English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Praktikum ze zeměpisu

Praktikum ze zeměpisu vám nabízí vzdělání v oblasti geografie. Naučíte se základy krajinného mapování a orientace v terénu. Současně se naučíte pracovat s nejnovějším prohlížečem geoprostorových dat, ovládat zařízení pracující s GPS a vyhledávat místa dle souřadnic. Neodmyslitelnou součástí bude možnost vyzkoušet si získané dovednosti při hře geocaching, která vás zavede na historicky významná místa, přírodní zajímavosti, chráněná území a mnoho dalších  zajímavých a vámi neobjevených míst nejen Pardubického kraje. GPS používané při studiu. Praktikum bude realizováno 4x měsíčně v dvouhodinových blocích. Kapacita praktika je 8-10 žáků. Garantem praktika je ing. Jakub Dlabka, dlabka@spsch.cz.