English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Skvělý úspěch v celostátním kole SOČ

Absolventka studijního oboru Aplikovaná chemie Michaela Sperátová se umístila na celostátní přehlídce SOČ na čtvrtém místě. Úspěchu dosáhla obhajobou práce „π-Konjugované chromofory na bázi 2,8-disubstituovaného dibenzo[b,d]thiofenu“, kterou vykonávala na Univerzitě Pardubice v průběhu studia ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku.

 

Úspěch chemiků v soutěži SOČ 2019

Krajské kolo soutěže středoškolská odborná činnost (SOČ) se uskutečnilo 9. 5. 2019 v Chrudimi.

Letos naši školu výborně reprezentovali žáci čtvrtého ročníku Michaela Sperátová, Lenka Storoženková a Vlastimil Němec, když dívky obsadily první dvě místa.

Vítězka krajského kola Michaela Sperátová postoupila se svou prací „Konjugované chromofory na bázi 2,8-disubstituovaného dibenzo[b,d]thiofenu“ do celostátního finále, které se bude konat 14.–16. 6. 2019 v Opavě.

Úspěch chemiků v soutěži SOČ 2018

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 proběhlo v Chrudimi krajské kolo soutěže středoškolská odborná činnost (SOČ). Žáci čtvrtého ročníku studijního oboru aplikovaná chemie Jitka Divišková, Miroslav JirásekMartin Kloz výborně reprezentovali naši školu a obsadili první tři místa.

Vítězka krajského kola Jitka Divišková uspěla se svou prací „Oligohalogenidy dusíkatých heterocyklů“ a postoupila do celostátního finále, které se bude konat 15.–17. 6. v Olomouci.

 

Ocenění úspěšných žáků 2017

Ve středu 1. listopadu 2017 ve 14 hodin proběhlo v Kulturním domě Hronovická slavnostní setkání a ocenění nejlepších studentů středních škol představiteli města Pardubic, primátorem města Pardubic Ing. Martinem Charvátem a náměstkem primátora Mgr. Jakubem Rychetským.

Za naši školu byli oceněni tito žáci: Anna Rejzková (4B), Ivana Čečerová (4C), Petra Grossová (3C), Adam Urbanec (4A), Tomáš Kotačka (4B), Hedvika Čapková (4B), Sabina Veberová (4B), Petr Leinweber (4B), Michal Malý (3BC2), Dominik Med (3BC2), Dominika Pecková (3BC2), Jan Šváb (2BC1), Klára Veverková (1BC2), Dominik Emlar (3BC1).

Úspěch v SOČ 2017

Absolvent naší školy Adam Urbanec (žák letošní třídy 4A) se umístil na třetím místě na celostátní přehlídce soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), která se uskutečnila 16.–18. 6. v Boskovicích.

Adam soutěžil v oboru chemie s prací „Příprava derivátů diketopyrrolopyrrolu pomocí cross-couplingových reakcí“ a dostal se do širší nominace pro zahraniční soutěž.

Výsledky 38. ročníku SOČ

V rámci 38. ročníku SOČ soutěžilo 13 žáků naší školy v oborech chemie, fyzika a strojírenství. Byli to žáci třetího a čtvrtého ročníku studijního oboru aplikovaná chemie. Do krajského kola postoupili Věra Dontová, Jana Marečková, Sabina Vebrová, Hedvika Čapková, Tomáš Kotačka, Lukáš Janecký, Karel Bartoš, Daniel Kouba a Martin Kolář, přičemž žák třídy 4A Karel Bartoš zvítězil v oboru chemie. Poté se zúčastnil celostátní přehlídky SOČ v Hradci Králové kde obsadil 6. místo.

Středoškolská odborná činnost 2015 (SOČ)

Ve školním roce 2014/2015 obhajovalo práci SOČ celkem 14 studentů obhajujících celkem 12 prací v oborech Chemie, Fyzika, Ochrana životního prostředí a Zdravotnictví. Všech 12 prací postoupilo ze školního kola do okresního kola. Z okresního kola do krajského kola postoupily 4 odborné práce (Michal Lorenc (4C), Lukáš Janecký (3A), Martina Vacková (4C) a společný projekt Ivety Podhorné (4B) a Martina Chejna (4B). Do národního kola postoupil pouze Lukáš Janecký ze třídy 3A.

Všem soutěžícím gratulujeme a přeje mnoho úspěchů v další badatelské činnosti!

