English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Praktikum z biologie

Biologie a chemie jde ruku v ruce již od samého počátku věků. Vyzkoušejte si praktické dovednosti, které jste získali při teoretickém vyučování. Praktikum z biologie vám nabízí prohloubení znalostí v poznávání přírodnin, zkoumání mikrobiologie, monitorování výskytu ohrožených druhů organismů. S tímto praktikem získáte znalosti z dalších souvisejících předmětů jako je biochemie, farmakologie, farmakobotanika, goelogie, mineralogie a ekologie.
Náplň praktika: Mikroskopické pozorování Mikrobiologie v praxi Poznávání a určování přírodnin Zhotovení herbáře Základy entomologie Anatomické rozbory mikroorganismů Základy mineralogie Monitorování výskytu organismů
Praktikum je realizováno 4x měsíčně v dvouhodinových blocích. Kapacite praktika je 8-10 žáků. Garantem praktika je Bc. Kristýna Pleskotová a Mgr. Michal Dušek.