English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Skvělý úspěch v celostátním kole SOČ

Absolventka studijního oboru Aplikovaná chemie Michaela Sperátová se umístila na celostátní přehlídce SOČ na čtvrtém místě. Úspěchu dosáhla obhajobou práce „π-Konjugované chromofory na bázi 2,8-disubstituovaného dibenzo[b,d]thiofenu“, kterou vykonávala na Univerzitě Pardubice v průběhu studia ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku.

 

Úspěch chemiků v soutěži SOČ 2019

Krajské kolo soutěže středoškolská odborná činnost (SOČ) se uskutečnilo 9. 5. 2019 v Chrudimi.

Letos naši školu výborně reprezentovali žáci čtvrtého ročníku Michaela Sperátová, Lenka Storoženková a Vlastimil Němec, když dívky obsadily první dvě místa.

Vítězka krajského kola Michaela Sperátová postoupila se svou prací „Konjugované chromofory na bázi 2,8-disubstituovaného dibenzo[b,d]thiofenu“ do celostátního finále, které se bude konat 14.–16. 6. 2019 v Opavě.

Úspěch chemiků v soutěži SOČ 2018

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 proběhlo v Chrudimi krajské kolo soutěže středoškolská odborná činnost (SOČ). Žáci čtvrtého ročníku studijního oboru aplikovaná chemie Jitka Divišková, Miroslav JirásekMartin Kloz výborně reprezentovali naši školu a obsadili první tři místa.

Vítězka krajského kola Jitka Divišková uspěla se svou prací „Oligohalogenidy dusíkatých heterocyklů“ a postoupila do celostátního finále, které se bude konat 15.–17. 6. v Olomouci.

 

Úspěch v SOČ 2017

Absolvent naší školy Adam Urbanec (žák letošní třídy 4A) se umístil na třetím místě na celostátní přehlídce soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), která se uskutečnila 16.–18. 6. v Boskovicích.

Adam soutěžil v oboru chemie s prací „Příprava derivátů diketopyrrolopyrrolu pomocí cross-couplingových reakcí“ a dostal se do širší nominace pro zahraniční soutěž.

Výsledky 38. ročníku SOČ

V rámci 38. ročníku SOČ soutěžilo 13 žáků naší školy v oborech chemie, fyzika a strojírenství. Byli to žáci třetího a čtvrtého ročníku studijního oboru aplikovaná chemie. Do krajského kola postoupili Věra Dontová, Jana Marečková, Sabina Vebrová, Hedvika Čapková, Tomáš Kotačka, Lukáš Janecký, Karel Bartoš, Daniel Kouba a Martin Kolář, přičemž žák třídy 4A Karel Bartoš zvítězil v oboru chemie. Poté se zúčastnil celostátní přehlídky SOČ v Hradci Králové kde obsadil 6. místo.

Středoškolská odborná činnost 2015 (SOČ)

Ve školním roce 2014/2015 obhajovalo práci SOČ celkem 14 studentů obhajujících celkem 12 prací v oborech Chemie, Fyzika, Ochrana životního prostředí a Zdravotnictví. Všech 12 prací postoupilo ze školního kola do okresního kola. Z okresního kola do krajského kola postoupily 4 odborné práce (Michal Lorenc (4C), Lukáš Janecký (3A), Martina Vacková (4C) a společný projekt Ivety Podhorné (4B) a Martina Chejna (4B). Do národního kola postoupil pouze Lukáš Janecký ze třídy 3A. Všem soutěžícím gratulujeme a přeje mnoho úspěchů v další badatelské činnosti! Výsledky:
Jméno Třída obor Umístění/okresní, krajské kolo apod.
Nikola Jakubcová 4B fyzika 6. místo/okresní kolo
Vladimír Horka 4B fyzika 4.-5. místo/okresní kolo
Michal Lorenc 4C fyzika 3. místo/okresní kolo; 2. místo/krajské kolo
Michal Chejn 4B chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Jakub Kučera 4B chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Lukáš Janecký 3A chemie 2.-3. místo/okresní kolo; 2.místo/krajské kolo
Slavomír Kollert 4A chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Karel Bartoš 3A chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Patrik Plaček 4A chemie 4. místo/okresní kolo
Martina Vacková 4C chemie 2.-3. místo/okresní kolo; 3. místo/krajské kolo
Patrik Břeň 3B zdravotnictví 3. místo/okresní kolo
Karel Macek 3B zdravotnictví 3. místo/okresní kolo
Martin Chejn 4B Ochrana ŽP 1. místo/okresní kolo; 3. místo/krajské kolo
Iveta Podhorná 4B Ochrana ŽP 1. místo/okresní kolo; 3. místo/krajské kolo

Středoškolská odborná činnost 2014 (SOČ)

Ve školním roce 2013/2014 obhajovalo práci SOČ celkem 10 studentů obhajujících celkem 8 prací v oborech Chemie a Fyzika. Všech 8 prací postoupilo ze školního kola do okresního kola. Z okresního kola do krajského kola postoupilo 5 odborných prací. Do národního kola postoupil pouze Zbyněk Liška ze třídy 4C. Všem soutěžícím gratulujeme a přeje mnoho úspěchů v další badatelské činnosti!

