English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Forenzní vědy

Pronikněte do tajů trasologie, daktyloskopie a dalších vyšetřovacích metod, které pomáhají kriminalistům při vyšetřování tresné činnosti. Naučíte se metodické postupy jednotlivých oblastí kriminalistiky, technickou přípravu pro zajišťování stop a v neposlední řadě také detekovat látky pomocí přístrojováho vybavení. Praktikum je realizováno v dvouhodinových blocích 4x měsíčně. Kapacita praktika je 10 žáků na pololetí. Garantem je JUDr. Karel Koubík (dveře č. H120). Volnočasová aktivita určená pro žáky školy je podporována projektem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. opvk_01