English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Středoškolského MČR TFA 2018

Putovní pohár pro vítěze Středoškolského mistrovství ČR v disciplínách TFA opět putoval do Pardubic!

Ve čtvrtek 14. června 2018 se reprezentace naší školy opět zúčastnila 5. ročníku Středoškolského mistrovství ČR v disciplínách TFA, které pořádá Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Dubně u Příbrami. V předchozích ročnících jsme byli velmi úspěšní s výjimkou loňského roku, kdy se nám tolik nedařilo, ale letos jsme si reputaci opět napravili…

Tři naši reprezentanti v kategorii dorostenci obsadili první desítce v hned tři místa! Sice to nebyly medailové pozice, ale v konkurenci, která čítala 52 dorostenců, to byl velmi pěkný výsledek!

Umístění dorostenců:

 • 4. místo Pavel Broulík
 • 5. místo Vojtěch Síla
 • 9. místo Tomáš Peružek
 • 14. místo Martin Macháč
 • 15. místo David Cempírek
 • 28. místo Jakub Klabík
 • 31. Vojtěch Jahelka

V kategorii žen byly naše reprezentantky také velmi úspěšné. Zde dokonce Denisa Binková dosáhla na bronzovou medaili! Boj o umístění v této kategorii byl opravdu velký, neboť prvních osm závodnic zvládlo trať s rozdílem časů do 5 sekund! Celkově se soutěže zúčastnilo 20 žen.

Umístění žen:

 • 3. Denisa Binková
 • 6. Dominika Vápeníková
 • 8. Leona Bačovská
 • 10. Anna Kropáčková
 • 13. Kateřina Gabrielová

A nejlepší zprávou je, že SPŠCH Pardubice si po roční přestávce odvezla opět putovní pohár pro vítěze mistrovství v kategorii středních škol. Samozřejmě moc děkujeme žákům naší školy za vzornou reprezentaci a věříme, že i v příštím roce se najdou pokračovatelé, kteří budou trénovat na tuto nelehkou soutěž.

Akademické mistrovství republiky TFA v Ostravě 2017

Dne 5. 10. 2017 se konalo v Ostravě, v areálu VŠB, Akademické mistrovství ČR v TFA.

Již tradičně se tohoto klání zúčastňují i žáci naší školy. Věkem ještě sice do této kategorie nepatří, svými výkony však přesvědčují, že jsou schopni se svým starším kolegům – soupeřům se ctí vyrovnat a některé i porážet.

Tohoto ročníku se zúčastnilo šestičlenné družstvo ze třídy 4PO ve složení: Vendula Zemanová, Anna Kropáčková, Tomáš Kalous, Karel Falta, Aleš Leder a Vojtěch Hrůša. Všichni podali skvělé výkony, zejména dívky na skoro totožné trati jako chlapci dokázaly téměř nemožné.

Všem patří velký dík za vzornou reprezentaci naší školy.

TFA Dubno 2017

Letošní Středoškolské mistrovství ČR v TFA, které proběhlo 16. června opět v Dubně, se našim reprezentantům nepodařilo tak, jak si přáli a jak jsme si v posledních ročnících zvykli. V letošní konkurenci se v kategorii dorostenci nejlépe umístil Radek Shejbal, který skončil na šestém místě. Ostatním klukům pak čas zhoršily trestné body nebo chybějící síly v boji s překážkami na trati. Lépe se pak vedlo našim reprezentantkám – děvčata dosáhla na druhé a třetí místo v kategorii střední školy – ženy. Jmenovitě to byla Denisa Binková, která si odvezla stříbrnou medaili a Anna Kropáčková, která vybojovala bronz. Jen o dvě sekundy pomalejší čas, který způsobil pád na bariéře, měla Eliška Andrýsová, která, nebýt onoho nešťastného upadnutí za bariérou, mohla svoji kategorii vyhrát! Ale protože na „kdyby“ se nehraje, měla tentokrát pouze nepopulární bramborovou medaili za 4. místo. Ještě je třeba dodat, že Denisa se umístila na druhém místě i v kategorii ženy, kam se započítávaly výsledky všech žen, nejen těch ze středních škol!