Výsledky:

Jméno Třída obor Umístění/okresní, krajské kolo apod.
Nikola Jakubcová 4B fyzika 6. místo/okresní kolo
Vladimír Horka 4B fyzika 4.-5. místo/okresní kolo
Michal Lorenc 4C fyzika 3. místo/okresní kolo; 2. místo/krajské kolo
Michal Chejn 4B chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Jakub Kučera 4B chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Lukáš Janecký 3A chemie 2.-3. místo/okresní kolo; 2.místo/krajské kolo
Slavomír Kollert 4A chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Karel Bartoš 3A chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Patrik Plaček 4A chemie 4. místo/okresní kolo
Martina Vacková 4C chemie 2.-3. místo/okresní kolo; 3. místo/krajské kolo
Patrik Břeň 3B zdravotnictví 3. místo/okresní kolo
Karel Macek 3B zdravotnictví 3. místo/okresní kolo
Martin Chejn 4B Ochrana ŽP 1. místo/okresní kolo; 3. místo/krajské kolo
Iveta Podhorná 4B Ochrana ŽP 1. místo/okresní kolo; 3. místo/krajské kolo

Festival vědy a techniky pro děti a mládež

EXPO SCIENCE AMAVET 2017

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2016/2017 pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, X. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji, která je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji.

Okresní kolo pro PardubiceChrudim se koná 16. února 2017 v Pardubicích. Autoři nejlepších prací postupují do krajského kola, které se koná v březnu 2017 v Pardubicích.

Přihlásit do soutěže se můžete elektronickou přihláškou, kterou zašle zájemce nebo kolektiv do sekretariátu soutěže AMAVET, z. s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 – Chodov do 31. ledna 2017. Formulář přihlášky je možné získat v sekretariátu soutěže nebo na adrese www.fvtp.cz.

Odměny v soutěži

V kategorii JUNIOR se nejlepší řešitelé i se svými vedoucími prací zúčastní krátkodobé odborné zahraniční stáže ve Francii.
V kategorii Středoškolák se autor nejlepšího projektu zúčastní soutěže I-SWEEEP od 3. až 7. května 2017 v Houstonu, nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v dubnu 2017 a mají možnost postoupit do soutěže INTEL ISEF 2018 v USA.

Úspěchy předešlých let

Národní finále EXPO SCIENCE AMAVET proběhlo ve dnech 14. a 15. dubna 2016 v budově Akademie věd za účasti našich studentů: Kateřina Matoušová a Karel Bartoš.

Žáci naší školy se ve dnech 10. a 11. 3. 2016 zúčastnili IX. ročníku soutěže Fetivalu vědy a techniky pro děti a mláděž (Expo Science AMAVET), která podněcuje zájem o technické obory v Pardubickém kraji a je v ČR soutěží ojedinělou. Jedná se o posterovou prezentaci vědecké činnosti žáků základních a středních škol. Naši studenti dosáhli významných úspěchů.
Krajského kola se zúčastnili:

Karel Bartoš – I. místo v kategorii Středoškolák s projektem Příprava a charakterizace vybraných C,N-chelatovaných organocíničitých azidů a jejich využití v tzv. click chemii
(diplom a stipendium ve výši 4000,-Kč/měsíčně v 1. r. Bc.studia v případě studia na FChT)

Martin Kolář – II. místo v kategorii Středoškolák s projektem Epoxidová lepidla
(diplom a stipendium ve výši 2.000,-Kč/měsíčně v 1. r. Bc.studia v případě studia na FChT)

Vladimír Horka – II. místo v kategorii Středoškolák s projektem Aktivace uhlíkových struktur a jejich hodnocení v polymerním materiálu
(diplom a stipendium ve výši 2.000,-Kč/měsíčně v 1.r. Bc.studia v případě studia na FChT)

Kateřina Matoušová – III. místo v kategorii Středoškolák s projektem Vlastnosti organických povlaků obsahující pigmenty na bázi SiO2 s/bez povrchové úpravy PANI, PPDA a ZnFe2O4 při OKP = 1% a 10%
(diplom a stipendium ve výši 1000,-Kč/měsíčně v 1. r. Bc.studia v případě studia na FChT)

Nejprestižnější středoškolské soutěže INTEL ISEF, která se konala letos ve Phoenixu, se zúčastnil Lukáš Janecký. Bohužel se nám v letošním ročníku nepodařilo získat ocenění.

Všem žákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.


