English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Praktikum z biologie

Biologie a chemie jde ruku v ruce již od samého počátku věků.

Vyzkoušejte si praktické dovednosti, které jste získali při teoretickém vyučování. Praktikum z biologie vám nabízí prohloubení znalostí v poznávání přírodnin, zkoumání mikrobiologie, monitorování výskytu ohrožených druhů organismů. S tímto praktikem získáte znalosti z dalších souvisejících předmětů jako je biochemie, farmakologie, farmakobotanika, goelogie, mineralogie a ekologie.

Náplň praktika:

Mikroskopické pozorování
Mikrobiologie v praxi
Poznávání a určování přírodnin
Zhotovení herbáře
Základy entomologie
Anatomické rozbory mikroorganismů
Základy mineralogie
Monitorování výskytu organismů

Praktikum je realizováno 4x měsíčně v dvouhodinových blocích. Kapacite praktika je 8-10 žáků.

Garantem praktika je Bc. Kristýna Pleskotová a Mgr. Michal Dušek.