I když jsme do Dubna odjížděli s poměrně vyššími cíli a pomýšleli jsme na lepší umístění, musíme přiznat, že v letošní konkurenci jsme k favoritům mezi dorostenci nepatřili. I tak ale kluci i děvčata předvedli, že tato disciplína jim není cizí a jejich předsevzetí, že budou na příští ročník víc trénovat, je příslibem, že snad příště pojedeme domů opět ověnčeni medailemi.

Ráda bych všem šesti klukům a čtyřem děvčatům, kteří naši školu reprezentovali, poděkovala a popřála hodně úspěchů v dalších soutěžích TFA, kterých se budou účastnit!

Mgr. Markéta Oprchalská

Středoškolské mistrovství ČR v disciplínách TFA v Dubně 2016

V pátek 17. 6. 2016 se pět žáků oboru požární ochrana zúčastnilo Středoškolského mistrovství ČR v disciplínách TFA v Dubně u Příbrami. I přes nepřízeň počasí (a dalších okolností), se našemu týmu podařilo už podruhé za sebou získat 1. místo v hodnocení družstev středních škol. Kromě poháru, medaile a diplomu za toto krásné umístění si naše škola opět odvezla i putovní pohár.

Naši školu reprezentovali: Radek ShejbalPatrik Kligl ze třídy 3POPavel Broulík, David CempírekDavid Dvořák ze třídy 1PO.

V konkurenci 59 soutěžících kluci předvedli, že jejich trénink nebyl zbytečný! Velké díky všem za skvělé výkony!

…a příští ročník? Doufáme, že putovní pohár v Pardubicích zůstane.

Více fotgrafií na: http://dubno.cz/index.php/fotogalerie/tfa-2016/show/slid-4/scid-4?jsnisid=1466326094

TFA Dubno 2015

Ve čtvrtek 11. června 2015 se vydalo na 2. ročník Středoškolského mistrovství České republiky v disciplínách TFA do Dubna u Příbrami 10 chlapců a 5 dívek z různých ročníků oboru požární ochrana. Byli to ti, kteří se na tuto soutěž kvalifikovali díky svým výsledkům ve školním kole.

Vlastní soutěž se konala v pátek za slunečného počasí, díky němuž byla soutěž ještě náročnější. Nejdříve se do zápolení pustili naši dorostenci, kteří všem „vytřeli zrak“. Podařilo se jim totiž obsadit v první desítce 6 míst: 1., 2., 3., 5., 8. a 9.! Josef Hermon si navíc odvezl k medaili za první místo i putovní pohár hejtmana Středočeského kraje pro středoškolského mistra ČR.

Po nich se na start postavila děvčata, která se nenechala zahanbit. I když na zlato nedosáhla, druhé ani třetí místo si ujít nenechala.

I v celkovém hodnocení středních škol jsme uspěli víc než skvěle – putovním pohárem pro středoškolské mistry se budeme až do příštího ročníku pyšnit u nás v Pardubicích!

Výsledky našich nejlépe umístěných žáků a žákyň:

1. místo      Josef Hermon (2PO)
2. místo      Radek Shejbal (2PO)
3. místo      Vojtěch Hrůša (1PO)
5. místo      Patrik Kligl (2PO)
8. místo      Roman Benýšek (3PO)
9. místo      Martin Faltus (2PO)

2. místo     Anna Kropáčková (1PO)
3. místo     Anna Klejchová (3PO)
4. místo     Denisa Vavrušková (1PO)
6. místo     Vendula Zemanová (1KPO)

9. místo      Jana Vaňoučková (1PO)

Školní kolo soutěže TFA

V úterý 28. dubna se ve sportovním areálu školy uskutečnilo školní kolo soutěže v disciplínách TFA. Celkem se účastnilo 43 dorostenců a 6 dorostenek z 1. – 3. ročníku oboru požární ochrana.

