1 Michal Malý 187 1
SPŠCH Pardubice 1 Klára Veverková 187 1
SPŠCH Pardubice 2 Marek Klouček 179,5 NEHODNOCENI
SPŠCH Pardubice 2 Michaela Stejskalová 179,5 NEHODNOCENI
SPŠCH Pardubice 2 Nela Zezulková 179,5 NEHODNOCENI
SLŠ a SOŠ Šluknov Tomáš Polách 165,5 2
SLŠ a SOŠ Šluknov Adéla Rácová 165,5 2
SLŠ a SOŠ Šluknov Tereza Mišechová 165,5 2
BPA M.Svatoňovice Nikola Rebhanová 163,5 3
BPA M. Svatoňovice Jakub Riedl 163,5 3
BPA M. Svatoňovice Ondřej Michalík 163,5 3<
BPA Ostrava Filip Daněk 146 4
BPA Ostrava Klára Tabačíková 146 4
BPA Ostrava Natálie Šlosárková 146 4
Trivis Karlovy Vary Kristýna Babejová 142,5 5
Trivis Karlovy Vary Nikola Ernatová 142,5 5
Trivis Karlovy Vary Terezie Kvasničková 142,5 5

Krajský přebor středních škol ve střelbě ze sportovní pistole

Ve středu 18. 10. 2017 se družstvo našich střelců z pistole, ve složení Dominika Pecková, Klára Veverková, Barbora Kesnerová, Anna Ambrožová, Jan Slánský, Matěj Zábranský, Aleš Brychta, Jaroslav Lang, Michal Beneda a Rudolf Ešner, zúčastnilo Krajského přeboru středních škol ve střelbě ze sportovní pistole. Obhájilo titul Krajský přeborník družstev a v jednotlivcích vybojovali druhá a třetí místa v kategorii chlapců i dívek.

Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme.