English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Centrum celoživotního vzdělávání

Škola je zapojena do systému celoživotního vzdělávání dospělých. V rámci Národní soustavy kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) je naše škola autorizována pro vykonávání zkoušek v následujících oborech: Chemik [28-52-H/01] – úplná profesní kvalifikace Chemický technik [28-99-M/11] – úplná profesní kvalifikace Obory, které nejsou součástí žádné úplné profesní kvalifikace: Pro bližší informace volejte 464 629 668 nebo pište na adresu spsch@spsch.cz.