English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Volnočasové aktivity

Naše škola se zapojila do programu Pardubického kraje na podporu rozvoje vzdělávání žáků v oblasti technických, přírodovědných a řemeslných oborů. Hlavním cílem projektu je vytvoření šesti nových praktik, která budou realizována v moderně vybavených prostorách školy.
  • Praktikum z chemie
  • Praktikum z biologie
  • Praktikum ze zeměpisu
  • Praktikum záchranář
  • Praktikum hasič
  • Praktikum kadeřník
  • Pokročilá instrumentální analýza
  • Fornzní vědy
Dále se škola zaměřila také na sportovní činnost školy a podporu žáků v tomto směru. Projekt je podporován programem Pardubického kraje. V roce 2011 jsme vytvořili a realizovali program „Využití navigačních GPS prostředků ke zvýšení zájmu studentů SPŠCH o ekologii a přírodní prostředí“. Díky němu si mohou naši studenti vypůjčit ve škole turistické GPS navigační přístroje, vyzkoušet si hru „Ekologický geocaching“ a pokud je zaujme, pokračovat dále ve hraní mezinárodní hry „Geocaching“.