English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Závěrečné zkoušky

NZZ_2

Opravné a náhradní závěrečné zkoušky – září 2015

Třída Termín písemné závěrečné zkoušky Termín praktické závěrečné zkoušky Termín ústní závěrečné zkoušky
3K1 3. 9. 2015 4. 9. 2015 15. 9. 2015
3K2 (Kadeřník) 3. 9. 2015 4. 9. 2015 15. 9. 2015
3K2 (Chemik) 3. 9. 2015 4. 9. 2015 15. 9. 2015
Rozpis žáků bude zveřejněn 30. června 2015. V projektu NZZ_2 bude do roku 2014 dokončena reforma závěrečných zkoušek. Od školního roku 2014/15 jsou závěrečné zkoušky dle jednotného zadání pro školy povinné. Projekt umožní kvalitativní posun, jehož důsledkem bude zlevnění a zefektivnění procesu realizace nové závěrečné zkoušky v dalších letech. Podstatou nové závěrečné zkoušky je jednotné zadání, které se vytváří pro každý obor vzdělání. Na jeho vývoji spolupracují učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi. V letošním roce se naše škola poprvé zúčastní nové závěrečné zkoušky pro obor Chemik. Bližší informace získáte od třídního učitele, učitelů odborného výcviku a na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělání.