English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Praktikum hasič

Chcete si vyzkoušet trénink dobrovolných hasičů, naučit se nebo zdokonalit se v oblasti ovládání hasičské techniky a hasičského sportu? Pak je tu pro vás Praktikum hasič. Kde se kromě ovládání hasičské techniky, technické přípravy při překonávání překážek v hasičské sportu, se také dozvíte informace o zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a jejich likvidaci. V neposlední řadě se také jedná o udržování vaší kondice. Praktikum je realizováno 4x měsíčně v dvouhodinových blocích. Kapacita praktika je 25 žáků na pololetí. Garantem praktika jsou Bc. Petr Bolech a Mgr. Markéta Oprchalská. Volnočasová aktivita určená pro žáky školy je podporována projektem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. opvk_01