English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Ekogeocashing

„Ekologický geocaching SPŠCH“ je hra určená pro žáky Střední průmyslové školy chemické Pardubice, která je seznamuje se základy mezinárodní hry Geocaching pro majitele GPS přístrojů. Nabízí jim dobrodružství a snaží se je přivést na místa v Pardubicích a okolí, která jsou zajímavá, poučná, hezká, nebo i odstrašující z ekologického hlediska. Mezi základní pravidla Ekogeocachingu SPŠCH (a současně i mezinárodní hry Geocaching) patří:
 • Pokud si něco z keše vezmete, zanechte v ní jinou věc stejné nebo vyšší hodnoty.
 • Napište o svém nálezu do deníku keše (tzv. „logbooku“).
 • Keš by nikdy neměla být umístěna a skryta na místě, které by mohlo být životu nebezpečné.
 • Nenechávejte ve schránce předměty jako potraviny, výbušniny, nože, drogy nebo alkohol.
 • Dodržujte místní nařízení, výstražné značky a zákazy.
Než vyrazíte:
 • Naučte se GPSku ovládat a připravte si náhradní baterie.
 • Přečtěte si popis schránky a nezapomeňte na tipy a nápovědu. Pokud nemáte mapový GPS přístroj, je dobré si vzít mapu.
 • Nezapomeňte, že se hledání může vzhledem k přírodním překážkám protáhnout.
 • Vezměte si dostatek vody, potravin a oblečení.
 • Pozvěte přátele, protože společné zážitky jsou silnější. Domácí zvířata jsou obvykle taky vítána!
 • Informujte někoho (mimo účastníky) o cíli cesty.
Až vyrazíte:
 • Označte si výchozí bod cesty jako navigační bod, abyste si zajistili bezpečný návrat.
 • Až se dostanete do blízkosti schránky, spoléhejte na vlastní oči, ne na GPS.
 • Pamatujte si, že schránky jsou skryty z přímého dohledu a často velmi chytře maskovány, ale nikdy nejsou zakopány hluboko pod zem.
 • Buďte šetrní k životnímu prostředí; v přírodě nechávejte jen schránky, nikdy smetí.
Až schránku najdete:
 • Podepište se do deníku.
 • Zanechte schránku, jak jste ji nalezli (samozřejmě schovanou).
 • Podělte se s kamarády, přáteli a spolužáky o své zážitky a fotografie.
Zájemci o hru „Ekologický geocaching SPŠCH“:
 • Obdrží od Ing. Eduarda Macků písemné pokyny ke hře a seznam jednotlivých „kešek“ včetně jejich GPS souřadnic a nápovědy k hledání.
 • Mohou si ve škole zapůjčit některý ze 3 GPS přístrojů, které škola vlastní, seznámit se s jejich funkcí a obsluhou a postupně najít v Pardubicích a okolí skrýše hry Ekogeocaching SPŠCH .
 • Mohou proniknout hlouběji do tajů mezinárodní hry Geocaching a pokračovat v ní pomocí webových stránek www.geocaching.com.