English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Centrum celoživotního vzdělávání

Škola je zapojena do systému celoživotního vzdělávání dospělých.
V rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) je naše škola autorizována pro vykonávání zkoušek v následujících oborech:

Chemik [28-52-H/01] – úplná profesní kvalifikace

Chemický technik [28-99-M/11] – úplná profesní kvalifikace

Obory, které nejsou součástí žádné úplné profesní kvalifikace:

Pro bližší informace volejte 464 629 668 nebo pište na adresu spsch@spsch.cz.