EXPO SCIENCE AMAVET 2015

Národní kolo 23. a 24. dubna proběhlo v Praze národní kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, kterého se zúčastnili i žáci naší školy: Lukáš Janecký (3A), Iveta Podhorná (4B) a Martin Chejn (4B). Lukáš Janecký se svým projektem obsadil 2. místo a zajistil si tak právo účasti na mezinárodní soutěži INTEL ISEF 2016 ve Phoenixu. Iveta PodhornáMartin Chejn obsadili se svým společným projektem 9. místo. Výsledková listina národního kola. Žáci naší školy se ve dnech 19. a 20. 3. 2015 zúčastnili VIII. ročníku soutěže Fetivalu vědy a techniky pro děti a mláděž (Expo Science AMAVET), která podněcuje zájem o technické obory v Pardubickém kraji a je v ČR soutěží ojedinělou. Jedná se o polsterovou prezentaci vědecké činnosti žáků základních a středních škol. Naši studenti dosáhli významných úspěchů. Lukáš Janecký s projektem Příprava a charakterizace sloučenin prvků 1., 13. a 14. skupiny koordinovaných NCN chelatujícími ligandy a jejich potenciální využití jako iniciátorů při vzniku biodegradovatelných polymerů postoupuje do národního finále XXII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v Praze. Zároveň získal stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 4 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia, dále obdržel cenu společnosti CONTIPRO Group s.r.o, Dolní Dobrouč a zúčastní se Vernadského soutěže v Moskvě. Iveta PodhornáMartin Chejn s projektem Vliv vnějších podmínek na objemovou aktivitu radonu a využití membránové separace postupují do národního finále XXII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v Praze. Zároveň získali stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 2 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia. Vladimír Horka s projektem Aktivace uhlíkových struktur a jejich hodnocení v polymerním materiálu získal stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 2 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia a obdržel cenu společnosti CONTIPRO Group s.r.o, Dolní Dobrouč. Jana MarečkováMichal Mach s projektem Chalkogenidová skla dotovaná prvky vzácných zemin získali stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 1 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia. Všem žákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.

 

Středoškolská odborná činnost 2014 (SOČ)

Ve školním roce 2013/2014 obhajovalo práci SOČ celkem 10 studentů obhajujících celkem 8 prací v oborech Chemie a Fyzika. Všech 8 prací postoupilo ze školního kola do okresního kola. Z okresního kola do krajského kola postoupilo 5 odborných prací. Do národního kola postoupil pouze Zbyněk Liška ze třídy 4C.

Všem soutěžícím gratulujeme a přeje mnoho úspěchů v další badatelské činnosti!

Krajské kolo

Obor Jméno Název práce Umístění Postup do národního kola
03 Chemie Veronika Kropáčková Syntéza a studium oxidických pigmentů 3. místo nepostupuje
03 Chemie Petr Resl Modifikace epoxidů za účelem zvýšení houževnatosti 4. místo nepostupuje
02 Fyzika Dagmar Binková Chalkogenidové luminofory pro fotoniku 4. místo nepostupuje
02 Fyzika Zbyněk Liška Zkoumání nitkové koroze pod organickými povlaky 2. místo  postupuje

Okresní kolo

Obor

Jméno

Název práce

Umístění

Postup do krajského kola SOČ

03
chemie
Šárka Faltusová,
Kateřina Joštová
Barvení lnu
6.–7. místo nepostupují
03
chemie
Petr Resl Modifikace epoxidů za účelem zvýšení houževnatosti
3. místo postupuje
03
chemie
Petra Škraňková,
Denisa Mazánková
Analýza textilních pomocných prostředků 2. místo postupují
03
chemie
Veronika Kropáčková Syntéza a studium oxidických pigmentů 1. místo postupuje
03
chemie
Jiří Kotera
Studium vlivu experimentálních podmínek na provedení Bělousovy-Žabotinského reakce 6.–7. místo nepostupuje
02
fyzika
Dagmar Binková
Chalkogenidové luminofory pro fotoniku 1. místo postupuje
02
fyzika
Jan Kvapil Charakteristika amorfního Ge-Sb-Se 3. místo nepostupuje
02
fyzika
Zbyněk Liška
Zkoumání nitkové koroze pod organickými povlaky 2. místo postupuje

O cenu společnosti Synpo

Ve školním roce 2013/2014 proběhl již sedmý ročník soutěže
„O cenu společnosti SYNPO“, ve které SYNPO a. s. odměňuje tři nejlepší studenty naší školy za jejich úspěchy na poli chemie (chemická olympiáda, SOČ, Amavet) a za studijní výsledky. Soutěž má dvě kola. V prvním kole studenti prezentují své odborné práce, ve druhém kole prezentují sami sebe, své osobní profily.
Studenty hodnotí čtyřčlenná komise složená ze zástupců společnosti SYNPO a. s., Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a dvou zástupců školy.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 6. 6. 2013 v sále KD Hronovická v Pardubicích s spolu se slavnostním předáváním maturitního vysvědčení. Výsledky vyhlásil osobně pan Ing. Martin Navrátil, Ph.D. generální ředitel společnosti SYNPO a. s., společně s pardubickou senátorkou paní Mgr. Miluší Horskou. Za nejlepší odborné práce v oblasti chemie, umístění v chemické olympiádě a za studijní výsledky v letošním školním roce byli oceněni studenti Veronik Kropáčková (4.C) 1. místo, Dagmar Binková (4.B) 2. místo a Jiří Kotera (4.A) 3. místo.
K úspěchu žákům gratulujeme.

Společnosti SYNPO a. s. děkujeme za podporu nadaných studentů naší školy.

Ročník 2012/2013.