English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

55. ročník chemické olympiády

Krajské kolo chemické olympiády kategorie E

Ve středu 28. 11. 2018 se na naší škole uskutečnilo Krajské kolo chemické olympiády v kategorii E, která je určena pro žáky 3. a 4. ročníků. Úkolem soutěžících bylo samostatně vyřešit zadané teoretické úlohy a laboratorní úlohy.

Naši žáci se umístili v 55. ročníku chemické olympiády takto:

  1. místo Vlastimil Němec, 4C – úspěšný řešitel
  2. místo Jakub Halbrštát, 4B
  3. místo Judita Pallová, 3A
  4. místo Adam Neuman, 3B
  5. místo Jan Bártík, 3B

Úspěch chemiků v krajském kole chemické olympiády v kategorii B

V sobotu 12. 5. 2018 se uskutečnilo na Univerzitě Pardubice Krajské kolo chemické olympiády v kategorii B, která je určena pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol. Do tohoto kola postoupilo 22 žáků z 11 středních odborných škol a gymnázií Pardubického kraje. Úkolem soutěžících bylo samostatně vyřešit zadané teoretické a praktické laboratorní úlohy.

Žáci studijního oboru Aplikovaná chemie dosáhli velmi pěkných výsledků – na třetím místě se umístil Vlastimil Němec ze třídy 3C, čtvrté místo  obsadil Jakub Halbrštát ze třídy 3B a na pátém místě skončil Adam Neuman ze třídy 2B.

Krajské kolo chemické olympiády kategorie E

Krajské kolo chemické olympiády v kategorii E se konalo ve středu 29. listopadu 2017 v laboratořích a učebnách Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem.

Naši žáci se umístili v 54. ročníku chemické olympiády takto:

  1. místo – Petra Grossová (4C)
  2. místo – Martin Kloz (4C)
  3. místo – Jakub Halbrštát (3B)
  4. místo – Denisa Vlčková (4B)
  5. místo – Dominik Sedláček (3C)

Národním kolo Chemické olympiády

Nejlepší chemici ze středních škol se už po 53. utkali v Národním kole Chemické olympiády. Soutěž hostila VŠCHT Praha spolu s UnipetrolemUniverzitním centru v Litvínově ve dnech od 23.–26. 1. 2017. Kromě soutěže byl pro studenty připraven bohatý vedlejší program.

Anna Rejzková, žákyně naší školy, se umístila na třetím místě v kategorii E.

Gratulujeme!

Krajské kolo chemické olympiády kategorie E

Krajské kolo chemické olympiády nejvyšší kategorie E se konalo v sobotu 10. prosince 2016 v laboratořích a učebnách Univerzity Pardubice.

Naši žáci se umístili v 53. ročníku chemické olympiády takto:
1. místo – Anna Rejzková, 4B
2. místo – Ivana Čečerová, 4C
3. místo – Petra Grossová, 3C

Anička Rejzková se stala absolutní vítězkou Krajského kola CHO v Pardubickém kraji pro kategorie A a E.

Blahopřejeme a držíme palce k případnému postupu do národního finále!

cho_1

Krajské kolo chemické olympiády kategorie B

Krajské kolo chemické olympiády kategorie B

Krajské kolo chemické olympiády kategorie B

V sobotu 23. dubna 2016 se v laboratořích a učebnách Univerzity Pardubice uskutečnilo Krajské kolo chemické olympiády kategorie B. Naši studenti dosáhli v 52. ročníku chemické olympiády těchto vynikajících výsledků:

1. místo Lukáš Hanzl 3C
2. místo Anna Rejzková 3B
4. místo Hedvika Čapková 3B
6. místo Martin Kloz 2C
8. místo Denisa Cabalková 3B

K dosaženým úspěchům gratulujeme!

Celkové výsledky krajského kola zobrazíte ZDE.

Výsledky krajského kola chemické olympiády v kategorii B

V sobotu 25. 4. 2015 se uskutečnilo na Univerzitě Pardubice krajské kolo chemické olympiády v kategorii B, která je určena pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol. Do tohoto kola postoupilo 15 žáků z 5 středních odborných škol a gymnázií Pardubického kraje. Úkolem soutěžících bylo samostatně vyřešit zadané teoretické a praktické laboratorní úlohy.
Naši žáci dosáhli velmi pěkných výsledků – na 2. místě se umístila Anna Rejzková z 2B a na 3. místě, s rozdílem 0,15 bodu, se umístil David Friedl ze třídy 3A.

Gratulujeme!

 

 

Úspěch v chemické olympiádě

Dne 6. 12. 2014 se na FCHT Univerzity Pardubice konalo Krajské kolo Chemické olympiády v kategorii A a E. Této soutěže se zúčastnili dva žáci naší školy Lukáš JaneckýDavid Friedl. Kategorie E je určena pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol s chemickým zaměřením.

K dosaženým výsledkům gratulujeme.

Chemická olympiáda 2014 – 15

51. ročník

Chemická olympiáda 51. ročník – přehled výsledků

Kategorie E – 6. 12. 2014 Krajské kolo Univerzita Pardubice

Žák                                                  Umístění třída
David Friedl                                         1. místo 3A
Lukáš Janecký                                     2. místo 3A

Chemická olympiáda je každoročně připravována pro studenty základních a středních škol. Podle věku soutěžících se rozlišují tyto kategorie:

B pro 2. a 3. ročníky všech typů středních škol

E pro 3. a 4. ročník středních odborných škol s chemickým zaměřením.

C pro 1. a 2. ročníky všech typů středních škol

Každá kategorie je rozdělena na jednotlivá soutěžní kola. Nejprve se všichni seznámí se zaměřením úloh v domácím kole. Zadání naleznou na stránkách chemické olympiády

www.natur.cuni.cz/cho

Pro studenty prvních a druhých ročníků středních škol je připraveno školní a oblastní kolo.

Kategorie A, E a B je pak rozšířena ještě o celostátní kolo, které je jakýmsi vyvrcholením celé Chemické olympiády. Úlohy se v jednotlivých kolech stávají postupně těžšími a těžšími, důraz je však kladen především na logické úvahy studentů a ne na jejich faktografické znalosti, které nabudou hlavně v domácím kole nastudováním doporučené literatury.

Všechny kategorie jsou ve všech kolech rozděleny na teoretickou a praktickou část. Od kategorie B se teoretické úlohy začínají dělit do tématických okruhů anorganická a organická chemie, kategorie A a E je rozdělena na anorganickou (a obecnou), organickou, fyzikální chemii a biochemii.

Chemická olympiáda 50. ročník – přehled výsledků

Kategorie B

Školní kolo

Žák
Julie Seidelmannová 3A
Andrea Šandová, 3A 3A
David Friedl, 2C 2C

 

Krajské kolo:

Žák Místo
David Friedl, 2C 5. místo
Julie Seidelmannová, 3A 6. místo
Andrea Šandová, 3A 13. místo

 

Kategorie C

Školní kolo

Žák třída
David Friedl 2C
Lukáš Janecký 2C
Iva Čečerová 1C
Miloslav Tecl 1C
Anna Rejzková 1B
Jakub Sedláček 1A

 

Krajské kolo:

Žák Místo
David Friedl, 2C 2. místo
Anna Rejzková, 1B 4. místo
Lukáš Janecký, 2C 6. místo