English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Autoškola

Možnost získat řidičské oprávnění skupiny B se týká osob, kterým bude cca do půl roku od zahájení výuky 18 let.

Výuka autoškoly bude organizována při SPŠCH.

Teoretická výuka (celkem 36 hodin) po domluvě v odpoledních hodinách cca od 16.00. Jízdy ve standardním počtu celkem 28 hodin, vždy jako dvouhodinovka = 90 minut.

Celá částka se platí najednou. Po domluvě s vedením školy je ve výjimečných případech možné částku rozdělit na dvě splátky. 

Částka je v celé výši splatná vždy do zahájení teoretické výuky.

  • Částka: 17 500 Kč

Více informací podá

 
autoskola testy