English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Fotografický kroužek

Účastníci se seznámí s fotografickou technikou důležitou pro různé fotografické postupy a s důležitými fotografickými pojmy. Pro vytváření kvalitních fotografii se naučí zvládat základní zásady a principy portrétní fotografie, krajinářské fotografie, makrofotografie a jiných technik. Nezbytnou součástí bude kreativní přístup fotografování a při zpracování fotografie. V rámci kroužku budou podle možností pořádány malé soutěže mezi účastníky na různá témata, či návštěvy fotografických výstav.

Garant kroužku: Mgr. Bc. Karel Kouřil, kabinet č. H120