English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Školní kolo konverzační soutěže

Ve školním roce 2019-2020 se opět konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěžící museli prokázat své znalosti  v poslechu i v konverzaci. Nejlepší žáci budou naši školu reprezentovat v okresním kole. Všem vítězům soutěže gratulujeme.

Jméno Třída Umístění
Lukáš Růžička 2 B 1.
Jan Bursa 2D 2.
Jiří Forman 1A, Martin Blažko 1C 2B 3-4.

Olympiáda v anglickém jazyce

Okresní kolo, školní rok 2018-19

Lukáš Růžička ze třídy 1B, se v okresním kole konverzační soutěže středních odborných škol umístil na krásném 2. místě. Gratulujeme!

Školní kolo – studijní obory, školní rok 2018-2019

V prosinci 2018 se konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěžící zvládli poslech i konverzaci se tříčlennou porotou. Nejlepší studenti naši školu reprezentují v okresním kole. Všem vítězům soutěže gratulujeme.

Jméno Třída Umístění
Lukáš Růžička 1B 1.
Jakub Chalupa 1C 2.
Adam Neuman 3B 3.

Školní kolo – učňovské obory, školní rok 2018-2019

V březnu 2019 se konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině pro studenty oborů Chemik a Kadeřník. Soutěžící předvedli své jazykové schopnosti v poslechu i v konverzaci se tříčlennou porotou. Všem vítězům soutěže gratulujeme.

Jméno Třída Umístění
Marek Dvořák 2K2 1.
Bokšová Nikola 2K1 2.
Denisa Vegešová 2K2 3.

Soutěž anglického časopisu Bridge

Studentka naší školy, Simona Sabóová, se v školním roce 2014-2015 zúčastnila literární soutěže anglického časopisu Bridge na téma „Who´s your star?“
Simona se umístila na 5. – 10. místě. Vítězové soutěže byli odměněni časopisem Bridge.

K úspěchu v této soutěži srdečně gratulujeme!

polaroid-1