English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Zrušení výuky dne 21. 9. 2016!

Dnes (tj. 21. 9. 2016) byla z důvodu havárie vodovodní přípojky a z důvodů hygienických výuka od 10.00 zrušena!

Zítra (tj. 22. 9. 2016) by již měla výuka probíhat opět dle platného rozvrhu. Sledujte i nadále náš web, FacebookGoogle+, kde vás budeme o průběhu této mimořádné situace informovat.

Mgr. Dita Sankotová, zástupce ředitele