Byť předpověď počasí nebyla zrovna nejpříznivější, nakonec to nebylo tak nejhorší. V soutěži, která v překladu znamená: „Nejtvrdší hasič přežívá“ se utkaly dvě kategorie: dorostenci a dorostenky. Soutěž spočívá v tom, že hasič (soutěžící) překonává překážky v třívrstvém zásahovém oděvu, zásahové přilbě, pracovních rukavicích a pro kategorii dorostenci i s dýchacím přístrojem na zádech.

Na trati je čekají následující úkoly:

– pro kategorii dorostenci: roztažení 40 m hadic B 75 (Techmatex), 20 úderů 6 kg kladivem v Hammer boxu, překonání 2m bariéry, přenesení dvou 20 l kanystrů na vzdálenost cca 40 m. Následuje přemístění 80 kg figuríny na vzdál. 37 m a výběh do 3. podlaží. Tam soutěžící stiskem tlačítka zastaví časomíru.

– pro kategorii dorostenky: stejná trať s následujícími úpravami: dorostenky nemají dýchací přístroj, roztahují 2x 2 požární hadice C 52, 10 úderů kladivem v hammer boxu, překonání 1,5 m bariéry, přenesení 2x 10 l kanystrů a přemístění 15 kg břemene.

Nejlépe v kategorii dorostenci zvládl trať za 2:03:15 Josef Hermon ze třídy 2PO, v kategorii dorostenky v čase 2:01:62 Denisa Vavrušková ze třídy 1PO.

Soutěž byla součástí kvalifikace na Akademické mistrovství ČR v TFA, které pořádá 12. června 2015 SOŠ a SOU Dubno.

Výsledková tabulka.

TFA Dubno 2014

V pátek 13. června 2014 se konala v Příbrami – Dubně na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti soutěž v disciplínách TFA, 1. ročník Středoškolského mistrovství České republiky TFA DUBNO 2014. Zkratka TFA znamená Toughest Firefighter Alive. V překladu to znamená „Nejsilnější hasič přežívá“.

Pro ty, kteří nevědí, co taková soutěž obnáší:
Po startu závodník roztahuje dvě hadice B/75 s proudnicemi B, a poté pokládá půlspojky za čáru. Dále následuje Hammer box, po něm na dalším úseku je dvoumetrová bariéra. Po přeskočení bariéry přibíhá závodník ke dvěma kanystrům o objemu 20 l, se kterými oběhne kužel a vrátí je na původní místo. Dalším úsekem je záchrana osoby – přemístění osmdesátikilové figuríny. Posledním úkolem na trati je výstup do třetího patra “VĚŽE“ a zastavení časomíry pomocí tlačítka.

Soutěž je fyzicky velmi náročná a není nic neobvyklého, když závodník soutěž nedokončí. Z našich žáků se povedlo hned sedmi soutěžícím dokončit v konkurenci další téměř stovky soutěžících celý závod a se rozhodně neztratili!

V kategorii dorostenky:
10. místo Amálie Kosinová
12. místo Jana Vaňoučková
15. místo Michaela Kolářová

V kategorii dorostenci:
5. místo Roman Benýšek
14. místo Josef Hermon
21. místo Patrik Kligl
22. místo Kryštof Dušek

TFA DUBNO 2013

Zkratka TFA pochází z anglického sousloví Toughest Firefighter Alive. V překladu to znamená „Nejtvrdší hasič přežije“. Jedná se o soutěž, kde se závodníci utkají v disciplínách, ve kterých hrají hlavní roli svaly, výdrž a především nervy. (ukázka) 26. dubna 2013 reprezentovali žáci 1PO Roman Benýšek, Kryštof Dušek a Martin Holek  naší školu v hlavní kategorii (15 – 19 let) v této velmi obtížné soutěži. V silné konkurenci se umístili na předních místech celkového žebříčku.