Krajské kolo

Obor Jméno Název práce Umístění Postup do národního kola
03 Chemie Veronika Kropáčková Syntéza a studium oxidických pigmentů 3. místo nepostupuje
03 Chemie Petr Resl Modifikace epoxidů za účelem zvýšení houževnatosti 4. místo nepostupuje
02 Fyzika Dagmar Binková Chalkogenidové luminofory pro fotoniku 4. místo nepostupuje
02 Fyzika Zbyněk Liška Zkoumání nitkové koroze pod organickými povlaky 2. místo  postupuje

Okresní kolo

Obor

Jméno

Název práce

Umístění

Postup do krajského kola SOČ

03 chemie Šárka Faltusová, Kateřina Joštová
Barvení lnu
6.–7. místo nepostupují
03 chemie Petr Resl Modifikace epoxidů za účelem zvýšení houževnatosti 3. místo postupuje
03 chemie Petra Škraňková, Denisa Mazánková Analýza textilních pomocných prostředků 2. místo postupují
03 chemie Veronika Kropáčková Syntéza a studium oxidických pigmentů 1. místo postupuje
03 chemie Jiří Kotera Studium vlivu experimentálních podmínek na provedení Bělousovy-Žabotinského reakce 6.–7. místo nepostupuje
02 fyzika Dagmar Binková Chalkogenidové luminofory pro fotoniku 1. místo postupuje
02 fyzika Jan Kvapil Charakteristika amorfního Ge-Sb-Se 3. místo nepostupuje
02 fyzika Zbyněk Liška Zkoumání nitkové koroze pod organickými povlaky 2. místo postupuje

Středoškolská odborná činnost 2013 (SOČ)

Ve školním roce 2012/2013 obhajovalo práci SOČ celkem 13 studentů v oborech Chemie a Ekologie. Všech 10 prací postoupilo ze školního kola do okresního kola. Celostátní kolo (výsledková listina) Dne 14. – 16. 7. se žáci Jan Kujan a Ondřej Vodehnal zúčastnili celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti v Brně, kde se umístili na 7. místě v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. K vynikajícímu umístnění gratulujeme! Krajské kolo (výsledková listina)

Obor

Jméno

Název práce

Umístění

Postup do národního kola SOČ

03 chemie Klára Krejčíková Charakterizace chalkogenidových skel  3. místo nepostupuje
03 chemie Petr Vosáhlo Zvyšování adheze epoxidových pryskyřic k problematickým substrátům  4. místo nepostupuje
03 chemie Jan Hanus Syntéza klíčových intermediátů pro cílenou přípravu substituovaných 2-hydroxy-N [1(2-hydroxyfenylamino)1-oxoalkan-2-yl] benzamidů  nesoutěžil nepostupuje
 03 chemie Vojtěch Dočekal Příprava enantioselektivních katalyzátorů odvozených od amidů kyseliny (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-karboxylové  2. místo postupuje/licitace
08 ochrana ŽP Ondřej Vodehnal, Jan Kujan Radonový průzkum ve školských zařízeních Pardubického kraje  1. místo postupují
Okresní kolo (výsledková listina)

Obor

Jméno

Název práce

Umístění

Postup do krajského kola SOČ

03 chemie Klára Krejčíková Charakterizace chalkogenidových skel  2. místo postupuje
03 chemie Petr Vosáhlo Zvyšování adheze epoxidových pryskyřic k problematickým substrátům  3. místo postupuje
03 chemie Jan Hanus Syntéza klíčových intermediátů pro cílenou přípravu substituovaných 2-hydroxy-N [1(2-hydroxyfenylamino)1-oxoalkan-2-yl] benzamidů  4. místo nepostupuje
 03 chemie Kateřina Jarešová,  Daniel Novotný Vliv druhu a koncentrace plniva na mechanické vlastnosti nanostrukturovaných polymerů  5. místo nepostupují
 03 chemie Veronika Krejčíková Sorpce těžkých kovů pomocí iontoměničů  6. místo nepostupuje
 03 chemie Martin Lelek Imobilizace enantioselektivního katalyzátoru na polymerní nosič  7. místo nepostupuje
 03 chemie Jakub Dlabka Využití nanočástic ke snížení hořlavosti epoxidových pryskyřic  8. místo nepostupuje
 03 chemie Jaroslava Sadílková,  LindaTrejtnarová Vliv řezacích podmínek na kvalitu řezu nanostrukturovaných polymerů pro studium na AFM  9. místo nepostupují
08 ochrana ŽP Ondřej Vodehnal, Jan Kujan Radonový průzkum ve školských zařízeních Pardubického kraje  1. místo  postupují