English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Výstražná jednodenní stávka

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků a žáci školy,

na škole byl ustanoven stávkový výbor, který, po dohodě s pracovníky školy, rozhodl o zapojení se do výstražné jednodenní stávky dne 27. 11. 2023 formou jednodenního přerušení práce. Z důvodu počtu stávkujících nebude škola schopna zajistit vzdělávání dle minimálního standardu z pohledu bezpečnosti a zdraví žáků. Provoz školy tak bude po celý den přerušen.

Naším cílem je vyjádřit nesouhlas zejména se snižováním maximálního počtu hodin, které může naše škola použít pro výuku (PHmax školy). MŠMT avizované snížení o 15 % by pro nás znamenalo cca 250 odučených hodin/týden méně. To znamená, že naše škola by musela omezit dělené hodiny, což by se dotklo zejména informatiky, jazyků, laboratorních cvičení z chemie, biologie, fyziky. Byli bychom nuceni omezit dělení v prvních ročnících např. u chemie či matematiky, tyto hodiny nám pomáhají s rychlejším srovnáním znalostí, získaných v rámci studia na ZŠ.

Dále nesouhlasíme s nedostatečným zajištěním finančních prostředků na nepedagogické pracovníky (kuchařky, uklízečky, školník, laborantky, ekonomické oddělení a další nepedagogičtí pracovníci). Bez nich lze provoz škol zajistit jen velmi obtížně.

Zásadně nesouhlasíme s dlouhodobou nejistotou v oblasti školství, která nepříznivě ovlivňuje kvalitu výuky.

Děkujeme za pochopení.

Za vedení školy Ing. Jan Ptáček