English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Praktikum záchranář

Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta (Trestní zákoník § 150 odstavec 1). Staňte se tím, kdo si za každé situace dokáže poradit a pomůže druhým. Praktikum záchranář vás naučí jak poskytnout jednak technickou první pomoc ve stížených podmínkách (jako je například ve vodním prostředí, ve výškách a nad volnou hlubinou, ve stísněných prostorech atd.), tak nácvik poskytnutí předlékařské první pomoci. Praktikum bude realizováno v dvouhodinových blocích 4x měsíčně. Kapacita praktika je 10 žáků na pololetí. Garantem praktika je Ing. Eduard Macků (dveře č. H260). Volnočasová aktivita určená pro žáky školy je podporována projektem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. opvk_01